Herstelkader derivaten: goede start, maar te traag en onduidelijk
1 maart, 2016

In het persbericht van AFM d.d. 1maart 2016 meldt AFM dat er een uniform herstelkader komt dat banken gedetailleerd zal voorschrijven hoe zijn klanten moeten compenseren in specifieke situatie.
Daarmee komt AFM tegemoet aan de oproep die het KCR op 19 november 2015 heeft gedaan. Het
KCR steunt deze oplossingsrichting, maar signaleert tegelijk een aantal belangrijke aandachtspunten.