Anique Sauvé

Anique Sauvé
Arbeidsrecht

Sectoren
Handel & Transport, Ondernemingen, Overheden, Particulieren, Verzekeringen, Zorg

Expertises
Arbeidsrecht, Arbeidsongeschiktheid

Aandachtsgebied(en)
ziekte, verzuim, arbeidsongeschiktheid, eigenrisicodragerschap, medisch specialistisch bedrijf, zorg


Telefoon
+31 (0)26 353 84 85

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
sauve@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Anique is specialist op het terrein van het arbeidsrecht en sinds 2009 als advocaat verbonden aan ons kantoor. Daarvoor heeft ze Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, welke studie ze cum laude heeft afgerond.

Anique is een ervaren advocaat-medewerker die een breed scala aan zaken behandelt. Anique heeft veel ervaring op het terrein van:
* fusies en overnames, reorganisaties, outsourcing en sociaal plannen,
* collectieve wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden,
* ontslag op staande voet,
* concurrentie- en relatiebedingen.

Daarnaast is ze specialist op het terrein van arbeidsongeschiktheid en alle complexe vraagstukken die daarmee verband houden. Ze heeft veel kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet, de WIA, de Wet BeZaVa, het eigenrisicodragerschap, loonsancties etc.

Binnen de praktijk van Anique is de zorgsector een belangrijke pijler en ze treedt vaak op als adviseur en sparringpartner voor zorginstellingen. In 2014 heeft Anique de Postacademische Leergang Arbeidsrecht met succes afgerond.

Anique is een gedreven advocaat met brede kennis en ervaring. Cliënten typeren haar als betrokken, to the point en oplossingsgericht.

Opleiding(en)

Postacademische Leergang Arbeidsrecht (2014).
Nederlands Recht, Universiteit van Tilburg (2009), cum laude.

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Anique is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA) en actief binnen diverse netwerkorganisaties. Ook verzorgt ze met regelmaat lezingen en workshops.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
29 november 2017

Wanneer uw medewerker langdurig uitvalt wegens ziekte, komen er allerlei bijzondere regels en verplichtingen om de hoek kijken. Zo heeft u de verplichting om in samenspraak met uw medewerker een plan van aanpak op te stellen alsmede zijn re-integratie ...

Lees het hele artikel »


Eigenrisicodragen voor de WIA en herbeoordeling arbeidsongeschiktheid (ex-)werknemer
17 november 2017

Steeds meer werkgevers in Nederland zijn eigenrisicodrager voor de WGA. Als eigenrisicodrager voor de WGA, draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. Concreet betekent dit dat u de kosten voor de WGA-uitkeringen van ...

Lees het hele artikel »


Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim. Een dode letter?
10 november 2017

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is in de wet geregeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst alleen mag opzeggen als hij daarvoor een redelijke grond heeft. In artikel 7:671 lid 3 BW wordt een limitatieve opsomming gegeven van ...

Lees het hele artikel »


Mijn sollicitant heeft een WGA-uitkering. Zal ik hem aannemen?
27 oktober 2017

De Wet WIA bestaat uit twee verschillende regelingen: de IVA, de Regeling Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze regeling geldt voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. de WGA, de Regeling Werkhervatting ...

Lees het hele artikel »


Het regeerakkoord: Verkorting van de periode voor premiedifferentiatie WGA
11 oktober 2017

Alle werknemers in Nederland zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (de WW, de Wet WIA en de ZW). Als werkgever betaalt u hiervoor premies. De premie voor de WIA bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde WGA-premie werkhervattingskas. ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: Plan verkorten loondoorbetalingsperiode bij ziekte nieuw leven ingeblazen
11 oktober 2017

Het voormalige kabinet speelde al langere tijd met het plan de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte te verkorten van twee jaren naar één jaar voor kleine ondernemingen. Met dit plan wilde het kabinet bevorderen dat kleine ondernemingen sneller ...

Lees het hele artikel »


De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 4)
6 oktober 2017

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog zijn we ingegaan op de financiële voordelen die het eigenrisicodragerschap kan bieden, met name voor grote en middelgrote ondernemingen. ...

Lees het hele artikel »


De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 3)
29 september 2017

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog hebben we stilgestaan bij de ontwikkelingen in de komende jaren en de gevolgen die dat heeft ...

Lees het hele artikel »


Deel 8 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’
22 maart 2017

Het eigenrisicodragerschap Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, ...

Lees het hele artikel »


Herplaatsing werknemer: inspanningsverplichtingen worden vaak onderschat
15 februari 2017

Sinds 1 juli 2015 maakt de herplaatsingstoets zelfstandig onderdeel uit van de beoordeling van een ontslag door de rechter of het UWV. In geval van een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet een werkgever in de eerste plaats aantonen ...

Lees het hele artikel »


Deel 7 uit de serie ‘het medisch specialistisch bedrijf als werkgever’
8 februari 2017

What’s it gonna cost? Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma's rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, ...

Lees het hele artikel »


Compensatie transitievergoeding beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
17 januari 2017

Door veel werkgevers wordt het betalen van een transitievergoeding voor het ontslag van een langdurig zieke werknemer als onrechtvaardig ervaren. Voorafgaand aan het ontslag hebben zij immers meestal al gedurende twee jaren het loon van de werknemer moeten ...

Lees het hele artikel »


Deel 6 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’
10 januari 2017

De zieke medewerker. Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, ...

Lees het hele artikel »


Deel 5 uit de serie 'het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever'
14 september 2016

De beëindiging van het dienstverband Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door ...

Lees het hele artikel »


Deel 4 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’
14 juli 2016

Wat houdt de aanzegverplichting van het Medisch Specialistisch Bedrijf in? Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Anique Sauvé