Annelijn Bloo-Kroes

Annelijn Bloo-Kroes
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 84 16

Fax
+31 (0)26 353 84 55

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
kroes@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@AnnelijnBloo
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Annelijn is sinds 2007 advocaat bij ons kantoor en werkzaam op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering. Binnen die rechtsgebieden adviseert en procedeert zij met name op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en overheden in letselschadezaken, regres en geschillen over verzekeringsdekking.

Opleiding(en)

Universiteit Leiden - Internationaal en Europees recht (2005);
Universiteit van Tilburg - Privaatrecht (2007);
Beroepsopleiding advocatuur (2010);
Grotius Onderneming en Aansprakelijkheid (2013).

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Nevenactiviteit(en)

Zij is daarnaast lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) en van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Verzekeringsplicht artikel 7:611 BW niet uitgebreid naar zzp’ers
10 januari 2018

In de bodemprocedure die is gevolgd op een eerder deelgeschil heeft de rechtbank Midden-Nederland bevestigd dat een zzp’er, die als bestuurder van de bedrijfsauto van de opdrachtgever ernstig letsel opliep bij een eenzijdig ongeval, niet met succes ...

Lees het hele artikel »


Invoering verplicht digitaal procederen uitgesteld
10 januari 2018

Op deze pagina berichtten wij al vaker over de invoering van digitaal procederen. In civiele zaken waarin rechtzoekenden zich door een advocaat moeten laten bijstaan, is het bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland sinds 1 september 2017 verplicht ...

Lees het hele artikel »


Artikel 6:170 BW bij in- en uitleensituaties
8 augustus 2017

In in- en uitleensituaties kan de vraag aan de orde komen welke partijen kunnen worden aangesproken op grond van artikel 6:170 BW, de aansprakelijkheid voor ondergeschikten. Is dat alleen de formele werkgever (de uitlener) of ook de materiële werkgever ...

Lees het hele artikel »


Digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht per 1 september 2017
5 mei 2017

Per 1 september 2017 wordt het in civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (de handelszaken met advocaat) bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht om digitaal te procederen. Het inwerkingtredingsbesluit waarin ...

Lees het hele artikel »


Verplicht digitaal procederen in civiel recht en bestuursrecht uitgesteld
17 februari 2017

De invoering van verplicht digitaal procederen in civiel recht en bestuursrecht bij de rechtbanken en hoven is weer uitgesteld. In een eerder artikel op deze kennispagina gaf ik al aan dat de invoering in ieder geval zou worden uitgesteld tot 1 april ...

Lees het hele artikel »


Voordeelstoerekening bij effectenleaseovereenkomsten
15 februari 2017

In een arrest van 3 februari 2017 heeft de Hoge Raad zich opnieuw uitgelaten over voordeelstoerekening (artikel 6:100 BW). Dit keer specifiek in verband met effectenleaseovereenkomsten. De rechtbank Amsterdam heeft hierover een aantal prejudiciële vragen ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad voert digitaal procederen in
10 februari 2017

Per 1 maart 2017 moet in civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad digitaal geprocedeerd worden. De Koninklijk Besluiten waaruit de inwerkingtreding per 1 maart 2017 blijkt zijn gepubliceerd in Stb. 2017/16 en Stb. 2017/17. De Hoge Raad neemt hiermee ...

Lees het hele artikel »


Verlenging pilot vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken
1 december 2016

Eerder berichtten wij u op deze kennispagina over de invoering van digitaal procederen. Ik verwijs u ook naar de tijdlijn op de website van de Rechtspraak. De pilot bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland waarin vrijwillig digitaal ...

Lees het hele artikel »


Wetten digitaal procederen aangenomen
13 juli 2016

De Eerste Kamer heeft op 12 juli jl. zoals verwacht met algemene stemmen de wetten aangenomen die digitaal procederen mogelijk zullen maken. In een eerder artikel op deze kennispagina lichtte ik al toe dat het digitaal procederen geleidelijk zal worden ...

Lees het hele artikel »


Digitalisering rechtspraak
12 april 2016

De Rechtspraak heeft een nieuwe tijdlijn voor de modernisering van de rechtspraak gepubliceerd. Deze planning gaat er vanuit dat de nieuwe wetgeving om digitaal procederen mogelijk te maken in het Staatsblad wordt gepubliceerd vóór 1 juli 2016. Als ...

Lees het hele artikel »


Digitaal procederen weer een stap dichterbij
10 maart 2016

De Tweede Kamer heeft op 8 maart 2016 de laatste van de vier benodigde wetten aangenomen om digitaal procederen mogelijk te maken. Het gaat om de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen. De wetten ...

Lees het hele artikel »


Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet digitaal procederen
10 december 2015

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht die het mogelijk maakt dat in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken volledig digitaal wordt geprocedeerd. Eerder werden door de Tweede ...

Lees het hele artikel »


Billijkheidscorrectie werkt door in regresverhouding tussen verzekeraars
31 juli 2015

In het arrest van 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 lid 1 BW doorwerkt in de regresverhouding tussen verzekeraars, op dezelfde manier als dat zou gelden in de verhouding tussen de verzekerden. ...

Lees het hele artikel »


Behandeling Wetsvoorstellen digitalisering procesrecht in Eerste Kamer
17 juni 2015

Op 16 juni 2015 is in de vergadering van de commissie Veiligheid & Justitie van de Eerste Kamer besloten dat op 30 juni 2015 een voorbereidend onderzoek zal worden gehouden voor de behandeling van de Wetsvoorstellen voor de vereenvoudiging en digitalisering ...

Lees het hele artikel »


Effectenlease: wettelijke rente gaat lopen vanaf de dag van betaling van elk gedeelte van de inleg
7 mei 2015

In het arrest van 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer de wettelijke rente over de door een aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan een afnemer te vergoeden inleg gaat lopen. Die vraag was als prejudiciële vraag (artikel ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Annelijn Bloo-Kroes