Anouk Bisseling

Anouk Bisseling
Onroerend Goed

Sectoren
Vastgoed, Energie

Expertises
Energierecht, Netwerkregistraties, Projectontwikkeling

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 365 55 32

Fax
+31 (0)26 365 55 00

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Anouk is sinds 2007 werkzaam op de afdeling Notariaat- Overheid en vastgoed. In 2015 is zij toegevoegd notaris geworden en heeft zij de prakijk van Walter Jansen overgenomen die per 1 juli 2015 met pensioen is gegaan. Anouk houdt zich bezig met verschillende facetten van het commerciële vastgoed, zoals de overdracht van bedrijfs onroerend goed en de vestiging van zakelijke rechten. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van energierecht, met name in de registratie en overdracht van netwerken.

Opleiding(en)

Nederlands recht, Universiteit Utrecht (2005)
Notarieel recht, Universiteit Utrecht (2007)
Grotius Onroerend goed recht (2013)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Anouk is lid van Junior Chamber International Arnhem en van Business Society Paleis het Loo.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Interview Anouk Bisseling in het Groninger Civilistenblad
24 maart 2017

Uitgebreid interview met Anouk Bisseling in het Groninger Civilistenblad (GCB) van Civielrechtelijke Vereniging Gerhardus Diephuis.

Lees meer over deze publicatie »


Het ene net is het andere net niet.
20 september 2016

Een net bestaat volgens het Burgerlijk Wetboek uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van  vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie’ (art. 5:20 lid 2 BW) en behoort toe aan de bevoegde aanlegger van

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Het al dan niet onrechtmatig aanleggen (en blijven liggen) van een leiding in andermans grond
7 maart 2018

Het recht van erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft andermans onroerende zaak te houden en te gebruiken, zo is bepaald in artikel 5:85 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens artikel 5:89 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ...

Lees het hele artikel »


Verkoop van een gerangschikt landgoed
3 januari 2018

Eigenaars, vruchtgebruikers en erfpachters kunnen hun landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1929. Dit levert diverse fiscale voordelen op om het landgoed makkelijker in stand te houden. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een ...

Lees het hele artikel »


Eerste boete ontbreken energielabel opgelegd
25 oktober 2017

Op 1 januari 2015 werd het mogelijk om te sanctioneren bij het ontbreken van een (definitief) energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen. Wanneer een huis wordt verkocht, kan er door middel van een koppeling tussen ...

Lees het hele artikel »


Regeling afschaffing precariobelasting voor kabels en leidingen definitief
24 maart 2017

In eerdere artikelen ben ik ingegaan op het wetsvoorstel inzake de beperking van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor openbare werken van algemeen nut. Dit wetsvoorstel, inclusief het amendement Veldman en Fokke, is op 21 februari 2017 door ...

Lees het hele artikel »


Aanpassing overgangstermijn afschaffing precariobelasting
24 februari 2017

De Tweede Kamer heeft op 21 januari 2017 het amendement Veldman en Fokke aangenomen. Hierdoor wordt de overgangstermijn voor gemeenten voor het afschaffen van de precariobelasting ingekort. Gemeenten mogen tot uiterlijk 1 januari 2022 nog precariobelasting ...

Lees het hele artikel »


Kadastrale onderzoeken bij de registratie van netwerken
8 december 2016

De bevoegd aanlegger van een netwerk, bestaande uit kabels en/of leidingen, kan de aanleg van dit netwerk door een notaris laten inschrijven bij het Kadaster. Hierdoor krijgt het netwerk een unieke kadastrale aanduiding en is het vatbaar voor overdracht ...

Lees het hele artikel »


Amsterdamse woningen in 2050 van gas los
8 december 2016

Aardgas is lange tijd de belangrijkste energiebron geweest voor Nederlandse huishoudens. Daar komt verandering in. Steeds meer gemeenten besluiten naar aanleiding van het nationaal energie-akkoord woningen in nieuwbouwwijken niet meer aan te sluiten op ...

Lees het hele artikel »


Van Wet STROOM naar Wet VET
30 augustus 2016

Medio vorig jaar publiceerde mijn collega, energierecht advocaat Maarten Kole, over de indiening van het wetsvoorstel houdende de regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- ...

Lees het hele artikel »


Van Wet STROOM naar Wet VET
30 augustus 2016

Medio vorig jaar publiceerde mijn collega, energierecht advocaat Maarten Kole, over de indiening van het wetsvoorstel houdende de regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- ...

Lees het hele artikel »


Einde precariobelasting voor nutsnetwerken in zicht
12 juli 2016

Minister Plasterk heeft besloten de precario op nutsleidingen af te schaffen. Dat betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken in, op of boven de grond van deze overheidsinstellingen. ...

Lees het hele artikel »


Negen vragen uit de praktijk van (niet) geregistreerde netten
23 juni 2016

1. Wat valt er onder een net? Volgens artikel 5:20 lid 2 BW bestaat een net uit kabels of leidingen die bestemd zijn voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie die in, op of boven grond van anderen is ...

Lees het hele artikel »


Stappenplan registratie van een net
16 juni 2016

In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt dat de bevoegd eigenaar of diens rechtsopvolger ...

Lees het hele artikel »


Eigendom van een net
9 juni 2016

In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt wie de eigenaar van een net, bestaande ...

Lees het hele artikel »


(On)zichtbaarheid van een net bij het Kadaster
21 mei 2015

Vestiging recht van opstal Bij de vestiging van een recht van opstal voor een kabel of leiding wordt een aantekening geplaatst op het kadastraal bericht object  van het perceel grond dat bezwaard wordt met het recht van opstal. Veelal wordt aan ...

Lees het hele artikel »


Klic-melding versus registratie van netwerken
19 mei 2015

In de praktijk blijkt er nog wel eens verwarring te bestaan over de klic-melding en de registratie van netwerken. Beide zaken gaan over kabels en leidingen en worden verwerkt bij het Kadaster, maar meer overeenkomsten zijn er niet. Op grond van de ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Anouk Bisseling