Daan Baas

Daan Baas
Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen, Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering, Contractenrecht

Aandachtsgebied(en)
Verzekeringsrecht, AVB, Commerciu00eble geschillen, Productaansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Aansprakelijkheidsrecht, Tuchtrecht, Medische aansprakelijkheid, Grensoverschrijdende/internationale geschillen


Telefoon
+31 (0)26 353 84 16

Fax
+31 (0)26 353 84 55

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
baas@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Daan werkt als advocaat/associate partner op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering van Dirkzwager. Hij is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met een focus op beroepsaansprakelijkheid, AVB, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en commerciële en verzekeringsrechtelijke geschillen. Daan adviseert en procedeert regelmatig, zowel bij de civiele rechter als in arbitrage. Veelvuldig is hij betrokken bij grensoverschrijdende en internationale geschillen.

Hij is plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline te Amsterdam geweest. Beroepsaansprakelijkheid (notarissen/advocaten/artsen/makelaars/etc.) en tuchtrecht hebben zijn speciale aandacht.

Sinds 2006 is Daan advocaat. Tot en met 2012 werkte hij bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam. Vervolgens is hij tijdens een overlandreis vanuit Nederland naar Zuid-Afrika (en terug) gereden. Vanaf 2013 is hij aan Dirkzwager verbonden als advocaat. Hij publiceert en doceert regelmatig over zijn vakgebied.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Universiteit Maastricht (2005)
Internationaal Recht, University of Stellenbosch (Zuid-Afrika) (2003)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

The International Comparitive Legal Guide to: Insurance and Reinsurance 2018
26 maart 2018

Daan Baas en Niels Dekker hebben het Nederlandse hoofdstuk voor ‘The International Comparitive Legal Guide to: Insurance and Reinsurance 2018’ verzorgd. De ICLG is een internationale gids waarin advocaten uit 30 jurisdicties op basis van Q&A een

Lees meer over deze publicatie »


ICLG: International Comparative Legal Guide to: Insurance and Reinsurance 2017: The Netherlands Chapter
02 maart 2017

Daan Baas en Niels Dekker hebben het Nederlandse hoofdstuk voor ‘The International Comparitive Legal Guide to: Insurance & Reinsurance 2017’ verzorgd. De ICLG is een internationale gids waarin advocaten uit 30 jurisdicties op basis van Q&A

Lees meer over deze publicatie »


Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat die geen opdrachtnemer is.
20 december 2016

In het artikel gaan Daan Baas en Lieke Verlinden in op de gevolgen van het arrest Breeweg/Wijnkamp dat de Hoge Raad in september 2015 wees. De Hoge Raad besliste dat een door een advocaat gemaakte beroepsfout niet alleen aan de opdrachtnemer kan worden

Lees meer over deze publicatie »


Hoe strikt hanteren rechters het nieuwe griffierechtenstelsel?
04 november 2011

Sinds 1 januari 2011 is het risico op gemiste proceskansen – en beroepsaansprakelijkheid– bij niet-tijdige voldoening van griffierecht aanzienlijk vergroot. Rechters laten nauwelijks uitzonderingen toe. Korte inleiding nieuw griffierechtenstelsel Indien

Lees meer over deze publicatie »


Wat is ook alweer bewijslast bij aangetekende post?
14 januari 2011

Even opfrissen, juridische kwesties die net even waren weggezakt. Ditmaal over de 'Bewijslast bij aangetekende post'. Als aangetekende brieven door de geadresseerde niet worden ontvangen en teruggaan naar de afzender, ligt betwisting van het afhaalbericht

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Advocaat draait op voor kosten (gegronde) tuchtklacht
7 maart 2018

Als gevolg van de nieuwe Richtlijn Kostenveroordeling 2018 kan er sprake zijn van een (hogere) veroordeling van de advocaat in de kosten bij een tuchtrechtprocedure. Indien een tuchtklacht tegen een advocaat gegrond wordt verklaard en daarbij een maatregel ...

Lees het hele artikel »


Aanpassing notariële tuchtrechtelijke maatstaf: de notaris is bevrijd uit zijn soms bijna onmogelijke positie
26 januari 2018

De notaris is bevrijd uit zijn soms bijna onmogelijke positie. Vanwege een verschillende tuchtrechtelijke en civielrechtelijke maatstaf kon het voorkomen dat de notaris tuchtrechtelijk gehouden is zijn dienst te weigeren, terwijl hij civielrechtelijk ...

Lees het hele artikel »


Notaris draait op voor kosten (gegronde) tuchtklacht
21 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor klachten die nadien worden ingediend bij de kamer voor het notariaat. In het geval dat een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de notaris het door de klager betaalde griffierecht aan klager ...

Lees het hele artikel »


Bestuurdersaansprakelijkheid: ook een onbezoldigd bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn (en wat valt daaraan te doen?)
4 september 2017

Ook een bestuurder die zijn bestuurstaken onbezoldigd verricht, kan met zijn privévermogen aansprakelijk zijn. Daarbij doet het niet ter zake of het gaat om een bestuurder van een B.V./N.V. of van een stichting of vereniging (etc.). ‘Liefdewerk, oud ...

Lees het hele artikel »


Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid: maatschappelijke plicht van de curator?
6 juli 2017

Mag de curator nog onderzoek verrichten naar bestuurdersaansprakelijkheid indien er voldoende middelen in de boedel beschikbaar zijn om alle crediteuren te voldoen? In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is bepaald dat de curator bij zijn ...

Lees het hele artikel »


Integrale proceskostenveroordeling ingeval van misbruik van procesrecht
27 februari 2017

Uit een recent gepubliceerde uitspraak blijkt dat handelen in strijd met de waarheidsplicht van art. 21 Rv een procespartij duur kan komen te staan als daarmee sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een ...

Lees het hele artikel »


Wel of geen klachtplicht bij bestuurdersaansprakelijkheid uit hoofde van art. 2:9 BW?
27 februari 2017

In een recent arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden wordt geoordeeld dat de klachtplicht ex art. 6:89 BW niet is bedoeld voor een rechtsverhouding zoals die tussen de bestuurder en de rechtspersoon. De bestuurder komt daarom met betrekking tot de vordering ...

Lees het hele artikel »


Bestuurdersaansprakelijkheid van een tweedegraads bestuurder: piercing the corporate veil 2.0
21 februari 2017

De Hoge Raad heeft op 17 februari 2017 een belangrijk arrest gewezen waaruit volgt dat art. 2:11 BW (de doorbraak van aansprakelijkheid naar de natuurlijke persoon achter de rechtspersoon-bestuurder) van toepassing is in alle gevallen waarin een rechtspersoon ...

Lees het hele artikel »


Kosten toezicht en tuchtrecht worden doorberekend aan de juridische beroepsgroepen
30 december 2016

Met de ‘Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen’ van 7 december 2016 worden in de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt regels opgenomen ter zake (i) de doorberekening van kosten van toezicht ...

Lees het hele artikel »


Kansschade bij medische aansprakelijkheid: de Hoge Raad laat zich (voor het eerst) uit
29 december 2016

Inleiding In zijn arrest van 23 december 2016 laat de Hoge Raad zich voor het eerst uit over het leerstuk van kansschade in een medische-aansprakelijkheidszaak. Lijdend voorwerp was een kind dat kort na de geboorte en ondanks behandeling door het Erasmus ...

Lees het hele artikel »


Beroepsaansprakelijkheid advocaat: vergeet de klachtplicht (ex art. 6:89 BW) niet
4 augustus 2016

Een (voormalig) cliënt kan op een gebrekkige prestatie in de dienstverlening door een advocaat geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd daarover heeft geprotesteerd (zelfs indien de betreffende vordering nog niet is verjaard). Deze ...

Lees het hele artikel »


Beroepsaansprakelijkheid advocaat: reikwijdte informed consent
22 juli 2016

Een advocaat is verplicht zijn cliënt in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen. In welke mate of en in welke mate hij zijn cliënt behoort te informeren over en te waarschuwen voor een bepaald risico, is afhankelijk van de omstandigheden van ...

Lees het hele artikel »


Een algemene volgplicht bij coassurantie? Not to follow, that’s the answer
21 juli 2016

Zowel in coassurantie als in primair-excedentverhoudingen komt geregeld een zgn. ‘to follow-clausule’ in de verzekeringspolis voor. Daarmee wordt beoogd dat de ‘volgend’ verzekeraar de ‘leidend’ verzekeraar volgt in de dekkingsbeoordeling ...

Lees het hele artikel »


Bestuurdersaansprakelijkheid: overzicht recente en aanstaande wetgeving
27 juni 2016

Bestuurdersaansprakelijkheidsland blijft flink in beweging. Er is een toenemende mate van maatschappelijke en media-aandacht voor bestuurders(aansprakelijkheid), waarbij niet uitsluitend het bestuur van en toezicht op beursvennootschappen onder de loep ...

Lees het hele artikel »


Wet civielrechtelijk bestuursverbod treedt in werking op 1 juli 2016
9 juni 2016

Vorig jaar en onlangs hebben wij op onze Kennispagina bericht over het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. Onder de titel “Wet civielrechtelijk bestuursverbod: (malafide) bestuurders, opgepast!” is een uiteenzetting gegeven over het betreffende ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Daan Baas