Daan Bastiaans

Daan Bastiaans
Vastgoed

Sectoren
Vastgoed, Energie

Expertises
Energierecht, Netwerkregistraties, Notarieel vastgoed

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 365 55 32

Fax
+31 (0)26 365 55 00

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Daan is sinds 2014 werkzaam als kandidaat-notaris op de sectie Vastgoed te Arnhem. Naast de registratie van kabelnetwerken houdt hij zich bezig met de overdracht van commercieel vastgoed, vestiging van zekerheidsrechten en het vestigen van zakelijke rechten van opstal voor kabels en leidingen.

Opleiding(en)

Notarieel recht aan de Universiteit Leiden.

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Pas op met verdelen bij economische eigendom
23 december 2016

Waar de economische eigendomsover- dracht van een onroerende zaak tegen- woordig voor de notariële praktijk geen dagelijkse kost meer is, vonden dergelijke transacties tot 31 maart 1995 18.00 uur geregeld plaats. Tot dat precieze moment was het immers

Lees meer over deze publicatie »


Het ene net is het andere net niet.
20 september 2016

Een net bestaat volgens het Burgerlijk Wetboek uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van  vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie’ (art. 5:20 lid 2 BW) en behoort toe aan de bevoegde aanlegger van

Lees meer over deze publicatie »


De potestatieve voorwaarde in de overdrachtsbelasting.
20 september 2016

Hoewel men in de notariële praktijk doorgaans streeft naar het voorkomen en genezen van onzekerheden, worden deze soms ook juist welbewust in het leven geroepen. Door middel van het overeenkomen van een ontbindende voorwaarde kunnen namelijk de meest

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Hoge Raad geeft duidelijkheid over het begrip “woning” in de overdrachtsbelasting
24 februari 2017

De overdracht van een woning wordt tegen een verlaagd tarief aan overdrachtsbelasting belast. De verkrijger dient namelijk 2% overdrachtsbelasting te betalen over de waarde van de woning, terwijl dit voor overige onroerende zaken in principe 6% betreft. ...

Lees het hele artikel »


Aanzienlijke tariefverlaging voor de registratie van netwerken
3 juni 2016

Een net bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, behoort toe aan de bevoegde aanlegger van dat net. Wil deze eigenaar zijn net overdragen, bezwaren ...

Lees het hele artikel »


Ligging in een ruilverkavelingsgebied: bijzonder lastig
6 augustus 2014

Wanneer u onroerend goed verkoopt, verbindt u zich tot meer dan alleen het overdragen van de eigendom aan de koper. Op grond van de wet bent u ook verplicht om dit vrij van bijzondere lasten en beperkingen te doen, met uitzondering van die welke de koper ...

Lees het hele artikel »


Ligging in een ruilverkavelingsgebied: bijzonder lastig
6 augustus 2014

Wanneer u onroerend goed verkoopt, verbindt u zich tot meer dan alleen het overdragen van de eigendom aan de koper. Op grond van de wet bent u ook verplicht om dit vrij van bijzondere lasten en beperkingen te doen, met uitzondering van die welke de koper ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Daan Bastiaans