Lidewij Bergsma

Lidewij Bergsma
Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering, Bestuursrecht, Gezondheidszorg, Privacyrecht

Aandachtsgebied(en)
Medisch strafrecht, Tuchtrecht, Privacyrecht


Telefoon
+31 (0)24 381 31 35

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
bergsma@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Lidewij Bergsma is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Dirkzwager en werkzaam binnen de sectie Gezondheidszorg. In haar dagelijkse praktijk houdt Lidewij zich bezig met het adviseren van zorgaanbieders en individuele zorgverleners over het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht.

Lidewij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Aan de Universiteit Leiden heeft zij de masters Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht afgerond. Haar scripties schreef zij over de verhouding tussen het strafrecht en het medisch tuchtrecht en de actieve openbaarmaking van bestuurlijke boetes door de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Tijdens haar rechtenstudie liep zij stages bij het Openbaar Ministerie en bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam. Daarnaast is zij vrijwilliger geweest bij het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden in Utrecht en heeft zij in diverse commissies gezeten.

Na haar afstuderen heeft Lidewij gewerkt als docent strafrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was Lidewij de afgelopen zeven jaar gemeenteraadslid in het Friese Tytsjerksteradiel, met in beheer onder meer de portefeuilles jeugdzorg, welzijn en zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Opleiding(en)

Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (2014)
Master Strafrecht, Universiteit Leiden (2016)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Lidewij bekleedt de functie van penningmeester in de reiscommissie van de Jonge Balie Gelderland.

Lidewij is lid van de Jonge Balie, de Vereniging voor Gezondheidsrecht en het Juridisch Genootschap Nijmegen.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Nieuwe wet: recht op inzage dossier voor nabestaanden
23 oktober 2017

Op dit moment is er geen wettelijke regeling die bepaalt wanneer inzage in het medisch dossier verleend zou moeten worden aan nabestaanden van een overleden patiënt. Een voorgestelde wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Persoonlijke gezondheidsomgeving: medische persoonsgegevens digitaal bekijken, beheren en delen
27 maart 2018

De Minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, kondigt in een interview in De Volkskrant aan dat vanaf volgend jaar door een ieder op de computer, tablet of de telefoon al zijn medische persoonsgegevens beheerd kunnen worden. Wie wil, kan deze ...

Lees het hele artikel »


Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar maar liefst 4 verdenkingen van strafbare euthanasie
15 maart 2018

Eerder schreven wij dat het Openbaar Ministerie in oktober 2017 voor het eerst sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2002 een strafrechtelijk onderzoek is gestart na een uitgevoerde euthanasie. ...

Lees het hele artikel »


Gemeenten handelen in strijd met privacy wet- en regelgeving bij uitvoering Jeugdwet en en Wmo 2015
19 februari 2018

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij twee gemeenten onderzoek gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens ...

Lees het hele artikel »


IGJ treedt handhavend op na onderzoek Transparantieregister Zorg
19 februari 2018

Eerder schreef ik dat juist medische hulpmiddelenbedrijven, farmaceutische ondernemingen en zorgverleners die vrijwillig melding doen aan het Transparantieregister Zorg van onderlinge financiële relaties, juist het risico lopen om onderworpen te worden ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel verruiming inzagerecht Inspectie in medische dossiers ingediend
7 februari 2018

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 31 januari 2018 een wetsvoorstel ingediend waardoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) vanuit haar toezichthoudende taak vaker inzage krijgt in medische dossiers en recepten zonder ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe handhavingsmogelijkheden voor de IGJ bij toezicht op gunstbetoon bij medische hulpmiddelensector
4 januari 2018

Om te voorkomen dat zorgverleners oneigenlijk beïnvloed worden door de medische hulpmiddelensector is vanaf 1 januari 2018 de Wet op de medische hulpmiddelen gewijzigd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil bij (vermeende) oneigenlijke ...

Lees het hele artikel »


E-health: Hoe wordt de zorg van de toekomst betaald?
22 december 2017

Terwijl e-health oprukt en een steeds grotere plek binnen de zorgverlening inneemt, is nog veel onduidelijk over de bekostiging. Hierdoor wordt de opmars van e-health belemmerd. De NZa heeft de ‘Wegwijzer bekostiging e-health’ (de Wegwijzer) uitgebracht ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe regelgeving voor elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders
8 december 2017

Op dinsdag 28 november 2017 is het definitieve besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz) bekend gemaakt. Het Begz treedt in werking per 1 januari 2018. Doel Zorgaanbieders maken veelal gebruik van een zogenaamd zorginformatiesysteem, ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica
25 oktober 2017

Vrijdag 5 mei 2017 is na vijf jaar onderhandelen in Brussel een tweetal verordeningen voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica openbaar gemaakt. De nieuwe Europese regels gelden vanaf 25 mei 2017 ook in Nederland. Voor medische hulpmiddelen ...

Lees het hele artikel »


OM start voor het eerst strafrechtelijk onderzoek na euthanasie dementerende patiënte
9 oktober 2017

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft laten weten voor het eerst sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) in 2002 een strafrechtelijk onderzoek te starten naar een uitgevoerde euthanasie. De verpleeghuisarts ...

Lees het hele artikel »


Strafrechtelijke vervolging van de arts bij euthanasie of hulp bij zelfdoding
3 oktober 2017

Als een arts meewerkt aan euthanasie of hulp bij zelfdoding, kán zowel een strafrechtelijke- als een tuchtrechtelijke procedure volgen. De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (hierna: toetsingscommissie) oordeelt of de arts in overeenstemming met ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Lidewij Bergsma