Aletha Dera-ten Bokum

Aletha Dera-ten Bokum
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Particulieren, Zorg

Expertises
Arbeidsrecht, Arbeidsongeschiktheid

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 44

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
dera@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@AlethaDera
  Bekijk LinkedIn

Biografie

In het kader van de dubbelstudie Recht & Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen rondde Aletha in 2010 de master Nederlands Recht af, om vervolgens in 2011 cum laude haar master Bedrijfskunde te voltooien. In 2017 rondde zij de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude af.

Aletha is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager, binnen de sectie Arbeidsrecht. Aletha verricht werkzaamheden in het algemeen arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend. Hierbij houdt zij zich bezig met individuele en collectieve ontslagzaken en vraagstukken op onder meer het gebied van arbeidsongeschiktheid, (dis)functioneren, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Aletha werkt aan zaken voor (multi)nationale ondernemingen, middelgrote ondernemingen en particulieren.

Opleiding(en)

Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie (2017)
Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen (2011)
Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2010)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Een ziekmelding ná het indienen van een ontslagaanvraag kan ontslag frustreren!
11 januari 2018

Het is de meeste werkgevers bekend dat een zieke werknemer niet gemakkelijk kan worden ontslagen. Maar wat als een werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever voor hem/haar bij het UWV een ontslagaanvraag heeft ingediend? Bij het antwoord op deze ...

Lees het hele artikel »


Hoe moet een statutair directeur worden benoemd?
22 december 2017

Zonder rechtsgeldige benoeming kan er geen geldig bestuurderschap plaatsvinden. Van belang is dan ook dat een statutair directeur op een juiste wijze benoemd wordt. Kort samengevat zijn er drie van zulke ‘juiste wijzen’: (1) Een benoeming bij de akte ...

Lees het hele artikel »


De statutair directeur: een geldig benoemingsbesluit, maar geen schriftelijke arbeidsovereenkomst. Wat nu?
27 november 2017

Als een nieuwe statutair directeur aan de slag gaat, worden er idealiter twee schriftelijke documenten opgemaakt: (i) een benoemingsbesluit (met bezoldigingsbesluit) en (ii) een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. De reden hiervoor is dat ...

Lees het hele artikel »


De aanzegverplichting niet naleven en tóch geen aanzegvergoeding hoeven betalen. Hoe kan dat?
23 november 2017

In een zaak waarin de rechtbank Noord-Holland vorige week woensdag uitspraak gedaan heeft, stond de zogeheten ‘aanzegverplichting’ centraal. Deze verplichting houdt in dat een werkgever een werknemer die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ...

Lees het hele artikel »


De rekentool ‘hoelangwerkloos.nl’ is niet langer betrouwbaar
7 november 2017

Volgens Rechtbank Rotterdam is de rekentool ‘hoelangwerkloos.nl’ in de huidige tijd niet langer betrouwbaar. Energo projects B.V. had haar statutair bestuurder ontslagen, door een aandeelhoudersbesluit met deze strekking te nemen en vervolgens een ...

Lees het hele artikel »


Hoe zit het nu: wel of geen transitievergoeding voor langdurig zieken?
2 november 2017

Op dit moment is een werkgever bij ontslag van een langdurig zieke werknemer een transitievergoeding verschuldigd (verondersteld dat de werkgever het initiatief tot het ontslag neemt en de werknemer minimaal 2 jaar in dienst geweest is). Dit wordt in ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: een balans tussen vaste en tijdelijke arbeid?
11 oktober 2017

“De sleutel naar een eerlijkere arbeidsmarkt ligt in de gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex. Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd." Deze ...

Lees het hele artikel »


Weet u zeker dat uw directeur een statutair directeur is?
7 september 2017

In de praktijk gebeurt het vaak dat een functionaris de titel ‘CEO’ of ‘directeur’ heeft. Voor onder meer de ontslagpraktijk is het relevant om te weten of er al dan niet sprake is van statutair bestuurderschap. Een directeur is uitsluitend ...

Lees het hele artikel »


Privéberichten onder werktijd versturen terwijl bedrijfsregels dit expliciet verbieden: terecht ontslag?
6 september 2017

In Roemenië had een werknemer een Yahoo Messenger-account aangemaakt, op verzoek van zijn werkgever, om te kunnen reageren op bepaalde verzoeken van klanten. Zonder zijn medeweten werden de berichten die hij verzond vanuit dit Messengersysteem gemonitord. ...

Lees het hele artikel »


Is een eenzijdige functieverlaging na wangedrag (soms) mogelijk?
15 augustus 2017

Voor demotie als eenzijdige maatregel zijn bijzondere omstandigheden vereist. Een functiewijziging kan in beginsel enkel met instemming van de werknemer worden doorgevoerd. Indien de werknemer niet instemt, is de cruciale vraag of de werknemer gehouden ...

Lees het hele artikel »


Een werknemer is (mede)verantwoordelijk bij het opstellen van een verbeterplan
14 augustus 2017

Een werkgever mag onder omstandigheden van een disfunctionerende werknemer verwachten dat deze zelf een verbeterplan met concrete doelen opstelt. Doet de werknemer dit niet (naar behoren), dan riskeert deze ontslag. In deze lijn oordeelde de kantonrechter ...

Lees het hele artikel »


Gebrek aan wettelijk vereist diploma betekent niet automatisch ontslag!
9 juni 2017

Met de Wet Werk en Zekerheid kreeg het beginsel van goed werkgeverschap op het punt van scholing van werknemers een wettelijke invulling. De werkgever moet de werknemer 'in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de ...

Lees het hele artikel »


4 april 2017 – Seminar Bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten
22 februari 2017

Deelt u waardevolle knowhow met derden? Kunnen uw werknemers bij klant-, markt- en productgegevens? Werkt u met scherp geformuleerde geheimhoudingsverklaringen? Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie, maar hoe voorkomt ...

Lees het hele artikel »


Pas op: een te laat gemotiveerd concurrentiebeding = géén concurrentiebeding!
25 oktober 2016

Sinds 1 januari 2015 moet een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemotiveerd worden. De motiveringsplicht is tweeledig. Het beding dient allereerst de specifieke bedrijfs- of dienstbelangen te motiveren, en ten tweede te ...

Lees het hele artikel »


Wel of geen nieuwe arbeidsovereenkomst in de zin van de ketenregeling?
7 juni 2016

Is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst in de keten wanneer partijen gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen dat een medewerker een andere functie gaat verrichten, (daarmee) een hoger salaris krijgt en ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Aletha Dera-ten Bokum