Buby Heeten

Buby den Heeten
Arbeidsrecht

Sectoren
Onderwijs, Overheden, Ondernemingen, Particulieren, Vastgoed, Verzekeringen, Zorg

Expertises
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Arbeidsongeschiktheid

Aandachtsgebied(en)
Overgang van onderneming, medezeggenschap, reorganisaties en herstructurering, strategisch HR-beleid, Medisch Specialistisch Bedrijf


Telefoon
+31 (0)26 353 84 86

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media
@zorgadvocaat
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Buby is sinds 1991 advocaat en werkzaam als partner op de sectie arbeidsrecht in Arnhem. Zorginstellingen, onderwijsinstellingen, (semi)overheden en grotere ondernemingen worden door Buby geadviseerd op het terrein van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Buby is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Arbeidsadvocaten in het hofressort Arnhem (VAARA).

Buby is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorg-en welzijnssector, waaronder reorganisaties, uitbestedingen, overgang van onderneming, medezeggenschap en strategisch HR-beleid. Buby heeft jarenlang ervaring opgedaan als curator en bewindvoerder, welke ervaring onmisbaar is bij herstructureringen en personele veranderingen bij zorginstellingen met financiële problemen.

Buby treedt regelmatig op als docent van de Dirkzwager Academy. Veelal zijn dit op maat gesneden inhouse cursussen voor leidinggevenden, gericht op het beter benutten van het arbeidspotentieel van de cliënt.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Nijmegen (1990)
Grotius opleiding Insolventierecht (1997)

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Buby is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA).
Naast zijn werkzaamheden bij Dirkzwager is Buby reserve officier bij de Landmacht en in die hoedanigheid als actief reservist verbonden aan de mobiele militaire rechtbank. Daarnaast is hij voorzitter van de Jan van Gelder Stichting, de Stichting Bergharen Classic, bestuurslid van de Stichting Dutch Goodwood Connection en bestuurslid van de Lions Club Wijchen.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

WGA-plannen nieuwe kabinet raken goede werkgever
10 november 2017

Het nieuwe kabinet wil de premiesystematiek in de arbeidsongeschiktheidsregeling WGA aanpassen. Dat is een tegenvaller voor werkgevers die hun zaken op orde hebben, verwachten deskundigen. En het verzuim zal iets oplopen.

Lees meer over deze publicatie »


Geld besparen als eigenrisicodrager
20 september 2016

De gemiddelde werkgever besteedt in de Poortwachterfase, de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid, veel aandacht aan re-integratie. In de periode daarna, die maar liefst tien jaar in beslag kan nemen, wordt er relatief weinig ondernomen voor de re-integratie

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Proeftijdontslag tijdens ziekte? Oppassen!
25 januari 2018

In de meeste nieuwe arbeidsovereenkomsten wordt een proeftijd opgenomen. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar of langer dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. ...

Lees het hele artikel »


Het opzegverbod tijdens ziekte
8 november 2017

Heeft u te maken met een zieke en arbeidsongeschikte medewerker? Dan moet u rekening houden met het opzegverbod tijdens ziekte. In deze bijdrage gaan wij daarop nader in. Wat is een opzegverbod? Een opzegverbod houdt in dat de werknemer op basis van ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: Meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk
11 oktober 2017

Het aanstormende kabinet heeft in het regeringsakkoord ingezet op een verlichting van de verplichtingen van werkgevers ten aanzien van de loondoorbetaling van hun zieke werknemers. De nieuwe coalitiepartijen hebben geconcludeerd dat het tegelijkertijd ...

Lees het hele artikel »


De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 2)
22 september 2017

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog over het eigenrisicodragerschap voor de WIA heeft u in vogelvlucht de ontstaansgeschiedenis van de WIA kunnen lezen. In deze tweede blog ...

Lees het hele artikel »


De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 1)
15 september 2017

Het aantal werkgevers dat kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de WIA neemt in vogelvlucht toe. Meer dan één op de zes werkgevers in Nederland is inmiddels uit het publieke bestel getreden en eigenrisicodrager geworden. Hoewel steeds meer werkgevers ...

Lees het hele artikel »


PGB-houder verplicht tot betaling transitievergoeding bij einde dienstverband met zorgverlener
13 september 2017

Een vader is sedert 2011 bewindvoerder over de goederen die toebehoren aan zijn gehandicapte zoon. Uit het PGB (persoonsgebonden budget) wordt een verzorgster bekostigd. Er is sprake van een tweetal opvolgende arbeidsovereenkomsten vanaf november 2009, ...

Lees het hele artikel »


Opbouw en verjaring van vakantie-uren
18 mei 2017

Vakantie-uren worden alleen opgebouwd over ieder jaar waarin de werknemer “gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad", aldus de kantonrechter te Roermond, die oordeelde in een geschil tussen een sociotherapeut en een ...

Lees het hele artikel »


16 maart 2017 Bijeenkomst Eigenrisicodragerschap voor Zorginstellingen (i.s.m. Zicht)
10 februari 2017

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de Wet WIA of overweegt uw organisatie dat in 2017 te worden? Dan is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden die het eigenrisicodragerschap biedt en de regie zelf in handen te nemen. ...

Lees het hele artikel »


“Slapend dienstverband” mag van Hof
16 augustus 2016

Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kon de werkgever van een meer dan twee jaar arbeidsongeschikte werknemer een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en daarna de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder verdere financiële gevolgen. ...

Lees het hele artikel »


Aanzegvergoeding tijdig claimen!
27 juni 2016

Op grond van de Wet werk en zekerheid moeten werkgevers aan hun werknemers met een contract voor bepaalde tijd minimaal een maand tevoren laten weten of het contract al dan niet wordt verlengd. Als de werkgever dit niet of te laat doet, is de werkgever ...

Lees het hele artikel »


222 Dagen WWZ
8 februari 2016

Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht onder de WWZ in werking getreden. In de onderstaande video en artikelen praten we u bij over de ontwikkelingen sinds 1 juli 2015 en bespreken we onze ervaringen met 222 dagen WWZ met u. [video]https://www.youtube.com/watch?v=Qt7fC2QY5Q0[/video] De ...

Lees het hele artikel »


Medewerker weigert bloedtest, ontslag op staande voet gerechtvaardigd?
10 november 2015

Onaantastbaarheid van het menselijk lichaam versus de gerechtvaardigde belangen van de werkgever Een werknemer die sinds 2006 in dienst is, wordt met ingang van 26 januari 2009 gedetacheerd bij BP. BP gebruikt een protocol dat voorschrijft dat iedereen ...

Lees het hele artikel »


Medewerker weigert bloedtest, ontslag op staande voet gerechtvaardigd?
10 november 2015

Onaantastbaarheid van het menselijk lichaam versus de gerechtvaardigde belangen van de werkgever Een werknemer die sinds 2006 in dienst is, wordt met ingang van 26 januari 2009 gedetacheerd bij BP. BP gebruikt een protocol dat voorschrijft dat iedereen ...

Lees het hele artikel »


Recht op een aanzegvergoeding?
24 augustus 2015

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn werkgevers verplicht om hun medewerkers met een contract voor bepaalde tijd dat ten minste zes maanden heeft geduurd, minimaal één maand tevoren schriftelijk te laten weten of hun contract wordt ...

Lees het hele artikel »


Albert Hein, Albert Hijn of Albert Heijn?
2 juni 2015

Ontbindende voorwaarde vervult door mislukte taaltoets. Of bovengenoemde vraag onderdeel uitmaakte van het examen vermeldt het vonnis niet maar vier Poolse werknemers van Albert Heijn hebben in kort geding de rechtsgeldigheid van een met hen overeengekomen ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Buby den Heeten