Carolina Buddingh

Carolina Buddingh
Arbeidsrecht

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen, Particulieren

Expertises
Arbeidsrecht, Contractenrecht, Fusies & Overnames, German Desk, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Aandachtsgebied(en)
WWZ, (collectief) ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, German Desk


Telefoon
+31 (0)26 353 83 36

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Carolina verricht werkzaamheden, zowel adviserend als procederend, in het arbeidsrecht.
Hierbij houdt zij zich onder meer bezig met individuele en collectieve ontslagzaken en vragen over (dis)functioneren, (collectieve) arbeidsvoorwaarden, post-contractuele bedingen, reorganisaties en medezeggenschap. Carolina werkt vooral voor (multi)nationale ondernemingen en middelgrote ondernemingen. Daarbij hanteert zij een duidelijke en pragmatische aanpak.

Carolina maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team, dat reorganisaties, fusies en overnames begeleidt. Ook ontwikkelt Carolina een focus op het grensoverschrijdende arbeidsrecht. De transnationale en migrerende werknemer gaat aan Dirkzwager niet voorbij.

Persoonlijk

Carolina heeft een groot gedeelte van haar jeugd in Duitsland gewoond, hetgeen haar een goede aanvulling op onze German Desk maakt. Carolina is na haar studie in Groningen sinds augustus 2012 werkzaam bij Dirkzwager.

Opleiding(en)

Nederlands recht (privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen (2012).

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Carolina is lid van de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) en lid van De Jonge Balie Gelderland.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Roadmap reorganisatie (2): De Wet melding collectief ontslag
23 februari 2018

Hierbij ons tweede artikel van de “roadmap reorganisatie” waarbij wij u mee willen nemen langs de verschillende aspecten van een reorganisatie. In dit tweede deel behandelen wij de Wet melding collectief ontslag (WMCO)en de verplichtingen die daarin ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: Van volle glazen naar een cocktail van ontslaggronden
12 oktober 2017

De regering kondigde met de WWZ per juli 2015 een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagrecht aan. Een belangrijke maatregel om dat te realiseren was de invoering van het gesloten ontslagstelsel met limitatieve ontslaggronden. Nu, ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: Meer balans in de transitievergoeding
12 oktober 2017

In het regeerakkoord wordt een aantal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de transitievergoeding. Hieronder worden deze wijzigingen kort aangestipt. Opbouw transitievergoeding In de opbouw van de transitievergoeding worden de volgende wijzigingen ...

Lees het hele artikel »


Brexit-referendum, en nu?
12 augustus 2016

Op 23 juni 2016 heeft een meerderheid van de Britten “voor” een Brexit gestemd. Twee belangrijke redenen voor de “voor-stemmers” lijken: (1) de Britse soevereiniteit ten opzichte van de Europese Unie (EU) te beschermen en (2) de controle over ...

Lees het hele artikel »


Weten we zeker dat … de werkgever soms meer is verschuldigd dan de wettelijke transitievergoeding?
22 juni 2015

De kantonrechter kan in uitzonderlijke gevallen ook een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen, wanneer de beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Deze vergoeding ...

Lees het hele artikel »


Weten we zeker dat… 50-plussers tijdelijk recht hebben op een hogere transitievergoeding?
22 juni 2015

Wanneer een arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd en de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is, heeft hij recht op een hogere transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding is vanaf zijn 50ste ...

Lees het hele artikel »


voor 50-plussers een afwijkende transitievergoeding geldt?
24 april 2015

Voor werknemers die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en die bij het einde van de arbeidsovereenkomst tien jaar of langer in dienst zijn geldt tot 1 januari 2020 een afwijkende methode om de transitievergoeding te berekenen. Dit overgangsrecht geldt ...

Lees het hele artikel »


Weten We Zeker dat...een werknemer terug mag komen op zijn instemming met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst of een gesloten beëindigingsovereenkomst?
24 april 2015

Bij arbeidsovereenkomsten die beëindigd worden na 1 juli 2015 heeft een werknemer twee weken bedenktijd, waarin hij mag terugkomen op zijn instemming met de opzegging, dan wel de gesloten beëindigingsovereenkomst. De werknemer mag dit doen zonder opgaaf ...

Lees het hele artikel »


Voorsorteren op (hoogte) transitievergoeding
22 september 2014

Per 1 juli 2015 doet - in het kader van het nieuwe ontslagrecht - de transitievergoeding haar intrede in het arbeidsrechtelijk landschap. Werkgevers kunnen echter anticiperen op de hoogte van deze transitievergoeding door zogenoemde inzetbaarheidskosten ...

Lees het hele artikel »


WWZ: Uitstel tot 1 januari 2015
6 juni 2014

Afgelopen dinsdag (3 juni) heeft de plenaire behandeling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) plaatsgevonden in de Eerste Kamer. Uit het ongecorrigeerde stenogram van de vergadering blijkt dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van een aantal belangrijke ...

Lees het hele artikel »


Normalisering rechtspositie ambtenaren een stap dichterbij
30 januari 2014

De meerderheid van de Tweede Kamer is namelijk in hoofdlijnen vóór het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’, zo bleek op 15 januari jl. tijdens een debat in de Tweede Kamer. Stemmingen over het wetsvoorstel zijn thans ...

Lees het hele artikel »


Uitbreiding kraam-/ouderschaps- en zorgverlof
16 december 2013

Kraam-/ouderschapsverlof uitbreiden naar vijf in plaats van twee dagen en het recht op zorgverlof oprekken. Deze voorstellen heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2013. Combinatie ...

Lees het hele artikel »


Hervorming ontslagrecht: Tip van de sluier
26 november 2013

Publicatie van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is in zicht, zo blijkt uit een artikel in het Financieel Dagblad van vandaag. Aanstaande vrijdag zal het wetsvoorstel over het nieuwe ontslagrecht in de ministerraad worden besproken. Uit de brief ...

Lees het hele artikel »


Versnelde uitvoering en aanvullende maatregelen op sociaal akkoord
17 oktober 2013

Zo blijkt uit de begrotingsafspraken, die vrijdag bekend zijn gemaakt. De afspraken uit het sociaal akkoord zijn daarbij het uitgangspunt. Uit bijlage 2 (pagina 10-12) van de begrotingsafspraken blijkt dat een aantal maatregelen op korte en lange termijn ...

Lees het hele artikel »


Oproepkrachten opgelet!
17 mei 2013

Word je meerdere malen op één dag opgeroepen om werk te verrichten? Dan heb je over elke afzonderlijke oproepperiode recht op minimaal drie uur loon, óók als dit betekent dat over bepaalde uren dubbel loon moet woren betaald. Zo oordeelde de Hoge ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Carolina Buddingh