Claudia Most

Claudia van der Most
Ondernemingsrecht

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen

Expertises
Fusies & Overnames, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Participaties

Aandachtsgebied(en)
Aandeelhoudersgeschillen


Telefoon
+31 (0)26 353 83 64

Fax
+31 (0)26 353 83 84

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
most@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@claudiamost1
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Claudia begeleidt vooral transacties: het kopen en verkopen van bedrijven. Zij is niet van de zachte heelmeesters, ze durft zich uit te spreken op een respectvolle manier. Met haar creatieve en snelle denken weet zij voor haar cliënt het hoogst haalbare eruit te halen.

Specialisaties: joint ventures, vennootschapsrecht, participaties, aandeelhoudersgeschillen.

Recente zaken: begeleiding van de overname van Coldenhove Papier door Neenah Paper, begeleiding van de participatie door NOM in het kapitaal van Sustainder, begeleiding verkoop Foeth door Intersaction, begeleiding verkoop piramide programma door Cito aan De Rolf Groep en begeleiding van de verzekeringsfusie tussen Heilbron Groep en verzekeringskantoor SUCSEZ/UPIVA.

Persoonlijk

Claudia (1973) is op haar 30e toegetreden tot de vennootschap. Vanaf 2007 geeft zij leiding aan de fusie- en overnamepraktijk en sinds 1 januari 2017 is zij toegetreden tot het dagelijks bestuur van Dirkzwager. Ze is een voorstander van vrouwen aan de top en zet zich enthousiast in voor diversiteit binnen en buiten Dirkzwager.

Opleiding(en)

HEAO Economisch-Linguïstisch, Hogeschool Enschede (1994)
Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (1998)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Lid van het bestuur van Vriendenfonds Rijnstate en lid TELFA.
Dirkzwager is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Persoonlijke film

Publicaties

‘Ik ben niet van de zachte heelmeesters’, aldus Claudia van der Most in Harper’s Bazaar
09 mei 2017

Claudia van der Most is geïnterviewd voor de juni editie van Harper’s Bazaar, het oudste en meest iconische modeblad ter wereld. CLAUDIA VAN DER MOST (43) was 30 toen ze als vennoot toetrad bij het Arnhemse Dirkzwager Advocaten en Notarissen.

Lees meer over deze publicatie »


Onderschat de impact van een bedrijfsovername niet. Een goede advocaat helpt.
23 maart 2017

Advocaten Claudia van der Most en Selma van Ramele startten allebei hun carrière bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Van der Most 18 jaar geleden, Van Ramele 15. Beiden zijn dol op hun vak met het specialisme fusies en overnames. Nog altijd werken

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Bedrog in geval van koop aandelen
22 november 2017

De Hoge Raad heeft op 17 november jl. een arrest gewezen over de verjaringstermijn in geval van bedrog bij de koop van aandelen. De casus luidt in het kort als volgt: in februari 2002 verkoopt MBS aandelen aan Olimar voor een koopsom van NLG 8.000.000. ...

Lees het hele artikel »


Concurrentiebeding in een overname
12 oktober 2017

Het is gebruikelijk dat in het kader van de verkoop van een onderneming de verkoper zich jegens de koper committeert aan een non concurrentiebeding. De rechtvaardiging wordt gevonden in de ontvangst van de koopprijs (waarin een deel goodwill is verdisconteerd) ...

Lees het hele artikel »


Beperkt due diligence onderzoek
6 juli 2017

Door koper en verkoper wordt vaak gesleuteld aan (en onderhandeld over) een koopovereenkomst waarbij aandelen dan wel de activa (en passiva) van een onderneming worden verkocht. De (adviseur van de) koper neemt regelmatig een bepaling op in de koopovereenkomst ...

Lees het hele artikel »


MAC-clausule in een koopovereenkomst van aandelen
18 april 2017

MAC staat voor Material Adverse Change. Een andere gebruikte afkorting is MAE: Material Adverse Effect. Het komt voor dat een koper wenst dat een MAC-clausule wordt opgenomen in de koopovereenkomst van aandelen (of activa en passiva). Een dergelijke clausule ...

Lees het hele artikel »


Opschortingsrecht van een koper van aandelen
13 maart 2017

De Hoge Raad heeft op 3 februari 2017 een arrest gewezen waarbij de Hoge Raad zich heeft gebogen over de vraag of een koper van aandelen zich terecht had beroepen op een opschortingsrecht. Wat is er gebeurd? Begin 2008 wordt door Verkoper aandelen geleverd ...

Lees het hele artikel »


Inbreuk op garanties in overnamecontracten
15 november 2016

Garanties vormen een belangrijk onderdeel van het overnamecontract. Het is gebruikelijk dat een verkoper garanties verstrekt ten behoeve van een koper ten aanzien van de aandelen (in geval van een aandelentransactie) en diverse onderdelen van het bedrijf ...

Lees het hele artikel »


De verplichting tot informatievoorziening van de verkoper
3 september 2016

Het belangrijkste contract in een overname, is de koopovereenkomst. De koopovereenkomst zet de structuur van de transactie uiteen, bepaalt wanneer, wat wordt verkocht / gekocht en voor welke prijs, maar bevat bovendien in nagenoeg alle gevallen een set ...

Lees het hele artikel »


Earn out regeling
20 juli 2016

Afgelopen 13 juli 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland zich uitgesproken over een earn out regeling en de uitleg daarvan. Een earn out regeling is een bepaling in een overnamecontract waarbij een deel van de koopprijs op een later moment wordt betaald ...

Lees het hele artikel »


De intentieverklaring uitgelegd
24 mei 2016

Een beoogde aandelen- of activa/passivatransactie wordt dikwijls ingeluid met een intentieverklaring. De verkoper en koper hebben overeenstemming over de uitgangspunten van de transactie bereikt en wensen dit vast te leggen. Dit gebeurt dan in een intentieverklaring ...

Lees het hele artikel »


In het kader van een overname uitkering van superdividend: geen afwaardering mogelijk
30 maart 2016

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 maart 2016 geoordeeld dat de gedeeltelijke omzetting van superdividend in een geldlening moest worden aangemerkt als een onzakelijke lening (ECLI:NL:RBGEL:2016:1451). Hierdoor kon het afwaarderingsverlies niet ten laste ...

Lees het hele artikel »


Escrow
25 januari 2016

Tijdens de onderhandelingen omtrent de (ver)koop van een onderneming komt dikwijls het vraagstuk van zekerheden aan de orde. Met name de koper brengt de kwestie van zekerheid regelmatig op: als na de levering van de aandelen zou blijken dat een door verkoper ...

Lees het hele artikel »


Vrijwaringen in geval van overnames
9 december 2015

Als een bedrijf wordt verkocht (de aandelen of de activa) dan wordt dikwijls een uitgebreide koopovereenkomst opgesteld. De koopovereenkomst bevat een groot aantal te verwachten bepalingen: wat er wordt verkocht, tegen welke prijs en een garantieregeling ...

Lees het hele artikel »


Aandeelhoudersgeschil over dividenduitkering
9 oktober 2015

Het komt in de praktijk vaker voor dat aandeelhouders verschillen van mening over wat er moet gebeuren met de door de vennootschap gerealiseerde winst. Deze geschillen houden dikwijls in dat de meerderheidsaandeelhouder wenst dat de winst wordt toegevoegd ...

Lees het hele artikel »


Nieuw peildatum voor het uitkopen in “uitrookprocedures”
19 augustus 2015

Bij de overname van een beursgenoteerde onderneming is het voor de koper van belang alle aandelen te kunnen verwerven en tijdens de overname dwarsliggende aandeelhouders te kunnen dwingen tot overdracht van hun aandelen over te gaan. Nadat de overnemende ...

Lees het hele artikel »


Wettelijke rente verschuldigd over nog niet betaald deel koopsom aandelen
11 augustus 2015

Twee partijen sluiten met elkaar in 2003 een overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen. Er wordt een voorlopige koopprijs overeengekomen. Vastgelegd wordt dat de definitieve koopprijs vastgesteld zal worden aan de hand van een overnamebalans. Vijf ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Claudia van der Most