Bart de Haan

Bart de Haan
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Energie, Food & Agri, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed

Expertises
Bestuursrecht, Natuur/Milieubescherming, Omgevingsrecht

Aandachtsgebied(en)
bestuursrecht, omgevingsrecht, milieurecht, handhavingsrecht, omgevingswet


Telefoon
026-3538415

Mobiel:
06-46936248

Fax

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
dehaan@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Bart de Haan is in 2005 beëdigd als advocaat en is sinds 1 oktober 2017 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed. Bart is gespecialiseerd in het bestuursrecht, meer in het bijzonder het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert onder meer over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingsvraagstukken. Tot zijn klanten behoren gemeenten, waterschappen, detailhandelsbedrijven en ontwikkelaars.

Persoonlijk

Bart de Haan is geboren en getogen in (de regio) Nijmegen. Na zijn studie in Nijmegen is hij eerst een aantal jaren buiten de regio en buiten advocatuur werkzaam geweest. In 2005 is hij alsnog advocaat geworden, aanvankelijk in Nijmegen. Zijn klanten beschrijven Bart als sociaal vaardig en pragmatisch, zonder de juridische analyse uit het oog te verliezen.

Opleiding(en)

Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen 1993-1999
Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordening en Milieu 2012-2013

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Bart is lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, de Vereniging voor Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ). Bart is tevens lid van de regionale beroepscommissie Stedendriehoek.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Verplichte volgorde bij combinatie van kruimels!
23 maart 2018

Op 21 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:963) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante en (mogelijk) belangwekkende uitspraak gedaan over de toepassing van de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). Uit ...

Lees het hele artikel »


De intrekking van de slapende omgevingsvergunning: bevoegdheid of verplichting..?
15 maart 2018

Op 7 maart 2018 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil over de weigering om een omgevingsvergunning voor de bouw van een windturbine in te trekken (ECLI:NL:RVS:2018:742). Wat was er aan de hand? Zowel in ...

Lees het hele artikel »


Wanneer is sprake van een impliciete vrijstelling van het bestemmingsplan?
26 februari 2018

In een uitspraak van 21 februari 2018 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een handhavingszaak over de stelling van burgemeester en wethouders van Wormerland dat zij niet bevoegd zijn om handhavend op te treden tegen vermeend ...

Lees het hele artikel »


Omgevingsvergunning (niet) afhankelijk van een positief welstandsadvies?
17 januari 2018

Kan het oordeel of er een omgevingsvergunning wordt afgegeven volledig afhankelijk zijn van een vereist positief welstandsadvies? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze vraag  in een recente uitspraak (ECLI:NL:RVS:2018:43) duidelijk ...

Lees het hele artikel »


Beheersverordening getoetst; gevolgen van de onverbindend verklaring
17 januari 2018

De Afdeling toetst in deze uitspraak van 10 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:53) een beheersverordening en laat zich uit over de gevolgen van het onverbindend verklaren van (delen van) ervan. Het gaat in deze zaak om een geweigerde omgevingsvergunning voor ...

Lees het hele artikel »


Conclusie Staatsraad A-G Widdershoven over exceptieve toetsing
3 januari 2018

Op 22 december 2017 heeft Staatsraad A-G Widdershoven een conclusie genomen over de exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften door bestuursrechters (klik hier). Onder exceptieve toetsing wordt verstaan dat de rechter in het kader van ...

Lees het hele artikel »


Gevolgen (niet) van enige betekenis
20 december 2017

In een uitspraak van 6 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3323) heeft de Afdeling toepassing gegeven aan het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ bij de vraag of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt. Casus Burgemeester en wethouders ...

Lees het hele artikel »


Dubbelbestemming met bouwverbod: hoe een erf ‘ont-erf-d’ wordt...
4 december 2017

Op 29 november 2017 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:3267)in een zaak die ging over de handhaving van een speelhut op palen. Het ging om een speelhut van bijna 4 meter hoog, waarvoor eerder een gedoogbesluit ...

Lees het hele artikel »


Effectuering van de voorwaardelijke verplichting na afloop van de voorziene ontwikkeling
26 oktober 2017

Een voorwaardelijke verplichting is een planregel die verplicht tot het uitvoeren van bepaalde maatregelen, zoals het uitvoeren van een landschapsinrichtingsplan of erfinrichtingsplan, voordat een nieuwe ontwikkeling wordt gerealiseerd. In een uitspraak ...

Lees het hele artikel »


Omgevingsvergunning voor een antennemast: beoordeling alternatieve locaties
19 oktober 2017

Op 18 oktober 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil over de oprichting van een antennemast door KPN (ECLI:NL:RVS:2017:2800). Tegen de verleende omgevingsvergunning voor de oprichting van de antennemast ...

Lees het hele artikel »


De verhouding tussen per e-mail ingediende nadere stukken en de omgevingsvergunning van rechtswege
17 oktober 2017

In een uitspraak van 11 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2758) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een oordeel gegeven over de verhouding tussen per e-mail ingediende nadere stukken en de omgevingsvergunning van rechtswege. Wat was ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Bart de Haan