Iris Docter

Iris Docter
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Energie, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Zorg

Expertises
Aanbestedingsrecht, Bouwrecht, Europees recht, Contractenrecht

Aandachtsgebied(en)
Aanbesteding, Bouwrecht


Telefoon
+31 (0)24 381 31 87

Fax

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
docter@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Iris is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht.

Zij adviseert (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij aanbestedingsprocedures en het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke en arbitrale procedures.

Opleiding(en)

Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (2012)
Master Notarieel Recht, Universiteit Utrecht (2014)
Master Recht en Onderneming, Universiteit Utrecht (2015)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
Lid van het Juridisch Genootschap Nijmegen (JGN)


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Lid van combinatie kan zelfstandig vordering tot schadevergoeding instellen
21 februari 2018

Het hof van Amsterdam bepaalde onlangs dat in tegenstelling tot bij het opkomen tegen een gunningsbeslissing, een lid van een combinatie wél zelfstandig een vordering tot schadevergoeding kan instellen. Als een combinatie heeft ingeschreven op een ...

Lees het hele artikel »


Lid van combinatie kan zelfstandig vordering tot schadevergoeding instellen
21 februari 2018

Het hof van Amsterdam bepaalde onlangs dat in tegenstelling tot bij het opkomen tegen een gunningsbeslissing, een lid van een combinatie wél zelfstandig een vordering tot schadevergoeding kan instellen. Als een combinatie heeft ingeschreven op een ...

Lees het hele artikel »


Ontwerpverantwoordelijkheid bij UAV-GC toch ook bij opdrachtgeefster
26 januari 2018

Vorig jaar oordeelde de bouwarbiters nog dat voor zover de aannemer op basis van de ontwerpstukken van de opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, de aannemer geacht wordt het ontwerp van de opdrachtgever te aanvaarden en kan geoordeeld ...

Lees het hele artikel »


Beroep op derden niet automatisch mogelijk bij meervoudig onderhandse aanbesteding
31 oktober 2017

In een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant heeft de Voorzieningenrechter bevestigd dat het bij een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure niet mogelijk is een beroep op de referenties van derden te doen, tenzij dit expliciet in de aanbestedingsstukken ...

Lees het hele artikel »


Is het een werk of toch een dienst?
13 oktober 2017

Bij een aanbesteding is het van belang te bepalen of sprake is van een werk of een dienst. Een werk hoeft immers pas bij een veel hogere waarde (thans € 5.225.000) dan een dienst (thans € 209.000) Europees te worden aanbesteed. Het onderscheid tussen ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Iris Docter