Eric Boerma

Eric Boerma
Arbeidsrecht

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Particulieren

Expertises
Arbeidsrecht, Europees recht, Fusies & Overnames

Aandachtsgebied(en)
Strategisch ('board room'), medezeggenschap, herstructurering, internationaal, DGA's, vrije beroepen


Telefoon
+31 (0)26 353 83 36

Mobiel:
+31 (0)6 1101 2902

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
boerma@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Eric is sinds 1991 advocaat en is gestart in de algemene commerciële praktijk. Hij heeft zich in 1999 gekwalificeerd als sollicitor of the Supreme Court of England and Wales. Sedert 2000 legt Eric zich volledig toe op het arbeidsrecht en stond daarmee aan de wieg van de huidige sectie arbeidsrecht, die met 17 advocaten behoort tot de grotere arbeidssecties van Nederland. Eric geeft leiding aan de sectie arbeidsrecht.

De basis van Eric’s praktijk ligt in het algemene arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend, waarbij hij zich toelegt grote en middelgrote (multi-)nationale) ondernemingen. Met enige regelmaat behandelt Eric arbeidsconflicten met forse impact. Daarnaast is strategisch arbeidsrecht een belangrijk focuspunt. Voorts wordt Eric veelvuldig ingeschakeld in medezeggenschapsvraagstukken.

Eric houdt zich ook regelmatig bezig met onderwerpen op het grensvlak van arbeids- en ondernemingsrecht en is hij vanuit zijn arbeidsrechtelijke expertise betrokken bij fusies en overnames.

Gedurende de laatste jaren is de inzet van Eric sterk gericht op de begeleiding van (grote) herstructureringen. Eric werkt daarbij in teams die veelal zijn samengesteld uit collega-advocaten en HR-functionarissen van de betrokken cliënt. Project- en timemanagement zijn dan belangrijke aandachtspunten. Daarmee is veel ervaring opgedaan.

Tenslotte ontwikkelt Eric een focus op het grensoverschrijdende arbeidsrecht. De transnationale en migrerende werknemer gaat aan de praktijk van Dirkzwager niet voorbij.

Eric maakt deel uit van een multidisciplinair team dat reorganisaties, fusies en overnames begeleidt.

Opleiding(en)

Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen.
Solicitor of the Supreme Court of England & Wales.

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Eric is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA) en van de Vereniging van
Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Daarnaast was hij tot 2014 lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tussen 2010 en 2014 was Eric lid (voorzitter) van het Dagelijks Bestuur van Dirkzwager.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Persoonlijke film

Recente kennispagina-artikelen

Roadmap reorganisatie (5): De peildatum
16 maart 2018

We zijn al een aantal weken onderweg in deze roadmap reorganisatie. Vandaag zal ik de peildatum van een reorganisatie met u bespreken. Nadat een definitief besluit tot reorganisatie is genomen moet worden bepaald welke werknemers voor afvloeiing in ...

Lees het hele artikel »


Roadmap reorganisatie (1): Het voorgenomen besluit en de rol van de Ondernemingsraad
16 februari 2018

Hierbij ons eerste artikel van de "roadmap reorganisatie" waarbij wij u mee willen nemen langs de verschillende aspecten van een reorganisatie. In dit eerste deel behandelen wij het voorgenomen besluit tot reorganisatie en de rol van de Ondernemingsraad ...

Lees het hele artikel »


Veel afgewezen ontbindingsverzoeken onder de WWZ
4 februari 2016

Inleiding Doelstelling van de Wet Werk en Zekerheid was de balans op de arbeidsmarkt te herstellen. Er zou een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt bereikt moeten worden, het stelsel van flexrecht, ontslagrecht en WW ...

Lees het hele artikel »


Regeerakkoord: Bruggen slaan in het arbeidsrecht (?)
30 oktober 2012

De inhoud van het Regeerakkoord d.d. 29 oktober 2012 brengt een ingrijpende hervorming van het ontslagrecht mee. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen, ten opzichte van het huidige ontslagrecht, in 10 punten samengevat: De ontbindingsprocedure ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe vakantiewetgeving maakt wijziging verlofregistratie noodzakelijk
11 mei 2011

Op dinsdag 17 mei 2011 zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat voorziet in invoering van een vervaltermijn voor minimum vakantiedagen plenair behandelen. Op grond van ditzelfde wetsvoorstel krijgen werknemers die langdurig ziek zijn, vanaf 1 januari ...

Lees het hele artikel »


Zorgvuldigheid geboden bij de bevestiging van het ontslag op staande voet
6 mei 2010

In de wet en in de rechtspraak worden strenge eisen gesteld aan de gronden voor een ontslag op staande voet alsmede de manier waarop het ontslag wordt verleend. Niet alleen moet er sprake zijn van dringende redenen, het ontslag moet ook onverwijld worden ...

Lees het hele artikel »


Dirkzwager zet specialistische kennis proactief in
8 september 2008

In een speciale bijdrage bij de GIDS voor Personeelsmanagement (Focus on HRM) is een interview geplaatst met Eric Boerma en Edwin Werner. Zij lichten in het artikel toe wat Dirkzwager voor cliënten kan betekenen. Eric Boerma stelt vast dat de markt waarin ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Eric Boerma