Fabian Keijzer

Fabian Keijzer
Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg

Expertises
Gezondheidszorg

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 28

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
keijzer@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

In 2007 begon Fabian Keijzer zijn loopbaan bij Dirkzwager als kandidaat-notaris. Een jaar later werd hij advocaat bij de sectie gezondheidsrecht, als naaste medewerker van prof. mr. L.G.H.J. Houwen. In de zomer van 2012 vertrok Fabian naar Montpellier (Frankrijk) om daar een jaar theologie te studeren, vervolgens werkte hij twee jaar als docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Sinds augustus 2015 is Fabian terug op de sectie gezondheidsrecht als senior juridisch medewerker. Hij publiceert regelmatig artikelen en annotaties in wetenschappelijke tijdschriften. In 2014 schreef hij samen met prof. M.L. Lennarts een preadvies voor de Vereeniging Handelsrecht.

Opleiding(en)

Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen (2006).

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Brochure Governancecode Zorg 2017
14 maart 2017

Maak kennis met Governancecode Zorg 2017 Ondersteuning bij implementatie De zorgsector hecht grote waarde aan goede governance als resultaat van een open dialoog. Daarom is sinds 1 januari 2017 de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. De code is ontwikkeld

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

16 maart a.s. Symposium Governancecode Zorg 2017
22 januari 2017

Schrijf u in voor het Symposium Governancecode Zorg 2017! Op donderdagmiddag 16 maart 2017 maken wij u wegwijs in de nieuwe governancecode. Tijdens een boeiend programma met gezaghebbende sprekers krijgt u inzicht in de innovaties en uitdagingen die de ...

Lees het hele artikel »


De klokkenluidersregeling: een must have voor de zorgaanbieder
26 mei 2016

Als bestuurder van een zorginstelling wilt u graag weten wat er speelt binnen uw organisatie. Natuurlijk is het prettig om te horen wat er goed gaat, maar het is nog belangrijker om signalen te krijgen van de dingen die niet goed gaan. Alleen met de ...

Lees het hele artikel »


Zorgvastgoed tussen publiek belang en privaat kapitaal
5 april 2016

Van wie is het ziekenhuisvermogen? Achter deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag ligt één van de ingewikkeldste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd verborgen. In alle politieke discussies van de afgelopen jaren is de bescherming van vermogen van ...

Lees het hele artikel »


Naar een nieuwe governancecode voor de zorg
29 februari 2016

Governance is een dynamisch begrip, ook in de zorg. De huidige Zorgbrede Governancecode dateert uit 2010. De Minister van VWS heeft op 16 februari 2016 de Tweede Kamer geschreven dat zij hoopt dat er voor de zomer een conceptversie van de nieuwe Zorgbrede ...

Lees het hele artikel »


Fusiewetgeving werpt schaduw vooruit
22 mei 2012

De fusie tussen GGz-instellingen Emergis en Parnassia Bavo Groep (PBG) gaat niet door: “De uitgebrachte adviezen en het beperkte draagvlak onder medewerkers en cliënten van Emergis zijn zo duidelijk dat een aansluiting van Emergis bij de Parnassia ...

Lees het hele artikel »


Recht op autonomie en bescherming tegen geweld in de AWBZ-sector
15 mei 2012

Zoals aangekondigd in het regeer- en gedoogakkoord heeft de regering onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden voor een Beginselenwet AWBZ-zorg. Het wetsvoorstel kent twee onderdelen. In de eerste plaats wordt een verplichting voor zorgaanbieders ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Fabian Keijzer