Rutger Fabritius

Rutger Fabritius
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed, Verzekeringen, Zorg, Food & Agri, Energie, Handel & Transport, Internationaal,

Expertises
Bouwrecht, Contractenrecht, Huurrecht en Pacht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 87

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Rutger is werkzaam op de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk bezig met huurrecht, bouwrecht en overig vastgoedrecht.

Opleiding(en)

Nederlands recht, richting Burgerlijk Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2014)
Bedrijfskunde, masterspecialisatie in Strategic Management, Radboud Universiteit Nijmegen (2015)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Terugvordering van verjaarde grond
06 juli 2017

Verschillende facetten van het arrest Gemeente Heusden/X, een baanbrekend arrest voor de verjaringspraktijk. De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld dat, indien een ‘landjepikker’ door verjaring de eigendom van een stuk grond verkrijgt, de benadeelde

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Onbevoegde (onder)verhuur niet direct een tekortkoming richting (onder)huurder
27 februari 2018

Wat gebeurt er met de positie van de (onder)huurder wanneer de (onder)verhuurder niet (meer) beschikkingsbevoegd is ten aanzien van het gehuurde? Is dan direct sprake van een tekortkoming? De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:284) ...

Lees het hele artikel »


Goodwill valt niet onder verhuis- en inrichtingskosten
19 februari 2018

De rechter heeft de mogelijkheid om bij de toewijzing van een vordering tot opzegging van de huur van 290-bedrijfsruimte een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten te bepalen (art. 7:297 BW). In onderhavige zaak speelde de vraag of een vergoeding ...

Lees het hele artikel »


Huurbescherming woonruimte niet in strijd met art. 1 EP
15 februari 2018

In zijn arrest van 26 januari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:109) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de dwingendrechtelijke huurbeschermingsregels die van toepassing zijn op niet-geliberaliseerde woonruimte geen strijd opleveren met art. 1 van het Eerste Protocol ...

Lees het hele artikel »


Ontruiming krakers; dient eigenaar een concreet plan te hebben?
29 augustus 2017

In zijn arrest van 25 juli 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:2979) heeft het hof Amsterdam de vordering van de eigenaar tot ontruiming van krakers van een bedrijventerrein toegewezen. Het hof heeft aan deze toewijzing de voorwaarde verbonden dat de eigenaar een ...

Lees het hele artikel »


Laatste-kans-overeenkomst: 'Eens houdt het op'
26 juli 2017

De laatste-kans-overeenkomst is een veelgebruikt middel voor woningcorporaties om overlastgevende huurders nog een laatste kans te geven zich als goed huurder te gedragen. Het hof oordeelt in zijn arrest van 25 juli 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2119), in ...

Lees het hele artikel »


Terugvordering van verjaarde grond - uitgebreid artikel
6 juli 2017

In mijn artikel van 10 maart 2017 signaleerde ik dat de Hoge Raad op 24 februari 2017 een belangrijk arrest (ECLI:NL:HR:2017:309) heeft gewezen over de terugvordering van verjaarde grond. In het artikel besprak ik kort de mogelijke consequenties van het ...

Lees het hele artikel »


Grensaanwijs Kadaster: verantwoordelijkheid koper en verkoper om juiste grenzen aan te wijzen, omschrijving oppervlakte in akte in beginsel indicatief
11 mei 2017

Appellant stelt dat de omvang van zijn perceel in het Kadaster onjuist (te klein) is opgenomen. Volgens appellant dient de omschrijving van de omvang in de leveringsakte als geldend te worden genomen. De Raad van State heeft zich onlangs (10 mei 2017, ...

Lees het hele artikel »


Nieuw ROZ-model voor Woonruimte 2017 gepubliceerd
18 april 2017

Vandaag heeft de Raad voor Onroerende Zaken "ROZ" een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte gepubliceerd. Het model is tweeledig en bestaat uit de Huurovereenkomst Woonruimte 2017 en Algemene Bepalingen Woonruimte 2017. Het nieuwe ROZ-model ...

Lees het hele artikel »


Belangrijk arrest voor de verjaringspraktijk; terugvordering van verjaarde grond mogelijk
10 maart 2017

    De Hoge Raad heeft onlangs een arrest (ECLI:NL:HR:2017:309) gewezen met grote gevolgen voor de verjaringspraktijk. In een zaak waarin de Hoge Raad de cassatiegronden afwijst, voegt hij ten overvloede een paar zeer belangrijke overwegingen ...

Lees het hele artikel »


Onrechtmatig verkregen bewijs van overtredingen huurder telt gewoon mee bij ontbinding van huurovereenkomst
15 februari 2017

Bewijzen dat een huurder de huurovereenkomst overtreedt kan lastig zijn. Een onderzoek laten instellen naar de huurder door een beveiligingsbedrijf is mogelijk, maar mag dat zomaar? Hoe zit dat met de privacy van de huurder? Kunnen de resultaten van zo’n ...

Lees het hele artikel »


Eerste hulp bij krakers
11 november 2016

In het kader van de herontwikkeling van onroerend goed komt het geregeld voor dat er sprake is van een (soms korte) periode van leegstand voordat herontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. De kans is aanwezig dat in deze tussenperiode krakers hun intrek ...

Lees het hele artikel »


Organisatie festival aansprakelijk voor schade gehuurde apparatuur
14 oktober 2016

Veel organisatoren van festivals zullen de benodigde licht- en geluidsapparatuur huren van derden. Wanneer schade aan deze apparatuur optreedt als gevolg van noodweer, wie draagt dan de schade? In een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel (link) ...

Lees het hele artikel »


Hoever strekt de onderzoeksplicht van de koper in de openbare registers?
25 maart 2015

Op 17 maart 2015 is in een zaak waarin wij hebben opgetreden voor de gemeente Uden een interessante uitspraak gedaan over de reikwijdte van de onderzoeksplicht van de koper met betrekking tot de openbare registers. De gemeente Uden kocht een stuk landbouwgrond ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Rutger Fabritius