Frank Delissen

Frank Delissen
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Zorg

Expertises
Bouwrecht, Contractenrecht, Huurrecht en Pacht, Projectontwikkeling, Staatssteun

Aandachtsgebied(en)
overheidscontracten, samenwerkingscontracten, ketensamenwerking, publiek private samenwerking (pps), maatschappelijk vastgoed, projectontwikkeling, processtrategie, onderhandelingsstrategie


Telefoon
+31 (0)24 381 31 91

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Na zijn middelbare school (gymnasium B), een jaar politicologie en twee jaar Nivra-opleiding in dienst van de voorloper van EY is Frank rechten gaan studeren. Voor hem een schot in de roos. Daarbij wist hij vanaf dag 1: ik word advocaat. En dat is hij sinds 1984.

Frank is werkzaam op de sectie Overheid en vastgoed van ons kantoor in Nijmegen. Frank heeft zich naast het bouw-, en huurrecht verder gespecialiseerd. Hij adviseert (semi-)overheden, zorginstellingen en ondernemingen op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed. Zijn advisering is niet beperkt tot het juridische.

De toegevoegde waarde van Frank zit vooral in zijn strategisch inzicht en zijn onderhandelingsvaardigheden steeds met oog voor de politiek-bestuurlijke omgeving waar binnen (maatschappelijk) Vastgoed een rol speelt. Eigenschappen die ook goed van pas kwamen in de acht jaar dat Frank deel uitmaakte van het bestuur van Dirkzwager en nog steeds goed van pas komen bij advisering over politiek gevoelige dossiers.

Persoonlijk

Naast een gedreven advocaat is Frank een gepassioneerd verzamelaar van hedendaagse kunst. Een deel van zijn collectie siert ons Nijmeegse kantoor.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen.

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

8 maart 2018 ~ Lezing Zorg & Recht: Ontwikkelingen wonen en zorg in de care-sector anno 2018
19 februari 2018

De dwingendrechtelijke regels uit het huurrecht, meer in het bijzonder huurbescherming (bij wonen) en ontruimingsbescherming knellen bij het optimaal vormgeven van contractering tussen een verhurende corporatie of commerciële partij en een hurende zorginstelling. ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid bij samenhangende contractsverhoudingen
20 september 2017

Wanneer twee partijen besluiten een overeenkomst te beëindigen die samenhangt met een andere overeenkomst kan mogelijk sprake zijn van een onrechtmatige daad jegens een partij bij die andere overeenkomst. In een arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 ...

Lees het hele artikel »


Wanneer geniet een raadslid strafrechtelijke immuniteit?
17 juli 2017

Wettelijke regeling en achtergrond daarvan Artikel 22 Gemeentewet bepaalt dat de leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering ...

Lees het hele artikel »


Contracteren met de gemeente: instemmingsvoorbehoud gemeenteraad
1 juli 2015

In de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad een aantal belangwekkende arresten gewezen over (voorbehouden bij) het contracteren met de overheid (Contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring gemeenteraad Overheid en contractsvrijheid: Hoge Raad over het voorbehoud ...

Lees het hele artikel »


Bewijsbeding in algemene huurvoorwaarden
5 mei 2014

De kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2014:1434) heeft op 28 februari 2014 ambtshalve geoordeeld over het volgende beding opgenomen in (artikel 9.4 van) de algemene huurvoorwaarden: “Indien de huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder ...

Lees het hele artikel »


Is een landingsbaan een gebouwde onroerende zaak in de zin van artikel 7:230a BW?
1 mei 2014

Op 11 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:899) had de Hoge Raad de vraag te beantwoorden of een landingsbaan van 45 meter breed met een fundering van meer dan 2,5 meter diepte waarop zware vliegtuigen zijn geland, een gebouwde onroerende zaak is in de zin van ...

Lees het hele artikel »


Hoe breek je een contract open?
16 april 2014

Geregeld komt de vraag aan de orde of en zo ja hoe een partij tussentijds uit een contract kan stappen. Meer in het bijzonder of bijvoorbeeld de grote wetgevingsoperaties (zorg/wonen) reden kunnen zijn contractuele verplichtingen te beëindigen of te ...

Lees het hele artikel »


Hoe breek je een contract open?
15 april 2014

Geregeld komt de vraag aan de orde of en zo ja hoe een partij tussentijds uit een contract kan stappen. Meer in het bijzonder of bijvoorbeeld de grote wetgevingsoperaties (zorg/wonen) reden kunnen zijn contractuele verplichtingen te beëindigen of te ...

Lees het hele artikel »


Hoe moet je een schriftelijk contract uitleggen?
10 maart 2014

De vraag naar de uitleg van contracten is zo oud als het bestaan daarvan. Alle geschillen waaraan een schriftelijk contract ten grondslag ligt beginnen met de uitleg van dat contract. Om eenheid te brengen en de rechter houvast te bieden heeft de Hoge ...

Lees het hele artikel »


Juridisch beleidsmedewerker van een gemeente tekent een vaststellingsovereenkomst. Is de gemeente gebonden?
30 oktober 2013

Vaststond dat de ambtenaar in kwestie niet beschikte over een toereikende volmacht. Vervolgens rees de vraag of van de zijde van de gemeente de schijn was gewekt dat de juridisch beleidsmedewerker over een toereikende volmacht beschikte. Toerekenbare ...

Lees het hele artikel »


Overheid en contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring college
14 oktober 2013

In een kort geding voor de rechtbank Gelderland stond tussen een gemeente en een exploitant vast dat de exploitant op de hoogte was van een voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders. De exploitant stelde zich echter op ...

Lees het hele artikel »


Contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring gemeenteraad
2 juli 2012

Na invoering van de dualisering ontstond discussie over de vraag of een voorbehoud goedkeuring gemeenteraad nog wel geldig gemaakt kon worden. Het hof Den Haag zag daarin op 17 april 2012 geen bezwaren. De gemeente Giessenlanden bood aan een woning ...

Lees het hele artikel »


Overheid en contractsvrijheid: Hoge Raad over het voorbehoud “goedkeuring college”
25 juni 2012

In een recent arrest van 1 juni 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het voorbehoud “goedkeuring college”. Deze uitspraak leidt tot een nog zorgvuldigere formulering van een dergelijk voorbehoud. De gemeente Almere onderhandelt ...

Lees het hele artikel »


Overheid en contractsvrijheid: Hoge Raad over het voorbehoud "goedkeuring college"
25 juni 2012

In een recent arrest van 1 juni 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het voorbehoud “goedkeuring college”. Deze uitspraak leidt tot een nog zorgvuldigere formulering van een dergelijk voorbehoud. De gemeente Almere onderhandelt ...

Lees het hele artikel »


29-06-2011 - Workshop meer- en minderwerk voor gemeenten
26 mei 2011

Het lijkt meer regel dan uitzondering dat een bouwproject duurder uitvalt. Bijbetaling als gevolg van meer- en/ of minderwerk en kostenverhogende omstandigheden zijn dan ook vaak onderwerp van geschil in gerechtelijke en arbitrale procedures. In één ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Frank Delissen