Frédérique Hoppers

Frédérique Hoppers
Arbeidsrecht

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen, Verzekeringen, Zorg, Overheden

Expertises
Arbeidsrecht, Fusies & Overnames, Pensioenrecht

Aandachtsgebied(en)
Pensioen, medezeggenschap, herstructurering, cao-vraagstukken, reorganisaties, internationaal, ontslagzaken


Telefoon
+31 (0)26 353 84 86

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
hoppers@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@AdvPensioen
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Frédérique is sinds 2006 werkzaam als advocaat op de sectie Arbeids- en Pensioenrecht. Cliënten noemen haar daadkrachtig, ondernemend, toegankelijk en betrokken. Frédérique is breed inzetbaar door ruim opgedane kennis en ervaring op verschillende terreinen binnen het arbeids- en pensioenrecht. Zij heeft diverse reorganisaties, pensioenwijzigings- overname- en medezeggenschapstrajecten begeleid. Ook houdt zij zich veelvuldig bezig met discussies omtrent verplichte deelnemingen in bedrijfstakpensioenfondsen en begeleidt ze in het verlengde daarvan vrijstellingsprocedures. Pensioenuitvoerders ondersteunt zij met vraagstukken omtrent uiteenlopende (fiscale) pensioenonderwerpen, waaronder toezicht- en governance. Ook adviseert zij over de inrichting van nieuwe of gewijzigde pensioenproducten.

Frédérique ontwikkelt een focus op het grensoverschrijdende arbeids- en pensioenrecht. De migrerende werknemer of gepensioneerde en de grensoverschrijdende pensioenuitvoering gaat ook aan Dirkzwager niet voorbij.

Frédérique staat werkgeversorganisaties bij in uiteenlopende cao-vraagstukken en staat werkgevers bij in onderhandelingen met vakbonden en werknemers. Zij procedeert daarnaast regelmatig. Haar cliënten zijn veelal werkgevers, pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs, dga's, ondernemingsraden en werkgeversorganisaties.

Frédérique maakt met andere specialisten deel uit van een multidisciplinair team dat reorganisaties, fusies en overnames begeleidt.

Persoonlijk

Naast een advies- en procespraktijk, schrijft en spreekt Frédérique veel over pensioen. Haar passie voor pensioen deelt zij graag met anderen, waarbij zij hoopt jong met oud meer te verbinden, het pensioenbewustzijn te vergroten en het maatschappelijk debat aan te jagen.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (2006) cum laude.
Postmaster Leergang Pensioenrecht VU Law Academy (2012) cum laude (sindsdien Certified Pension Lawyer).
Postmaster Leergang Fiscaal Pensioenrecht VUA Law Academy (2015)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Frédérique is Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging voor Pensioenjuristen.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Interview met Frédérique Hoppers in het Gelders Balie Bulletin
19 december 2017

"Pensioen is allesbehalve een zorg voor later!", aldus Frédérique Hoppers, gespecialiseerd in pensioenrecht, in gesprek met Vanessa van Westing-Kuipers voor de rubriek 'mijn bijzondere praktijk' in het Gelders Balie Bulletin. In deze rubriek vertellen

Lees meer over deze publicatie »


De werkgever aan zet!
20 juli 2017

Whitepaper over wijziging van de collectieve pensioenregeling aan de hand van actualiteit verhoging pensioenleeftijd. Wijzigingstraject pensioenregeling, het is net schaken. Het pensioenlandschap wijzigt voortdurend. De afgelopen jaren heeft het kabinet

Lees meer over deze publicatie »


Arbeid & Pensioen in verkiezingsprogramma's
10 maart 2017

Keuzestress voor de verkiezingen op 15 maart 2017? Wij helpen u met dit Sprookjesboek graag de sprookjes te ontmaskeren...! In het Koninkrijk der Nederlanden woonde een Prinses met Keuzestress. Vóór 15 maart moest zij kiezen welke kikker zij zou

Lees meer over deze publicatie »


P.E.B. weg ermee!?
07 december 2016

Dit e-book 'P.E.B. weg ermee?! gaat over de uitfasering van het Pensioen in Eigen Beheer. Voorwoord Het pensioen in eigen beheer bezorgde menig directeur-grootaandeelhouder  (DGA) de afgelopen jaren de nodige kopzorgen. Dividenden die door het  pensioen

Lees meer over deze publicatie »


Wet verbeterde premieregeling:
14 oktober 2016

De Wet verbeterde premieregeling is per 1 september 2016 in werking getreden. Een wet met grote gevolgen voor deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en pensioenuitvoerders. Een belangrijke pensioenontwikkeling is dat risico’s, zoals een beleggingsrisico,

Lees meer over deze publicatie »


Welke gevolgen heeft de wet verbeterde premieregeling?
20 september 2016

Kiezen tussen risico of zekerheid. Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Een wet die voor veel oudere werknemers behoorlijke pensioengevolgen heeft. Zij kunnen aan de vooravond van hun pensioen meer kiezen dan

Lees meer over deze publicatie »


Achterstallige pensioenpremies bij overgang van onderneming
20 september 2016

Due diligence op pensioenterrein krijgt bij overgang van onderneming lang niet altijd de aandacht die hij verdient. Jurisprudentie over de gevolgen van overgang van onderneming omtrent pensioen is eveneens schaars. De bestede aandacht staat vaak contrair

Lees meer over deze publicatie »


Wetenschappelijk artikel Frédérique Hoppers over achterstallige pensioenpremies bij fusies en overnames
19 augustus 2016

In het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties is een artikel van Frédérique gepubliceerd waarin uitvoerig wordt ingegaan op het GOM-arrest. In dit arrest werd de koper na een bedrijfsfusie door de pensioenuitvoerder aangesproken tot betaling van

Lees meer over deze publicatie »


Actualiteiten pensioen & financieel toezicht
14 maart 2016

De pensioensector wordt met steeds complexere thema's geconfronteerd. Er is het afgelopen jaar een diversiteit aan ontwikkelingen met betrekking tot pensioentoezicht. In de eerste plaats in wet- en regelgeving. Op het terrein van gedragstoezicht is inwerkingtreding

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

De seniorenregeling: zonder gevolgen een stapje terug
13 februari 2018

In een eerder artikel op dit kennisportal ben ik ingegaan op de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met situaties waarin een oudere werknemer minder gaat werken, tegen een hoger salaris en op basis van de oorspronkelijke pensioenopbouw. Onlangs is ...

Lees het hele artikel »


Pensioenfondsen die investeren in de tabaksindustrie: heeft u er tabak van?
9 februari 2018

Pensioenfondsen moeten stoppen met beleggen in de tabaksindustrie, althans als het aan D66 ligt. Een oproep die ik van harte ondersteun. Een oproep die bovendien een vervolg gaat krijgen, nu D66 onlangs een initiatiefwet heeft aangekondigd. Anders dan ...

Lees het hele artikel »


Baanbrekend arrest over verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds: hiaat in verplichtstellingsbesluit voor rekening fonds
9 november 2017

Op 7 november jl. heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. De overwegingen in het arrest zijn relevant ...

Lees het hele artikel »


Geen partnerpensioen door ontbreken aanmelding: mag de verzekeraar dekking weigeren?
9 november 2017

Op 6 september 2017 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een kwestie waar de vraag voorlag of de partner aanspraak kan maken op een partnerpensioen, ondanks dat de werkgever eerder verzuimd heeft om de burgerlijke staat van de werknemer/deelnemer ...

Lees het hele artikel »


Verlofstuwmeren, seniorenregeling en RVU: de Belastingdienst laat zich hierover uit in Vraag & Antwoord
30 oktober 2017

Op 27 oktober jl. heeft de Belastingdienst een nieuw Vraag & Antwoord (V&A 12-003) uitgebracht over de fiscale kwalificatie van de opname van verlofstuwmeren door oudere werknemers. Niet voor het eerst, want ook op 9 mei 2012 is een V&A ...

Lees het hele artikel »


Rechter buigt zich over geldigheid afstandsverklaring pensioen
26 oktober 2017

De rechtbank Limburg heeft zich op 28 juni 2017 uitgelaten over de vraag of het ondertekenen van een afstandsverklaring daadwerkelijk betekent dat er geen pensioenovereenkomst gesloten is.De (ontslagen) werknemer was van mening dat zij onder druk was ...

Lees het hele artikel »


Generatieregeling cao Ziekenhuizen: opmaat voor andere branches met onevenwichtige leeftijdsopbouw?
24 oktober 2017

Sociale partners die betrokken zijn bij de cao Ziekenhuizen onderschrijven het probleem van een onevenwichtige leeftijdssamenstelling binnen de ziekenhuizen. Het aantal oudere medewerkers ligt relatief gezien te hoog. Daardoor ontstaan er knelpunten met ...

Lees het hele artikel »


Verhoging pensioenleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar: heeft u al actie ondernomen?
18 oktober 2017

In een eerdere bijdrage heb ik u geïnformeerd over het nieuwe pensioenwijzigingstraject waarmee werkgevers snel aan de slag moeten. Hoewel er ook werkgevers en ondernemingsraden zijn die hier daadwerkelijk al mee bezig zijn, zijn er nog genoeg werkgevers ...

Lees het hele artikel »


PFZW bindt de strijd aan met frauderende zorgbestuurders: over het hoe en waarom..
24 juli 2017

Afgelopen week berichtte het FD over het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en haar strijd tegen malafide zorgaanbieders. PFZW bleek in 2016 15 keer beslag te hebben gelegd bij een fraudeur of sjoemelende instelling. Ook in 2017 blijkt er al bij zeker ...

Lees het hele artikel »


Verhoging fiscale pensioenleeftijd per 1 januari 2018: de werkgever aan zet!
20 juli 2017

Verhoging fiscale pensioenleeftijd per 1 januari 2018: de werkgever aan zet! Bent u al gestart met het nieuwe pensioenwijzigingstraject? Zo nee, dan begint de tijd te dringen! Een op het eerste oog eenvoudige wijziging – verhoging van de fiscale ...

Lees het hele artikel »


Verjaring premievordering bedrijfstakpensioenfonds
7 juli 2017

Verjaring premievordering bedrijfstakpensioenfonds Op 9 mei 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen over de verjaring van premievorderingen van een bedrijfstakpensioenfonds jegens een werkgever. Het hof bevestigt daarmee de uitspraak ...

Lees het hele artikel »


Pensioen in eigen beheer: 19 (!) Vragen & Antwoorden van de Belastingdienst toegelicht
31 maart 2017

Op 1 april 2017 treedt de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) in werking. Aanleiding voor de Belastingdienst om vandaag een 19-tal V&A’s (Vraag & Antwoord) op www.belastingdienstpensioensite.nl te publiceren. Het is zeker interessant ...

Lees het hele artikel »


Pensioen in eigen beheer: 19 (!) Vragen & Antwoorden van de Belastingdienst toegelicht
31 maart 2017

Op 1 april 2017 treedt de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) in werking. Aanleiding voor de Belastingdienst om vandaag een 19-tal V&A’s (Vraag & Antwoord) op www.belastingdienstpensioensite.nl te publiceren. Het is zeker interessant ...

Lees het hele artikel »


Keuzestress voor verkiezingen 15 maart? Dit Sprookjesboek helpt u sprookjes te ontmaskeren..!
10 maart 2017

Arbeid & pensioen in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd...! In het Koninkrijk der Nederlanden woonde een Prinses met Keuzestress. Vóór 15 maart moest zij kiezen welke kikker zij zou kronen tot leider van de Lage Landen. Een kleine ...

Lees het hele artikel »


Verzamelwet pensioenen 2017
8 maart 2017

  Begin februari 2017 heeft staatssecretaris Klijnsma de Verzamelwet pensioenen 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze verzamelwet beoogt een verbetering te brengen in de huidige pensioenwetgeving, waaronder de Pensioenwet en de Wet verplichte ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Frédérique Hoppers