Geeke Hissink

Geeke Hissink
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Particulieren, Zorg

Expertises
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Aandachtsgebied(en)
ambtenarenrecht


Telefoon
+31 (0)26 353 84 84

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
hissink@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Geeke is sinds 2003 advocaat op de sectie Arbeidsrecht. Geeke heeft zich naast het arbeidsrecht gespecialiseerd in ambtenarenrecht.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Universiteit Maastricht (2003).

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Arbeid & Pensioen in verkiezingsprogramma's
10 maart 2017

Keuzestress voor de verkiezingen op 15 maart 2017? Wij helpen u met dit Sprookjesboek graag de sprookjes te ontmaskeren...! In het Koninkrijk der Nederlanden woonde een Prinses met Keuzestress. Vóór 15 maart moest zij kiezen welke kikker zij zou

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Internationale arbeid en pensioen in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd…
9 maart 2017

Het is niet direct een onderwerp waar politieke partijen hun vingers aan lijken te willen branden. Mogelijk dat D66 daarom de internationale arbeidsmarkt in het verkiezingsprogramma onbesproken laat. En PVV zal vast andere beweegredenen hebben om zich ...

Lees het hele artikel »


sociale zekerheid in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….
6 maart 2017

In een ver, ver verleden toen ons land gehavend maar strijdbaar tevoorschijn kwam uit een duistere periode, was daar een eenvoudige man met een Uylen-brilletje, wars van uiterlijke schijn. Men noemde hem liefkozend Vadertje Drees. Onder zijn bezielende ...

Lees het hele artikel »


Ondernemerschap bij de opdrachtnemer: twee opdrachtgevers over een tijdsbestek van twee jaar is voldoende
28 februari 2017

Eerder berichtte mijn collega Renate Peijs-Schoester al over de uitspraak van de Arnhemse belastingrechter van 17 januari 2017 over de IB-aangifte van een piloot die vermoedelijk in de van belang zijnde periode voor Ryanair vloog. Op 9 februari jl. heeft ...

Lees het hele artikel »


De Ketenregeling
4 februari 2016

Eén van de drie doelstellingen van de wet werk en zekerheid (Wwz) is een meer flexibel arbeidsrecht. Daartoe is in 2015 een aantal maatregelen in werking getreden. Het betreft per 1 januari 2015 de introductie van de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten ...

Lees het hele artikel »


Wet aanpassing arbeidsduur per 1 januari 2016 de wet flexibel werken. Wat verandert er?
29 juli 2015

De Wet aanpassing arbeidsduur geeft de mogelijkheid aan een werknemer om een verzoek te doen om meer of minder uren te mogen werken. Deze mogelijkheid blijft bestaan onder de Wet flexibel werken, maar daarnaast gaat de wet voorzien in de mogelijkheid ...

Lees het hele artikel »


Weten we zeker dat… het UWV na 1 juli 2015 toetst of sprake is van een opzegverbod?
16 juni 2015

Uit de Regeling UWV Ontslagprocedure van 23 april 2015, zoals op 11 mei jl. gepubliceerd, blijkt dat het UWV vanaf 1 juli de toestemming om op te zeggen weigert indien sprake is van een opzegverbod, tenzij redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod ...

Lees het hele artikel »


Weten we zeker dat… ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de werkgever kan opzeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?
16 juni 2015

Artikel 7:669 lid 4 BW (nieuw) bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen op of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor deze opzegging heeft de werkgever niet de instemming van de werknemer of het ...

Lees het hele artikel »


Weten we zeker dat… de nieuwe ketenregeling (nog) niet voorziet in een afwijking voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt?
16 juni 2015

Dat weten we zeker. Het Wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zoals nu voorligt bij de eerste kamer gaat hier wel in voorzien. Artikel 7:668a BW krijgt een nieuw lid 12 waarin de maximale periode waarbinnen tijdelijk kan worden gecontracteerd ...

Lees het hele artikel »


Weten We Zeker dat...werkgever het vanaf 1 juli 2015 lastiger gaat krijgen om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen?
29 april 2015

Het wordt lastiger, omdat de werkgever aan de hand van het dossier moet aantonen dat er een ‘redelijke grond’ voor de opzegging of ontbinding is, bijvoorbeeld disfunctioneren. Er is geen restcategorie. Bovendien fungeert de vergoeding niet langer ...

Lees het hele artikel »


Weten We Zeker dat...werkgevers die vergeten ‘aan te zeggen’, niet altijd een schadevergoeding hoeven te betalen?
23 april 2015

De werkgever hoeft geen vergoeding te betalen als de werknemer nalaat binnen 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, deze vergoeding te verhalen. Er geldt dus een vervaltermijn. We Weten Zeker! ...

Lees het hele artikel »


Vrijwillige vertrekregeling in sociaal Plan is geen RVU
22 april 2015

Bij reorganisaties wordt over het algemeen een Sociaal Plan overeengekomen door de werkgever met de vakbonden en/of de ondernemingsraad. Deze Sociaal Plannen voorzien soms in een zogenaamde vrijwillige vertrekregeling en/of plaatsmakersregeling, waarbij ...

Lees het hele artikel »


Principeakkoord nieuwe cao Ziekenhuizen
17 april 2015

Er ligt eindelijk een principeakkoord voor een nieuwe cao Ziekenhuizen (die met terugwerkende kracht per 1 maart 2014 gaat werken tot en met 31 december 2016). Goed nieuws natuurlijk, maar is het akkoord “WWZ-proof”? Op 19 december 2014 liet ...

Lees het hele artikel »


Het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten op transitievergoeding
17 april 2015

Artikel 7:673 lid 6 BW zoals dat per 1 juli 2015 geldt, biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten van investeringen in de werknemer in mindering te brengen op de transitievergoeding voor zover het ziet op kosten van maatregelen in verband met het eindigen ...

Lees het hele artikel »


Het overgangsrecht voor de transitievergoeding
17 april 2015

In haar bijdrage “Anticumulatie transitievergoeding en lopende afspraken” ging mijn collega Carolina Buddingh al in op de in artikel XXII lid 7 WWZ neergelegde anticumulatiebepaling en het ontwerpbesluit overgangsrecht transitievergoeding, waarover ...

Lees het hele artikel »


Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming
25 april 2014

na het gerechtshof Leeuwarden neemt nu ook het gerechtshof 's-Hertogenbosch aan dat een loonsanctie in geval van een overgang van onderneming mee overgaat (Gerechtshof Den Bosch, 4 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:588, JAR 2014/101). Bij een overgang van ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Geeke Hissink