Joske Hagelaars

Joske Hagelaars
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Overheden, Vastgoed

Expertises
Bestuursrecht, Onteigening & Wvg, Omgevingsrecht

Aandachtsgebied(en)
Onteigening, overheidsaansprakelijkheid.


Telefoon
+31 (0)24 381 31 86

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Sinds 2013 maak ik deel uit van de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager in Nijmegen. Ik procedeer veel voor en tegen overheden over overheidsaansprakelijkheid en in het bijzonder onteigeningsrecht en nadeelcompensatie. Alle juridische aspecten van grondverwerving komen daarbij aan de orde. Met ons team begeleiden we vastgoedontwikkelingen van begin tot eind.

Regelmatig zitten we daarbij ook aan de andere kant van de tafel. We hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren, agrariërs en andere ondernemers die geconfronteerd worden met ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in hun woon- en werkomgeving.

Opleiding(en)

Leergang Onteigeningsrecht, cum laude, 2016-2017, CPO.
Functionaliteit van het recht (researchmaster) (cum laude) Rijksuniversiteit Groningen.

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Bestuurslid Juridisch Genootschap Nijmegen.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Grondbeleid
16 maart 2018

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom

Lees meer over deze publicatie »


Grondbeleid
16 maart 2018

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake

Lees meer over deze publicatie »


Schadeloosstelling bij onteigening gemeente Beuningen
26 februari 2018

Als de te onteigenen grond bruikbare bodembestanddelen bevat die deze grond aantrekkelijker maakt dan andere gronden, dient deze eigenschap bij de waardebepaling in aanmerking te worden genomen, tenzij de aanwending van de grond winning van de bodembestanddelen

Lees meer over deze publicatie »


Gedoogplichten nu en straks; wat verandert er in de Omgevingswet
26 februari 2018

Eigendom is het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. In het algemeen belang is het eigendomsrecht echter aan veel publiekrechtelijke beperkingen onderworpen. Met betrekking tot onroerende zaken gaat het daarbij vaak om een beperking

Lees meer over deze publicatie »


Voorschot onteigening
26 februari 2018

Lees meer over deze publicatie »


HR, 14-04-2017, nr. 15/03989
25 september 2017

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de vonnissen in de zaak C/02/249532/HA ZA 12-360 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 juni 2012 en 24 juni 2015. De vonnissen van de rechtbank zijn aan dit arrest

Lees meer over deze publicatie »


Overheid en Aansprakelijkheid, Een eenduidige regeling voor alle gedoogplichten in de Omgevingswet
25 september 2017

In dit artikel bespreken de auteurs de nieuwe uniforme regeling voor de gedoogplichten. Daarbij komen onder meer de wettelijke gedoogplichten en de gedoogplichten bij beschikking aan bod, de toepassingscriteria in artikel 10.11 van de Omgevingswet,

Lees meer over deze publicatie »


De eliminatie van de eliminatie.
09 december 2016

Artikel 40 Onteigeningswet (OW) voorziet in de aanspraak op een volledige vergoeding voor alle schade die de onteigende rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt. Op grond van artikel 40b heeft de eigenaar in ieder geval recht

Lees meer over deze publicatie »


Staatssteun en onteigening: wanneer is volledige schadeloosstelling toegestaan?
09 december 2016

Aan de hand van recente jurisprudentie komt in dit artikel aan bod of een volledige schadevergoeding op onteigeningsbasis kan worden overeengekomen in een minnelijke eigendomsoverdracht van onroerend goed zonder dat daarbij sprake is van (onrechtmatige)

Lees meer over deze publicatie »


De bodem van bijzondere (on)geschiktheid bij onteigening: de combinatie van eigenschap en voordeel
09 december 2016

In dit artikel bespreken de auteurs hoe bij het bepalen van de schadeloosstelling voor onteigening moet worden omgegaan met bijzondere (on)geschiktheid. Zij spitsen zich daarbij toe op de verhouding tussen bijzondere geschiktheid en art. 40c (het eliminatiebeginsel)

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Onteigening Hedwigepolder mag door
5 januari 2018

De Hoge Raad heeft, tegen het advies van de Advocaat-Generaal in, de uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant over de onteigening van de Hedwigepolder in stand gelaten. In zijn arrest van 5 januari 2018 verwerpt de Hoge Raad alle klachten van ...

Lees het hele artikel »


Onteigening: hoe zit het met de schadevergoeding de voor juridisch eigenaar bij economische eigendom?
29 december 2017

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen over de schadeloosstellingen voor de onteigening van percelen ten behoeve van de omlegging van de A9 en de reconstructie van het knooppunt Badhoevedorp. In één van deze arresten kwam ...

Lees het hele artikel »


Rechtbank Zeeland-West Brabant past ‘nieuwe’ eliminatieregels toe, het blijft lastig..
22 maart 2017

De gemeente Terneuzen onteigent grond die agrarisch in gebruik is voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Kanaalzone” dat in 2008 is vastgesteld. Dit plan voorziet in de komst van een nieuw glastuinbouwgebied in (gedeelten van) ...

Lees het hele artikel »


Onteigening: geen rente over teveel ontvangen voorschot
27 januari 2017

De Hoge Raad heeft vandaag een interessant arrest gewezen over het teveel ontvangen voorschot in onteigeningszaken. Inleiding In de gerechtelijke onteigeningsprocedure moet de onteigenende partij een schadeloosstelling aanbieden aan (onder andere) ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad laat onteigeningsschadeloosstelling Chipshol in stand
31 oktober 2016

Inleiding In afwijking van het advies van de Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad de onteigeningsschadeloosstelling voor Chipshol in stand gelaten. Chipshol werd onteigend door de Provincie Noord Holland voor de omlegging van de provinciale weg N201. De ...

Lees het hele artikel »


Afdeling bestuursrechtspraak wijst overzichtsuitspraak over planschade
30 september 2016

Op 28 september 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een overzichtsuitspraak gewezen op het gebied van planschade. In dit artikel zetten wij de belangrijkste uitgangspunten voor u op een rij. Grondslag planschade De grondslag ...

Lees het hele artikel »


Bijkomende aanbiedingen bij onteigening: hecht het goed af!
28 september 2016

Eerder schreven wij op deze pagina een artikel over de onteigening ten behoeve van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarde. In die procedure was aan de orde de onteigening van een zandwinplas en een weg met berm, die van de dijk naar een in de uiterwaard ...

Lees het hele artikel »


Conclusie A –G in procedure tussen nertsenhouders en de Staat
27 september 2016

Op 19 september 2016 heeft de Advocaat-Generaal een conclusie uitgebracht in de cassatieprocedure tussen een aantal nertsenhouders en de Staat. De A-G komt tot de conclusie dat de zaak opnieuw door een gerechtshof moet worden bekeken. Inleiding Begin ...

Lees het hele artikel »


Geen omzetbelasting over onteigeningsschadeloosstelling
13 april 2016

Op 1 april 2016 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de vergoeding van de deskundigenkosten in een onteigeningsprocedure en de daarover verschuldigde BTW. Daarmee heeft de Hoge Raad tegelijkertijd een oordeel geveld over de vraag of ...

Lees het hele artikel »


Claims zieke werknemers tegen Staat bijna verjaard
23 maart 2016

Ongeveer 30.000 mensen hebben nu nog een claim omdat ze te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. Inleiding Op 18 september 2015 besliste de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat ervoor aansprakelijk is dat zieke werknemers vakantiedagen zijn misgelopen ...

Lees het hele artikel »


Claims zieke werknemers tegen Staat bijna verjaard
23 maart 2016

Ongeveer 30.000 mensen hebben nu nog een claim omdat ze te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. Inleiding Op 18 september 2015 besliste de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat ervoor aansprakelijk is dat zieke werknemers vakantiedagen zijn misgelopen ...

Lees het hele artikel »


Claims zieke werknemers tegen Staat bijna verjaard
23 maart 2016

Ongeveer 30.000 mensen hebben nu nog een claim omdat ze te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. Inleiding Op 18 september 2015 besliste de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat ervoor aansprakelijk is dat zieke werknemers vakantiedagen zijn misgelopen ...

Lees het hele artikel »


Claims zieke werknemers tegen Staat bijna verjaard
23 maart 2016

Ongeveer 30.000 mensen hebben nu nog een claim omdat ze te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd. Inleiding Op 18 september 2015 besliste de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat ervoor aansprakelijk is dat zieke werknemers vakantiedagen zijn misgelopen ...

Lees het hele artikel »


Lunchbijeenkomst Staatssteun en Onteigening 10 november 2015
8 oktober 2015

Bij veel verwervingen van onroerend goed door een overheidspartij kan de vraag aan de orde komen of er mogelijk sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun. Regelmatig vinden verwervingen plaats in situaties dat onteigening – uiteindelijk – tot de mogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


Lunchbijeenkomst Staatssteun en Onteigening 10 november 2015
8 oktober 2015

Bij veel verwervingen van onroerend goed door een overheidspartij kan de vraag aan de orde komen of er mogelijk sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun. Regelmatig vinden verwervingen plaats in situaties dat onteigening – uiteindelijk – tot de mogelijkheden ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Joske Hagelaars