Karin Harmsen

Karin Harmsen
Ondernemingsrecht

Sectoren
Ondernemingen

Expertises
Compliance & Governance, Contractenrecht, Distributie, Fusies & Overnames, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Participaties

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 64

Fax
+31 (0)26 351 96 27

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
harmsen@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Karin Harmsen is sinds 2011 als advocaat werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Ondernemingsrecht. Daar legt zij zich met name toe op het vennootschapsrecht en het contractenrecht. In haar dagelijkse praktijk begeleidt Karin fusies, overnames en participaties en richt zij zich op nationale en internationale commerciële contracten zoals agentuurovereenkomsten. Daarnaast adviseert zij over allerlei vennootschapsrechtelijke issues en voert zij met enige regelmaat ondernemingsrechtelijke procedures.
Karin zoekt graag samen met de ondernemer naar een oplossing die past bij zijn positie en belangen, op basis van een afweging van kosten, baten en risico’s.

Opleiding(en)


Bedrijfseconomie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Bachelor Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Duale Master Onderneming & Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Bestuurslid WTC Businessclub Arnhem Nijmegen
Dirkzwager is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Bestuurdersaansprakelijkheid bij (dividend-)uitkeringen
13 april 2017

Het uitkeren van dividend is de resultante van een goed draaiende onderneming. Nieuwe regels inzake de toelaatbaarheid van dividenduitkeringen creëren aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s, maar bieden bestuurders tegelijkertijd weinig houvast. Dit

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Claudia van der Most en Karin Harmsen begeleidden geslaagde overname Coldenhove Papier
12 oktober 2017

W.A. Sanders Coldenhove Holding B.V. is overgenomen door Neenah Paper Inc. Het in Eerbeek gevestigde bedrijf heeft zich de afgelopen ruim 350 jaar ontwikkeld tot leverancier van kwalitatief hoogwaardig papier voor speciale toepassingen. Coldenhove Papier ...

Lees het hele artikel »


De invoering van het UBO-register is uitgesteld
28 juni 2017

De invoering in Nederland van het zogenaamde “UBO-register” is uitgesteld. Het ministerie van Financiën liet op 23 juni 2017 weten dat het wetsvoorstel pas in de tweede helft van 2017 wordt verwacht. Het UBO-register vloeit voort uit de Europese ...

Lees het hele artikel »


DE KOMST VAN (OOK) EEN CENTRAAL AANDEELHOUDERSREGISTER
20 januari 2017

Inleiding Op 19 januari 2017 is door de kamerleden Groot en Gesthuizen een initiatiefwetsvoorstel inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister ingediend (“Wet centraal aandeelhoudersregister”). Het wetsvoorstel kunt u hier inzien. Aanleiding ...

Lees het hele artikel »


Opschorting en verrekening: beperken of verruimen?
16 januari 2017

Opschorting In dit artikel is behandeld wat het rechtsmiddel ‘opschorting’ inhoudt en hoe opschorting u kan baten. Ook werd in het vorige artikel ingegaan op de voor opschorting geldende vereisten. Kort samengevat kunt u een verplichting opschorten ...

Lees het hele artikel »


Opschorting en verrekening: beperken of verruimen?
16 januari 2017

Opschorting In dit artikel is behandeld wat het rechtsmiddel ‘opschorting’ inhoudt en hoe opschorting u kan baten. Ook werd in het vorige artikel ingegaan op de voor opschorting geldende vereisten. Kort samengevat kunt u een verplichting opschorten ...

Lees het hele artikel »


De ingebrekestelling: een essentiële formaliteit
16 januari 2017

Inleiding: remedies bij niet-nakoming Wanneer uw contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld doordat de door u bestelde producten niet tijdig worden geleverd, zult u daartegen willen optreden. Mogelijk wilt u van de leverancier eisen ...

Lees het hele artikel »


Decharge, finale kwijting en vrijwaring kunnen beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid voor een dividenduitkering (maar deden dat in dit geval niet)
3 januari 2017

Vorig artikel: Bestuurdersaansprakelijkheid voor dividenduitkeringen In dit vorige artikel is uiteengezet dat bestuurders op grond van artikel 2:216 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijkheidsrisico’s lopen indien zij ten onrechte een dividenduitkering ...

Lees het hele artikel »


Decharge, finale kwijting en vrijwaring kunnen beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid voor een dividenduitkering (maar deden dat in dit geval niet)
3 januari 2017

Vorig artikel: Bestuurdersaansprakelijkheid voor dividenduitkeringen In dit vorige artikel is uiteengezet dat bestuurders op grond van artikel 2:216 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijkheidsrisico’s lopen indien zij ten onrechte een dividenduitkering ...

Lees het hele artikel »


Ook risico op bestuurdersaansprakelijkheid indien de vennootschap na de dividenduitkering niet failliet gaat
22 november 2016

De afgelopen jaren heeft de wetgever zich intensief beziggehouden met de herziening van het Nederlandse vennootschapsrecht. De invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet Flex-bv) op 1 oktober 2012 vormt daar een belangrijk onderdeel ...

Lees het hele artikel »


Ook risico op bestuurdersaansprakelijkheid indien de vennootschap na de dividenduitkering niet failliet gaat
22 november 2016

De afgelopen jaren heeft de wetgever zich intensief beziggehouden met de herziening van het Nederlandse vennootschapsrecht. De invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet Flex-bv) op 1 oktober 2012 vormt daar een belangrijk onderdeel ...

Lees het hele artikel »


In welke gevallen heeft de handelsagent géén recht op een klantenvergoeding?
29 augustus 2016

Inleiding Als hoofdregel geldt dat een principaal bij het einde van de agentuurovereenkomst aan de handelsagent een klantenvergoeding (ook wel genoemd: goodwillvergoeding) dient te voldoen. Op die hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. Op die uitzonderingen ...

Lees het hele artikel »


Enquêteprocedure – praktijkvoorbeeld: schending van de zorgplicht van de vennootschap ten aanzien van een minderheidsaandeelhouder
9 augustus 2016

Dit is het eerste van een serie artikelen, waarin telkens een uitspraak in een enquêteprocedure wordt uitgelicht. Door diverse uitspraken te behandelen, krijgt u een beter inzicht in de mogelijkheden van zo’n enquêteprocedure. In deze eerste bijdrage ...

Lees het hele artikel »


Opzegging van de agentuurovereenkomst: een praktijkvoorbeeld (van hoe het niet moet)
31 mei 2016

In mijn eerdere artikelen zette ik de juridische kaders voor de beëindiging (opzegging en ontbinding) van agentuurovereenkomsten uiteen. Dit keer volgt een praktijkvoorbeeld van een beëindiging van een agentuurovereenkomst. Daarbij ging het ernstig ...

Lees het hele artikel »


De komst van een (openbaar!) UBO-register
7 maart 2016

Vorig jaar wezen wij u er in dit artikel al op dat er in Nederland -evenals in andere lidstaten van de Europese Unie- een register komt met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties (‘ultimate benificial owners’; afgekort: ...

Lees het hele artikel »


De ontbinding van een agentuurovereenkomst
15 februari 2016

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een handelsagent voor een principaal tegen beloning (vaak op commissiebasis) bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten. Anders dan voor bijvoorbeeld distributieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Karin Harmsen