Henk Hoving

Henk Hoving
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Zorg

Expertises
Arbeidsrecht, Pensioenrecht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 84 86

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
hoving@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@Pensioenadv
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Henk Hoving is in 1983 advocaat geworden na zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is begonnen in Rotterdam en in 1987 overgestapt naar Dirkzwager in Nijmegen. Hij is één van de vier partners van de sectie arbeidsrecht met totaal circa 17 advocaten in Nijmegen en Arnhem. Zijn specialisatie bestaat uit adviseren en procederen op het terrein van het arbeids-/ambtenaren-, pensioen- en medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij specialist in het onderwijsrecht.

Hij is 9 jaar lid en voorzitter van het bestuur van Dirkzwager geweest. Momenteel is hij lid van de commissie van Dirkzwager die de jaarlijkse vennotenbeoordelingen doet en voorstellen tot toetreding van een nieuwe partner beoordeelt.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen (1983)
Grotius-opleiding Milieurecht (1984)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Hij is mede-oprichter (1994), jarenlang bestuurslid en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA), lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en lid van Rotaryclub Rijk van Nijmegen.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Maak kennis met pensioen
08 september 2015

Pensioenwet Niet alleen het onderwerp pensioen mag zich al jaren verheugen in een grote populariteit, dit geldt evenzo voor het pensioenrecht. Dit hangt niet alleen samen met de economische crisis, waardoor onze uitgebreide en grotendeels nog maar recent

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

WNT, transitievergoeding en wachtgeld, wat zegt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg?
2 september 2016

Op 28 juli 2016 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (SG) een arbitraal vonnis  gewezen tussen enerzijds de Stichtingen Zorggroep Sint Maarten en Woonvormen Sint Maarten (samen de werkgever) en anderzijds de (enig) bestuurder, tevens topfunctionaris ...

Lees het hele artikel »


WNT, transitievergoeding en wachtgeld, wat zegt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg?
2 september 2016

Op 28 juli 2016 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (SG) een arbitraal vonnis  gewezen tussen enerzijds de Stichtingen Zorggroep Sint Maarten en Woonvormen Sint Maarten (samen de werkgever) en anderzijds de (enig) bestuurder, tevens topfunctionaris ...

Lees het hele artikel »


GERECHTSHOF HOUDT VERBOD STAKING KLM GRONDPERSONEEL IN STAND
26 augustus 2016

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 augustus het vonnis van de rechtbank van 11 augustus in stand gelaten. FNV mag tot en met 4 september geen collectieve acties (stakingen) voeren tegen KLM op Schiphol in het kader van de onderhandelingen over een ...

Lees het hele artikel »


De-risking: opzegging uitvoeringsovereenkomst Alcatel-Lucent
18 augustus 2016

De Hoge Raad heeft op 10 juni een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van het opzeggingsartikel (7.3) tussen Alcatel–Lucent (hierna: Alcatel) en het Ondernemingspensioenfonds (hierna: Opf). Achtergrond van deze kwestie is de-risking: de wens ...

Lees het hele artikel »


Staking KLM-grondpersoneel verboden!
12 augustus 2016

In zijn vonnis van 11 augustus heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland de voorgenomen stakingsacties van FNV tot en met 4 september verboden. Een opmerkelijke uitspraak, die naar mijn mening niet alleen maatschappelijk juist is maar ...

Lees het hele artikel »


WNT en transitievergoeding cumuleren
27 november 2015

Sinds 2013 is voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet alleen de bezoldiging maar ook de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) gemaximeerd. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto. In ...

Lees het hele artikel »


Informatie- en zorgplicht bij communicatie pensioenuitvoerder aangescherpt
11 november 2015

In een eerder arrest uit 2013 besliste de Hoge Raad dat beëindiging van de pensioenregeling valt onder de wettelijke informatieplicht van de pensioenuitvoerder. Deze moet de deelnemer schriftelijk informeren over iedere wijziging in de pensioenovereenkomst ...

Lees het hele artikel »


eBook Pensioen
11 september 2015

Pensioen mag zich al jaren verheugen in een grote populariteit in de media. Ook het pensioenrecht staat volop in de belangstelling, mede door de vele wijzigingen van de laatste jaren. Met veel genoegen presenteer ik de nieuwe (2e  geheel herziene) editie ...

Lees het hele artikel »


Volgens CRvB valt afkoop uitkeringsrechten niet onder maximum WNT
26 augustus 2015

De hoogste ambtenarenrechter heeft op 29 juni 2015 afkoop van opgebouwde uitkeringsrechten tegen 30% op één lijn gesteld met de uitzondering van artikel 1.1 aanhef en onder i WNT. Hierdoor geldt niet het maximum van € 75.000,- bruto (artikel 2.10 ...

Lees het hele artikel »


Leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag
20 augustus 2015

Moet een oudere werknemer een stap terug doen voor jongere collega’s? Deze vraag lag voor in een recent arrest van het gerechtshof Amsterdam (link JAR 2015/184). Op grond van artikel 3 aanhef en onder c Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd ...

Lees het hele artikel »


Stakingsrecht: ESH en gezichtspunten (geen drempels vooraf)
29 juli 2015

Het stakingsrecht is niet terug te vinden in de Nederlandse wetgeving. Het is gebaseerd op het Europees Sociaal Handvest (ESH) uit 1961, in het kader van de Raad van Europa (waarvan 47 Europese landen lid zijn). Nederland heeft het ESH in 1980 geratificeerd. ...

Lees het hele artikel »


Waardeoverdracht pensioen gemaximeerd op € 15.000,--
1 juli 2015

Vanaf 1 januari 2015 (met terugwerkende kracht) zal worden geregeld dat waardeoverdracht altijd mogelijk is, mits de bijbetalingslasten voor de oude werkgever beperkt zijn tot € 15.000,--. Op 19 juni 2015 heeft de ministerraad ingestemd met het Ontwerpbesluit ...

Lees het hele artikel »


Hoogte salaris heeft ideologische, politieke lading gekregen
28 april 2015

“Er komt een moment dat de wal het schip keert.” Henk Hoving is gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht. Deze maanden heeft hij in zijn praktijk de handen vol aan allerlei juridische complicaties die het gevolg zijn van WNT-2. Per 1 januari ...

Lees het hele artikel »


Uitleg pensioenreglement ondernemingspensioenfonds
24 april 2015

Op 31 maart 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist dat het pensioenreglement van Atos Origin objectief moet worden uitgelegd en dat ander voorlichtingsmateriaal (brochure en Vraag & Antwoord) hieraan geen afbreuk doen. Volgens vaste ...

Lees het hele artikel »


Aftopping pensioenopbouw boven € 100.000,--
20 april 2015

Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd op een jaarsalaris van € 100.000,-- bruto. Daarnaast zijn bij een fiscale pensioenleeftijd van 67 jaar de opbouwpercentages verlaagd: middelloon maximaal ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Henk Hoving