Henriek Kragt

Henriek Kragt
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)
Personenschade, werkgeversaansprakelijkheid, fraude verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid


Telefoon
+31 (0)26 353 84 41

Fax
+31 (0)26 353 84 26

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
kragt@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Sinds 1996 ben ik werkzaam als advocaat. In de eerste jaren in een algemene advies- en procespraktijk te Amsterdam. Van daaruit heb ik mij verder ontwikkeld met name op het terrein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Meer in het bijzonder heb ik mij toegelegd op het terrein van kwesties die spelen rond personenschade door verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten en/of ongevallen anderszins. Vanuit een gerenommeerd advocatenkantoor te Utrecht heb ik sinds 2000 mijn ervaring en kennis verder uitgebouwd en heb de opleiding Personenschade aan de Grotius Academie behaald.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als senior advocaat op de sectie aansprakelijkheid, schade en verzekeringen bij Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Ik sta veelal verzekeraars en ondernemingen bij op het terrein van de (letsel)schade (advies- en proces-)praktijk, maar ook alternatieve geschillenbeslechting als mediation speelt steeds vaker een rol. Voorts ben ik spreker tijdens verschillende seminars met als onderwerp bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid, modeziekte(n), procesrecht en fraude en doceer ik aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) de masterclass ‘medische aansprakelijkheid’ en bij het PAO/CPO doceer ik over de actualiteiten als bijvoorbeeld het wetsvoorstel zorg- en affectieschade.

Om nadere kennis op te doen of ontwikkelingen te kunnen volgen of te bespreken met anderen specialisten op dit terrein ben ik lid van de Vereniging Letselschade (LSA), van de Vereniging voor Verzekeringswetenschappen en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht.

Opleiding(en)

Rijks Universiteit Utrecht, Grotius Personenschadevergoeding.

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel
15 september 2017

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel dat ‘niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld’, aldus A-G mr. Wuisman. Feiten ...

Lees het hele artikel »


Digitaal procederen per 1 september 2017 verplicht van start: ‘fingers crossed’
27 juli 2017

  Met ingang van 1 september 2017 is het bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland verplicht digitaal te procederen onder KEI (Kwaliteit En Innovatie rechtspraak). Er is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen op ieder front hard ...

Lees het hele artikel »


VERJARING VOORBEHOUD IN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
16 januari 2017

In het arrest van het hof Den Bosch van 18 juni 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:2085) heeft het hof kortweg geoordeeld dat de vordering van een benadeelde uit hoofde van een gesloten vaststellingsovereenkomst (1985) niet is verjaard, omdat de 20-jaar-termijn ...

Lees het hele artikel »


ZWIJGCONTRACT: JURIDISCH HOUDBAAR?
26 april 2016

In het NPO 1- radioprogramma Argos van 19 maart 2016 werd bekend gemaakt dat het Tergooi Ziekenhuis te Hilversum de moeder (namens de nabestaanden) van haar 21-jarige zoon na diens plotselinge dood door een ernstige (medische) fout op 4 november 2014 ...

Lees het hele artikel »


November 2015: twee maal het hoogste smartengeldbedrag toegewezen
20 november 2015

De rechtbank Gelderland, team strafrecht, heeft op 11 november 2015 vonnis gewezen jegens drie mannen die naar het oordeel van de rechtbank zich schuldig hebben gemaakt aan het uitlokken/medeplegen van poging tot moord op twee personen en brandstichting ...

Lees het hele artikel »


Verjaring van een gemaakt voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst: drie maal beoordeeld
25 juni 2015

Op 18 juni 2015 heeft het hof Den Bosch een arrest gewezen (ECLI:NL:GHSHE:2015:2085) waarin de verjaring van een gemaakt voorbehoud tussen een benadeelde student tandheelkunde en een voor een verkeersongeval aansprakelijke verzekeraar. Wat was het geval? In ...

Lees het hele artikel »


Echtgenoot niet aansprakelijk jegens echtgenote voor letsel door (eigen) hond
16 april 2015

In een deelgeschillenprocedure heeft de rechtbank Den Haag op 4 maart 2015 (ongepubliceerd;  C/09/461987/HA ZA 14-334) geoordeeld dat de echtgenoot niet aansprakelijk is als medebezitter voor het letsel dat zijn echtgenote opliep door een beet van haar ...

Lees het hele artikel »


Onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
9 januari 2015

Op 26 november 2014 (ECLI:NL:RBNNE:2014:6661) heeft de rechtbank Noord-Nederland in een deelgeschil een beslissing gewezen naar aanleiding van het verzoek van een benadeelde die ten onrechte zou zijn ‘onderzocht’ door een aansprakelijke verzekeraar. De ...

Lees het hele artikel »


Fraude in letselschade: een persoonlijk onderzoek?
19 september 2014

Fraude Als vertrekpunt geldt veelal dat bij de aanvang van een schadedossier en/of tijdens de afhandeling van een schade niet aan fraude wordt gedacht. Dat ligt op zich ook wel voor de hand omdat voor het overgrote deel daadwerkelijk schade wordt geleden ...

Lees het hele artikel »


EHRM: werkgever mag niet in het medisch dossier kijken van een werknemer
24 april 2012

Op 18 april 2012 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld (EHRM 18 april 2012; 20041/10) dat werkgevers geen recht op inzage hebben in het medisch dossier van een zieke werknemer. Wat was het geval. Een Frans bedrijf had ...

Lees het hele artikel »


Inzage in het medisch dossier in letselschadezaken
13 april 2012

Op het toneel van letselschadezaken spelen benadeelden, artsen, verzekeraars, medisch adviseurs, schadebehandelaars, advocaten en rechters een rol. Vanuit ieders vakgebied buigen zij zich over de situatie van de benadeelde. Het medisch dossier van benadeelde ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Henriek Kragt