Susanne Hermsen-Pfeiffer

Susanne Hermsen-Pfeiffer
German Desk

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen

Expertises
German Desk

Aandachtsgebied(en)
Industrie & Grondstoffen, Vastgoedbranche, Internationale Handel Duitsland, Geschillenbeslechting, Procederen, Internationaal Privaatrecht, Duits recht, Duits ondernemingsrecht, Duits Arbeidsrecht


Telefoon
+31 (0)26 353 83 13

Fax
+31 (0)26 445 09 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
hermsen@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@susanne_hermsen
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Als Duitse Rechtsanwältin heeft Susanne werkervaring opgedaan bij advocatenkantoren in New York, Hong Kong, München en Keulen. Hiernaast heeft Susanne een aantal jaren in Brussel gewerkt waar zij lobbywerk heeft verricht voor de textiel services branche. In 2006 is Susanne bij een internationaal advocatenkantoor in Nederland gestart waar zij Nederlandse ondernemers adviseerde bij het zakendoen in en met Duitsland.

Susanne is advocaat naar Duits en Nederlands recht, kent de verschillen tussen beide rechtssystemen en culturen en werkt in het Duits, Nederlands en Engels. Door haar internationale werkervaring, ook buiten de advocatuur, is Susanne niet alleen een gewaardeerde adviseur maar ook sparringpartner voor haar cliënten.

Susanne geeft leiding aan de German Desk van Dirkzwager en adviseert met name op het gebied van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Hiernaast procedeert Susanne regelmatig bij Duitse rechtbanken.

Opleiding(en)

Duits Recht, Ludwig-Maximilian Universität (München, Duitsland)
Rechtsreferendariat (München, Duitsland)
Traineeship bij Dresdner Bank (Keulen)
Europese Commissie (Brussel, België)

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Susanne is lid van de Duits-Nederlandse advocatenvereniging en Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Susanne Hermsen-Pfeiffer over de Duitslanddesk in Mr. online
06 februari 2018

Volop kansen voor Duitslanddesk Met een handelsvolume van meer dan 163 miljard is Duitsland verreweg onze grootste handelspartner. Ter vergelijking: het volume met de VS blijft op 50 miljard euro steken. En toch, handel drijven met Duitsers is geen

Lees meer over deze publicatie »


Middelen bij een Duits arbeidsconflict
12 oktober 2017

U wilt uw werknemers vast graag te vriend houden. Maar in sommige gevallen kunnen de gemoederen toch hoog oplopen, en voor u het weet leggen uw werknemers het werk neer. In eigen land is dat al vervelend, maar als het u in het buitenland overkomt krijgt

Lees meer over deze publicatie »


Following Long Debates: The Government Enacts The Law Promoting Transparancy in Remuneration Structures
04 juli 2017

Following the introduction of the statutory minimum wage (01/01/2015), the additional parental benefits (01/01/2015) and the gender balance for managment positions (01/01/2016), which also serve to reduce the differences in remuneration between women

Lees meer over deze publicatie »


Rijnlandse raadslieden in gesprek
08 mei 2017

Rijnlandse raadslieden in gesprek Van de Nederlands-Duitse handelsrelaties profiteert ook de juridische sector. Advocaten en Rechtsanwälte wisselen van gedachten over de culturele verschillen en hun ambities als grensoverschrijdende praktijken. ‘We

Lees meer over deze publicatie »


German desk heeft groeikansen te over
25 april 2017

Met Duitsland als belangrijkste handelspartner ligt er een enorme markt voor Nederlandse advocaten naast de deur. Diverse kantoren hebben dan ook een zogeheten ‘German desk’. Lees de gehele publicatie van Susanne Hermsen-Pfeiffer (Rechtsanwältin

Lees meer over deze publicatie »


Beëindiging van arbeidsovereenkomsten: Wij willen uit elkaar…maar hoe?
31 januari 2017

Lees het boeiende artikel over 'Beëindiging van arbeidsovereenkomsten : Wij willen uit elkaar..maar hoe?' van Susanne Hermsen-Pfeiffer, advocaat naar Duits en Nederlands recht. Korte inleiding: Een Nederlandse werkgever heeft in Duitsland een werknemer

Lees meer over deze publicatie »


Maak kennis met German Desk
16 maart 2015

Actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager advocaten & notarissen. Dat gebeurt o.a. via de workshops en lezingen van de Dirkzwager Academy, een openbare juridische bibliotheek en de publicatie van meer dan 1.000 juridische artikelen per

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Ontbinding van een postcontractueel concurrentiebeding: recht op vergoeding vervalt ex nunc
26 februari 2018

Het postcontractuele concurrentiebeding is altijd een interessant onderwerp voor Nederlandse werkgevers en werknemers, omdat de wettelijke situatie hieromtrent sterk verschilt naar Duits en Nederlands recht. Ik heb hierover al eerder artikelen geschreven. ...

Lees het hele artikel »


Bouwen in Duitsland - Wat verandert er per 1 januari 2018?
3 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 ondergaat het Duitse bouwcontractenrecht een aantal belangrijke wijzigingen. De wetswijziging zal naar verwachting van grote invloed zijn voor de hele Duitse bouwpraktijk.Met het nieuwe bouwcontractenrecht worden ten aanzien ...

Lees het hele artikel »


Conservatoir beslag in Nederland bij forumkeuze voor de Duitse rechter
30 oktober 2017

Het Nederlandse rechtssysteem kent de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen en op deze manier vermogensbestanddelen veilig te stellen alvorens er een hoofdprocedure aangespannen wordt. Dit is volgens het Duitse rechtssysteem eigenlijk zo niet ...

Lees het hele artikel »


Aandachtspunten bij het opnemen van algemene voorwaarden in het internationale rechtsverkeer
11 september 2017

Elke dag worden wereldwijd talloze koopovereenkomsten gesloten tussen partijen uit verschillende landen. Om de bij dergelijke koopovereenkomsten geldende regels te harmoniseren, hebben vele landen zich aangesloten bij het zogeheten Weens Koopverdrag (CISG); ...

Lees het hele artikel »


Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht – een verschil met het Nederlands recht
28 juni 2017

In een eerdere bijdrage heb ik de verschillen  tussen het Duitse en Nederlandse recht omschreven in het kader van een  postcontractueel concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst, dus het verbod om na beëindiging van een dienstverband met de voormalige ...

Lees het hele artikel »


Middelen bij een arbeidsconflict in Duitsland
2 mei 2017

Welke middelen hebben werkgevers en werknemers eigenlijk volgens Duits recht bij een arbeidsconflict, en wat voor ontwikkelingen zijn er momenteel op dit gebied in Duitsland? De laatste jaren wordt in Duitsland steeds vaker gestaakt. Bovendien worden ...

Lees het hele artikel »


Na lange discussies: kabinet vaardigt wet tot bevordering van de transparantie van beloningsstructuren uit
27 maart 2017

Na de invoering van het wettelijke minimumloon (01-01-2015), de extra ouderschapsuitkering (01-01-2015) en de genderbalans voor leidinggevende functies (01-01-2016), die eveneens dienen voor het verkleinen van de verschillen in beloning tussen vrouwen ...

Lees het hele artikel »


GmbH of AG – wat zijn de verschillen?
1 augustus 2016

Veel buitenlandse ondernemers richten een dochteronderneming in Duitsland op. Vaak valt de keus vanwege het aansprakelijkheidsrecht of om fiscale redenen op een kapitaalvennootschap (Kapitalgesellschaft). De bekendste vormen van de kapitaalvennootschap ...

Lees het hele artikel »


Belangrijk voor onlinehandelaren: het onlineplatform van de Europese Commissie voor de beslechting van geschillen
20 juni 2016

Onlineplatform voor de beslechting van geschillen Verordening (EU) nr. 524/213 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen geldt vanaf januari 2016 rechtstreeks in alle EU-lidstaten, derhalve ook in Duitsland. De verordening heeft uitsluitend ...

Lees het hele artikel »


Uitonderhandelde contractuele bepaling en Algemene Voorwaarden
31 mei 2016

Nationale rechtssystemen, ook het Duitse, voorzien doorgaans in speciale regels aan de hand waarvan Algemene Voorwaarden (AV) getoetst dienen te worden. Bepalingen die als AV kwalificeren, vallen automatisch onder deze strenge toetsing; indien zij niet ...

Lees het hele artikel »


De beëindigingsovereenkomst – belangrijke aspecten volgens Duits arbeidsrecht
10 mei 2016

Er zijn tal van redenen waarom de partijen van een arbeidsovereenkomst in individuele gevallen afscheid van elkaar zouden willen nemen zonder dat een partij de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzegt. De redenen kunnen liggen in de preventie van een ontslagbeschermingsprocedure ...

Lees het hele artikel »


Wettelijke garantieaanspraken volgens het Duitse kooprecht
30 maart 2016

Net zoals in de Nederlandse wet is de verkoper ook krachtens Duits kooprecht verplicht om aan de koper goederen te leveren die zonder gebreken zijn. Indien het verkochte echter gebreken vertoont, dan zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing ...

Lees het hele artikel »


Het recht op klantenvergoeding van een handelsagent: kan dit recht toch worden uitgesloten?
5 februari 2016

De wetgeving inzake handelsagenten is in Europa gebaseerd op een uniforme Europese richtlijn (86/653/EG) en is daarom verregaand geharmoniseerd en wettelijk genormeerd. De richtlijn bepaalt dat enkele bepalingen dwingend in de betreffende nationale wetgeving geïmplementeerd ...

Lees het hele artikel »


Online handelaar mag in algemene voorwaarden de overdracht van vorderingen uit hoofde van gebreken niet uitsluiten
4 november 2015

Feiten Twee bedrijfsmatige handelaren op het internet waren partij in een rechtsgeding waarin in oktober 2015 door het OLG Hamm vonnis werd gewezen. Het bedrijf dat in dit rechtsgeding gedaagde was, handelt onder andere in elektrische en elektronische ...

Lees het hele artikel »


Koop of reparatie van een boot in grensoverschrijdende gevallen
26 juni 2015

De handelsbetrekkingen tussen Duitsland en Nederland zijn bijzonder nauw. Hierbij gaat het om tal van markten en branches, daaronder ook de scheeps- en botenbouw. Nederlandse botenbouwers hebben in Duitsland een goede reputatie en daarom laten veel Duitsers ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Susanne Hermsen-Pfeiffer