Imke Hofmans

Imke Hofmans
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering, German Desk

Aandachtsgebied(en)
Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, beoordeling van polisvoorwaarden en dekkingsvragen


Telefoon
+31 (0)26 353 83 22

Fax
+31 (0)26 353 84 55

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
hofmans@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Imke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar rechtenstudie nam zij tevens deel aan het tweejarige honoursprogramma 'Law Extra' van de Nijmeegse rechtenfaculteit en heeft ze bij verschillende advocatenkantoren gewerkt. Ook was ze onder meer actief bij een rechtswinkel. Imke heeft daarnaast tweemaal in het buitenland gestudeerd, waarbij ze haar LL.M. Deutsches Recht in Würzburg te Duitsland heeft gehaald. Sinds september 2015 is Imke werkzaam als advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen op de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering in Arnhem. Daarnaast is ze sinds september 2016 lid van de German Desk.

Persoonlijk

In haar dagelijkse praktijk houdt Imke zich met name bezig met product- en beroepsaansprakelijkheid, bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van advocaten. Tevens behandelt ze kwesties inzake contractenrecht en werkgeversaansprakelijkheid/letsel. Onderdeel van de praktijk van Imke is zowel het adviseren als het procederen.

Opleiding(en)

Bachelor & Master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (2013 resp. 2014, beide cum laude)
Honoursprogramma aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
LL.M. Deutsches Recht aan de Julius-Maximilians-Universität te Würzburg (2015, magna cum laude)

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Jonge Balie Gelderland reiscommissie 2017
YoungInsurance


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Stuiting door mededeling in overeenkomst mogelijk?
30 januari 2018

In een zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad stond de vraag centraal of een in een overeenkomst vervatte mededeling gezien kan worden als een schriftelijke stuiting van de lopende verjaringstermijn ex art. 3:317 lid 1 BW. Wat is er gebeurd? Het ...

Lees het hele artikel »


Schatten kansschade door beroepsfout via deskundigenbericht?
26 januari 2018

In een zaak die werd voorgelegd aan het Gerechtshof Den Haag stond de vraag centraal of het mogelijk is de (kans)schade van een beroepsfout vast te stellen door het gelasten van een deskundigenbericht waarin een cassatieadvocaat zich uitlaat over de kansen ...

Lees het hele artikel »


Duurstuit door instellen rechtsmiddel mogelijk?
22 december 2017

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant stond de vraag centraal of door het instellen van een eis, ondanks royement, sprake is van een duurstuit. Wat is er gebeurd? Eiser is op 4 oktober 1989 betrokken geweest bij een verkeersongeval ...

Lees het hele artikel »


Verjaring vordering jegens (voormalig) advocaat
17 november 2017

In een zaak die werd voorgelegd aan het gerechtshof Amsterdam stond de vraag centraal of de vordering van eiser jegens haar (voormalig) advocaat reeds verjaard was. Wat is er gebeurd? De voormalig advocaat heeft in de procedure ter comparitie per ...

Lees het hele artikel »


Niet altijd vrije advocaatkeuze op kosten van vakbond
24 oktober 2017

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam stond de vraag centraal of eiseres in de onderhavige zaak recht had op vrije advocaatkeuze op kosten van de vakbond. Wat is er gebeurd? Eiseres is op 1 september 2008 in dienst getreden ...

Lees het hele artikel »


Vleesmeesters/Alog en Wierts/Visseren enkel bij vaststaande contractuele wanprestatie?
20 juli 2017

In een zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad betrof het een vordering uit onrechtmatige daad van de koper jegens een derde. De vraag hierbij was of de koper rekening moest houden met de belangen van die derde. Wat is er gebeurd? Twee partijen ...

Lees het hele artikel »


Incasseren van verzekeringspremie door derde partij zonder geldige machtiging?
11 juli 2017

Casus Regelmatig worden incassoactiviteiten door een verzekeraar uitbesteed aan een derde partij. Het gaat hierbij om Third party administrator diensten. Deze derde partij heeft echter wel een formele machtiging van elke consument nodig om te mogen ...

Lees het hele artikel »


Schade door drone gevolgd door schade aan drone
29 mei 2017

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Gelderland was zowel sprake van schade aan een drone als schade door een drone. Wat is er gebeurd? Eiser heeft met een drone met camera gevlogen boven het perceel van gedaagde op een zodanige manier ...

Lees het hele artikel »


Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vs. schadevergoeding
23 september 2016

Een slachtoffer dat letsel oploopt en daardoor arbeidsongeschikt raakt kan – indien hij/zij vooraf een arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten – aanspraak maken op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan het slachtoffer ...

Lees het hele artikel »


Gratis wifi: aansprakelijk voor piraterij?
15 september 2016

Vandaag heeft het Europees Hof van Justitie een beslissing gegeven over aansprakelijkheid voor piraterij via gratis wifi. De onderliggende zaak draait om een Duits bedrijf in licht- en geluidstechniek in de buurt van München, dat gratis wifi aanbiedt. ...

Lees het hele artikel »


Boks in plaats van high five: sport- en spelsituatie?
14 september 2016

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Gelderland heeft gedaagde na een gewonnen tafeltenniswedstrijd een stomp in de geopende hand van zijn teamgenoot gegeven. Eiseres loopt daarbij letsel op. Wat is er gebeurd? Nadat gedaagde een tafeltenniswedstrijd ...

Lees het hele artikel »


Rechterswisseling na mondelinge behandeling: een verduidelijking van de regels
9 mei 2016

Lange tijd gold (juist in het onteigeningsrecht) het uitgangspunt dat – op straffe van nietigheid – vonnis wordt gewezen door de rechters die op de terechtzitting aanwezig zijn geweest (HR 11 maart 1964, NJ 1964, 182). In 2014 heeft de Hoge Raad deze ...

Lees het hele artikel »


Onjuist rechtsmiddel ingesteld op advies van de griffier: de juridische gevolgen
30 maart 2016

In een recente uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel zijn de gevolgen van een zogenaamde “apparaatsfout” aan de orde geweest. In casu zijn twee fouten door de griffier van de rechtbank Overijssel gemaakt, waardoor opposant – ...

Lees het hele artikel »


De zorgplicht van een assurantietussenpersoon
16 november 2015

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht (HR 10 januari, NJ 2003/375). Deze zorgplicht houdt mede in dat de assurantietussenpersoon ...

Lees het hele artikel »


De waarschuwingsplicht van een adviserende advocaat
2 november 2015

Een advocaat procedeert niet alleen, maar adviseert ook. Het is van groot belang dat een advocaat bij advisering over een door de cliënt te nemen beslissing de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. Daartoe is de advocaat op grond van ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Imke Hofmans