Maartje ter Horst

Maartje ter Horst
Ondernemingsrecht

Sectoren
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Verzekeringen

Expertises
Contractenrecht, Insolventie en herstructurering, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Financiering en zekerheden

Aandachtsgebied(en)
Ondernemingsrecht, Insolventierecht en herstructureringen, Financiering en zekerheden, Bestuurdersaansprakelijkheid, Pauliana, Beslag- en executierecht, (Internationaal) contractenrecht, Procesrecht


Telefoon
+31 (0)24 381 31 49

Fax
+31 (0)24 360 28 55

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media
@Maartje1986
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Maartje is sinds 2011 advocaat en is werkzaam op de sectie ondernemingsrecht van ons kantoor in Nijmegen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met financiering, zekerheden en het insolventierecht en wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator in faillissementen. Maartje adviseert en procedeert onder meer over (bancaire) financieringen, garanties, borgtochten, verrekening, regres en subrogatie, (bodem)beslag en uiteenlopende zekerheidsrechten. Daarnaast staat zij ondernemingen bij die worden geconfronteerd met het faillissement van hun wederpartij, bijvoorbeeld als schuldeiser of zekerheidsgerechtigde. Ook voert Maartje regelmatig procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana en adviseert zij cliënten op het gebied van herstructureringen, activa- en passivatransacties en doorstart vanuit faillissement.

Tot slot legt Maartje zich toe op het contractenrecht, waarbij zij cliënten adviseert over uiteenlopende nationale en internationale commerciële contracten. Hierbij valt te denken aan het opstellen en beoordelen van contracten, maar ook de advisering over beëindiging van een contract of het voeren van een procedure bij geschillen over nakoming of het vorderen van schadevergoeding behoort tot Maartje's praktijk.

Opleiding(en)

2016: Grotius Insolventierecht (INSOLAD)
2013 – 2014: CPO Insolventierecht voor curatoren (Radboud Universiteit Nijmegen)
2011 – 2012: Beroepsopleiding advocatuur (Nederlands Orde van Advocaten)
2005 – 2010: Nederlands Recht (Rijksuniversiteit Groningen)

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Maartje is lid van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten. Daarnaast is zij lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).

Maartje is auteur van SDU Commentaar Vermogensrecht. Ook is Maartje lid van Jong Management VNO-NCW Kring Arnhem/Nijmegen.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Retentierecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen: kan dat?
23 maart 2018

Stel dat u als leverancier goederen hebt geleverd aan uw afnemer, waarvan de facturen onbetaald zijn gelaten. In uw algemene voorwaarden hebt u een eigendomsvoorbehoud bedongen, op grond waarvan die goederen uw eigendom blijven totdat de afnemer uw facturen ...

Lees het hele artikel »


Faillissement Tuunte: geen overgang van onderneming, geen pre-pack in de zin van FNV/Smallsteps
7 februari 2018

De positie van de werknemer in het faillissement blijft de gemoederen bezig houden, met name in het geval er na het faillissement een doorstart plaatsvindt. Niet uitzonderlijk is de situatie dat de doorstarter sommige werknemers wel een nieuw dienstverband ...

Lees het hele artikel »


Faillissement Tuunte: geen overgang van onderneming, geen pre-pack in de zin van FNV/Smallsteps
7 februari 2018

De positie van de werknemer in het faillissement blijft de gemoederen bezig houden, met name in het geval er na het faillissement een doorstart plaatsvindt. Niet uitzonderlijk is de situatie dat de doorstarter sommige werknemers wel een nieuw dienstverband ...

Lees het hele artikel »


Is verpanding van onderhanden werk mogelijk?
24 november 2017

Voor de vraag of en wanneer er een rechtsgeldig pandrecht op een vordering tot stand komt, is relevant wanneer die vordering is ontstaan. Pas wanneer de vordering is ontstaan, kan daarop een pandrecht tot stand komen. Wanneer een vordering tot stand komt, ...

Lees het hele artikel »


Is verpanding van onderhanden werk mogelijk?
24 november 2017

Voor de vraag of en wanneer er een rechtsgeldig pandrecht op een vordering tot stand komt, is relevant wanneer die vordering is ontstaan. Pas wanneer de vordering is ontstaan, kan daarop een pandrecht tot stand komen. Wanneer een vordering tot stand komt, ...

Lees het hele artikel »


Eigen aangifte faillissement van een BV: grond voor bestuurdersaansprakelijkheid?
2 oktober 2017

Wanneer de onderneming van een vennootschap in financieel zwaar weer is beland, zal het bestuur zich van tijd tot tijd moeten afvragen in hoeverre de onderneming nog reële overlevingskansen heeft. Heeft zij die niet (meer), dan zal het bestuur de onderneming ...

Lees het hele artikel »


Eigen aangifte faillissement van een BV: grond voor bestuurdersaansprakelijkheid?
2 oktober 2017

Wanneer de onderneming van een vennootschap in financieel zwaar weer is beland, zal het bestuur zich van tijd tot tijd moeten afvragen in hoeverre de onderneming nog reële overlevingskansen heeft. Heeft zij die niet (meer), dan zal het bestuur de onderneming ...

Lees het hele artikel »


16 november 2017 ~ Seminar Concernfinancieringen
28 september 2017

Tijdens ons gratis seminar op donderdag 16 november a.s. wordt u door specialisten op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie van Dirkzwager in twee uur bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het gebied van de financiering van het ...

Lees het hele artikel »


16 november 2017 ~ Seminar Concernfinancieringen
28 september 2017

Tijdens ons gratis seminar op donderdag 16 november a.s. wordt u door specialisten op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie van Dirkzwager in twee uur bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het gebied van de financiering van het ...

Lees het hele artikel »


De gevolgen van termijnstelling door de curator aan de pand- of hypotheekhouder ex artikel 58 Fw
14 augustus 2017

Bij het verstrekken van een krediet worden door de financier veelal zekerheden bedongen, bijvoorbeeld in de vorm van pand- of hypotheekrechten. De financier die dergelijke zekerheden van zijn schuldenaar heeft verkregen, heeft een sterke verhaalspositie, ...

Lees het hele artikel »


De gevolgen van termijnstelling door de curator aan de pand- of hypotheekhouder ex artikel 58 Fw
14 augustus 2017

Bij het verstrekken van een krediet worden door de financier veelal zekerheden bedongen, bijvoorbeeld in de vorm van pand- of hypotheekrechten. De financier die dergelijke zekerheden van zijn schuldenaar heeft verkregen, heeft een sterke verhaalspositie, ...

Lees het hele artikel »


Concernfinanciering: hoofdelijkheid, regres en draagplicht
27 juli 2017

Bancaire financiering wordt veelal verschaft aan of ten behoeve van een concern. Het concern kan klein zijn (bijvoorbeeld een moeder- en dochtervennootschap) maar ook omvangrijk: een kerstboom van (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus ...

Lees het hele artikel »


Concernfinanciering: hoofdelijkheid, regres en draagplicht
27 juli 2017

Bancaire financiering wordt veelal verschaft aan of ten behoeve van een concern. Het concern kan klein zijn (bijvoorbeeld een moeder- en dochtervennootschap) maar ook omvangrijk: een kerstboom van (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus ...

Lees het hele artikel »


Hof van Justitie: werknemers toch beschermd bij doorstart vanuit pre-pack
22 juni 2017

Het Hof van Justitie heeft inmiddels uitspraak gedaan over de vraag of een doorstart vanuit pre-pack al dan niet overgang van onderneming betekent. Deze procedure werd door vakbondsorganisatie FNV en werknemers van kinderopvangorganisatie Estro aangespannen. ...

Lees het hele artikel »


Hof van Justitie: werknemers toch beschermd bij doorstart vanuit pre-pack
22 juni 2017

Het Hof van Justitie heeft inmiddels uitspraak gedaan over de vraag of een doorstart vanuit pre-pack al dan niet overgang van onderneming betekent. Deze procedure werd door vakbondsorganisatie FNV en werknemers van kinderopvangorganisatie Estro aangespannen. ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Maartje ter Horst