Louis Houwen

Louis Houwen
Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg

Expertises
Compliance & Governance, Gezondheidszorg

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 28

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
houwen@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Louis Houwen studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (cum laude) en promoveerde eveneens in Nijmegen op een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen. Sinds 1993 is hij werkzaam als advocaat ondernemings- en gezondheidsrecht en als partner verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen in Nijmegen en Arnhem. Houwen adviseert voornamelijk zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties en hun brancheorganisaties op het gebied van ondernemingsstructuren, governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken en het ontwikkelen van private initiatieven.

Opleiding(en)


Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (1986)
Promotie Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen (1993)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

De Universiteit van Tilburg heeft Louis Houwen met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar Privaat-publiek ondernemingsrecht bij TiasNimbas Business School. Louis Houwen gaat onderzoek doen naar de juridische aspecten van maatschappelijk ondernemerschap.
Particuliere organisaties in de semipublieke sector, zoals zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties en onderwijsinstellingen, profileren zich steeds meer als ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling. Ze hanteren marktmechanismen om hun publieke dienstverlening beter te organiseren. Louis Houwen zal onderzoek gaan doen naar de grondslagen van maatschappelijk ondernemerschap en naar de inrichting van de rechtsvorm en governance van ondernemingen met een publieke taak. Het doel is een bijdrage te leveren aan de juridische theorievorming en het operationaliseren van nieuwe governancemodellen voor goed bestuur, professioneel toezicht, de betrokkenheid van belanghebbenden en maatschappelijke verantwoording. Het onderzoek vindt plaats binnen de multidisciplinaire setting van het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO) van TiasNimbas Business School.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Persoonlijke film

Publicaties

Brochure Governancecode Zorg 2017
14 maart 2017

Maak kennis met Governancecode Zorg 2017 Ondersteuning bij implementatie De zorgsector hecht grote waarde aan goede governance als resultaat van een open dialoog. Daarom is sinds 1 januari 2017 de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. De code is ontwikkeld

Lees meer over deze publicatie »


Rechtsvorm en governance van privaat gefinancierde zorgondernemingen
23 december 2016

Door de grootschalige stelselherziening en alle technologische ontwikkelingen hebben zorgondernemingen in toenemende mate behoefte aan nieuwe finan- cieringsvormen. Naast de meer traditionele, bancaire arrangementen is de overheid voornemens om in de

Lees meer over deze publicatie »


De WBTR in het semipublieke domein: verhouding Boek 2 BW en sectorale governanceregulering
20 september 2016

De inrichting van het bestuur, toezicht en verantwoording van woningcorporaties, zorg- en  onderwijsinstellingen wordt nu nog vrijwel volledig door bijzondere sectorwetgeving en sectorale governancecodes bepaald. Door de herzieningsvoorstellen van de

Lees meer over deze publicatie »


De voor- en nadelen van het medisch-specialistisch bedrijf
14 juni 2016

Heeft het medisch-specialistisch bedrijf een toekomst? Bart Berden en Louis Houwen zien perspectieven als het msb zich verder ontwikkeld naar één consistente ziekenhuisorganisatie.

Lees meer over deze publicatie »


Een goed gesprek over good governance
08 september 2014

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

14 september 2017 Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten en knelpunten medezeggenschap
3 augustus 2017

Deze cursus borduurt (licht) voort op een algemene cursus (2016) waarin vooral aandacht is besteed aan de bredere politieke ontwikkelingen en het wettelijke begrippenkader waarbinnen medezeggenschap in de zorg vorm dient te krijgen (Wmcz en WOR). Afgezien ...

Lees het hele artikel »


Implementatie Governancecode Zorg 2017
14 maart 2017

Bent u al bezig met de implementatie van de Governancecode Zorg 2017? Veel bestuurders en raden van toezicht in de zorg zijn positief over de nieuwe governancecode. De nieuwe opzet met zeven principes spreekt aan, net als de verschuiving van organisatieregels ...

Lees het hele artikel »


Meer waarde met winst
2 november 2015

Een veranderend zorglandschap Zorginstellingen in Nederland zijn private organisaties met een bijzondere, maatschappelijke taakopdracht. Hun bestaansrecht is erin gelegen dat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg leveren aan de samenleving. De ...

Lees het hele artikel »


De invloed van de Wet privaat kapitaal op ziekenhuizen
30 september 2015

Hoe beïnvloeden (nieuwe) financieringsvormen de organisatie en het functioneren van een ziekenhuis, medisch specialistische bedrijven en andere zorginstellingen? Deze vraag wordt beantwoord in het boek 'Financiering van Zorginstellingen’ van Prof. ...

Lees het hele artikel »


Rekening-courantvordering aandeelhouder achtergesteld
7 januari 2011

In 2010 verscheen een interessante uitspraak op grond waarvan een vordering van een meerderheidsaandeelhouder uit hoofde van een rekening-courantverhouding moest worden gekwalificeerd als een achtergestelde vordering. Er werd geoordeeld dat onder bijzondere ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Louis Houwen