Marloes Hulshof

Marloes Hulshof
Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering, Bestuursrecht, Gezondheidszorg, Privacyrecht

Aandachtsgebied(en)
Sociaal Domein, Jeugdwet, Medische aansprakelijkheid, Tuchtrecht


Telefoon
+31 (0)24 381 31 35

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Marloes heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier heeft zij de afstudeerrichtingen Burgerlijk recht en Strafrecht cum laude afgerond.

Tijdens haar rechtenstudie nam zij deel aan het tweejarige honoursprogramma 'Law Extra' van de Nijmeegse rechtenfaculteit en heeft zij een half jaar vakken gevolgd aan de LUISS Guido Carli Università in Rome. In haar studententijd zat Marloes onder meer in het bestuur van een grote internationale studentenorganisatie, was zij student-assistent en heeft zij stage gelopen bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam.

Na haar afstuderen in 2015 heeft Marloes bij de Nederlandse ambassade in Manilla (de Filipijnen) gewerkt. Sinds juli 2016 is Marloes werkzaam als advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen op de sectie Gezondheidszorg in Nijmegen.

In haar dagelijkse praktijk houdt Marloes zich bezig met het adviseren van zorgaanbieders en individuele zorgverleners over het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht. Haar specialisaties liggen vooral op het gebied van het Sociaal Domein en de Jeugdwet in het bijzonder. Ook is zij goed thuis in het medische aansprakelijkheidsrecht en het tuchtrecht.

Met het werken op het snijvlak van verschillende rechtsgebieden heeft Marloes tijdens haar rechtenstudie al de nodige ervaring opgedaan. Hierdoor kan ze in haar praktijk als advocaat gemakkelijk schakelen tussen verschillende gezondheidsrechtelijke vraagstukken.

Persoonlijk

Naast de passie voor haar werk is zij in haar privéleven zeer actief op sportief gebied. Zo trekt ze meerdere dagen per week haar hardloopschoenen aan en probeert ze jaarlijks de nodige mooie (duik)reizen te maken.

Opleiding(en)

Bachelor Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen (2012)
Honoursprogramma ‘Law Extra’ (cum laude), Radboud Universiteit Nijmegen (2012)
Master Nederlands Recht (cum laude), afstudeerrichtingen Burgerlijk Recht & Strafrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (2015)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Jonge Balie Gelderland en het Juridisch Genootschap Nijmegen.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

25 januari 2018 ~ Privacy in het sociaal domein: expertsessie voor gemeenten (i.s.m. Isatis Cyber Security)
4 januari 2018

Ongetwijfeld bent u al via verschillende kanalen op de hoogte gesteld van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met ingang van 25 mei 2018 vervangt deze verordening de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens. ...

Lees het hele artikel »


Ook Hoge Raad bevestigt dat LSP aanvaardbaar is
5 december 2017

Afgelopen vrijdag (1 december 2017) heeft de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van vorig jaar bevestigd, waarin het hof oordeelde dat de uitwisseling van elektronische patiënteninformatie (de zorginfrastructuur) via het Landelijk ...

Lees het hele artikel »


Privacy in het sociaal domein: expertsessie voor gemeenten ~ 14 december of 25 januari a.s.
7 november 2017

Ongetwijfeld bent u al via verschillende kanalen op de hoogte gesteld van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met ingang van 25 mei 2018 vervangt deze verordening de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens. ...

Lees het hele artikel »


Privacy in het sociaal domein: expertsessie voor gemeenten ~ 14 december of 25 januari a.s.
7 november 2017

Ongetwijfeld bent u al via verschillende kanalen op de hoogte gesteld van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met ingang van 25 mei 2018 vervangt deze verordening de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens. ...

Lees het hele artikel »


Onderzoek naar een jeugdhulpvraag: wat te doen als ouders niet mee willen werken?
25 oktober 2017

In een eerder artikel op deze kennispagina schonken wij al aandacht aan de 1 mei-uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In deze uitspraak geeft de Centrale Raad gemeenten een duidelijk beoordelingskader om op een goede en zorgvuldige wijze op een ...

Lees het hele artikel »


Moet een pgb om hulp bij de moeder in te kopen beter, effectiever en doelmatiger zijn?
25 oktober 2017

In een eerder artikel op deze kennispagina schonken wij al aandacht aan de 1 mei-uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In deze uitspraak geeft de Centrale Raad gemeenten een duidelijk beoordelingskader om op een goede en zorgvuldige wijze op een ...

Lees het hele artikel »


Eerste kaders van de Centrale Raad voor de behandeling van een jeugdhulpvraag
8 september 2017

  Met de komst van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Sindsdien bestaat er veel onvrede over de wijze waarop gemeenten jeugdhulpvragen behandelen. Gemeenten zouden niet goed in staat zijn te beoordelen ...

Lees het hele artikel »


Een tuchtklacht, en nu?
31 mei 2017

Als zorgverlener hoopt u er nooit mee te maken te krijgen. Toch kan het ineens gebeuren: er is een tuchtklacht tegen u ingediend. U komt vervolgens in de juridische mallemolen terecht van een procedure bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Begrijpelijkerwijs ...

Lees het hele artikel »


Meer duidelijkheid over inzagerecht Inspecties zonder toestemming van de patiënt?
16 mei 2017

In een eerder artikel op deze kennispagina hebben wij al uiteengezet dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een wettelijke bevoegdheid heeft om patiëntdossiers zonder toestemming van de patiënt in te zien. De IGZ heeft deze bevoegdheid onder ...

Lees het hele artikel »


Aanscherping Besluit verplichte meldcode: op weg naar een effectievere aanpak van kindermishandeling?
28 februari 2017

De aandacht voor kindermishandeling is in ons land nog altijd onverminderd groot. Kindermishandeling is namelijk niet eenvoudig te stoppen. De laatste jaren zijn er daarom diverse maatregelen genomen om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Marloes Hulshof