Bart Jacobs

Bart Jacobs
Ondernemingsrecht

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen, Banking & Finance

Expertises
Contractenrecht, Fusies & Overnames, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Financiering en zekerheden, Financieel toezicht, Financiële procesvoering

Aandachtsgebied(en)
Ondernemingsrecht, M&A, Financieel Recht, Procesrecht


Telefoon
+31 (0)26 353 83 10

Fax

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media
@Bart_J_1986
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Bart Jacobs is, na twee jaar als juridisch medewerker werkzaam te zijn geweest, in 2017 begonnen als advocaat op de sectie ondernemingsrecht. Hij houdt zich vooral bezig met (internationale) overnames en de daarmee samenhangende contracts- en financieringspraktijk. Daarnaast is hij actief op het gebied van het financieel recht en binnen de procespraktijk.

Opleiding(en)

Geschiedenis, Radboud Universiteit (2012)
Onderzoeksmaster Onderneming & Recht, Radboud Universiteit (2017)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Verhoudingen op scherp: Bestuurders vs. Commissarissen
27 februari 2018

De president-commissaris van ABN Amro, Olga Zoutendijk, heeft te kennen gegeven dat zij haar functie per 1 juli 2018 neerlegt. Volgens de berichtgeving in onder meer het Financieele Dagblad, zou dit besluit samenhangen met kritiek op haar leiderschapsstijl. ...

Lees het hele artikel »


Rentewijzigingsbedingen: vernietiging, verjaring en Unierecht
22 februari 2018

Zowel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening als het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs op vordering van een consument een rentewijzigingsbeding vernietigd op grond van de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen (de ‘Richtlijn’). Deze ...

Lees het hele artikel »


Persoonlijke aansprakelijkheid na turboliquidatie
30 november 2017

Al eerder wijdden wij een artikel aan een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden betreffende persoonlijke aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit turboliquidatie van een vennootschap. In tegenstelling tot de zaak die in het voorgaande artikel ...

Lees het hele artikel »


Ondernemingskamer blokkeert aandelenverkoop
23 oktober 2017

Uit een recent arrest van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:4123) blijkt maar weer eens hoezeer het van belang is om de ondernemingsraad, in verband met het haar op basis van de Wet op de ondernemingsraden (‘WOR’) toekomende adviesrecht, ...

Lees het hele artikel »


Handel met sanctielanden
31 juli 2017

Het staat u in principe vrij om te handelen met wie en waarin u wilt. Toch zijn er bepaalde (in principe legale) transacties met specifieke landen en/of personen die zijn verboden of worden beperkt op grond van een sanctie. Een voorbeeld hiervan is de ...

Lees het hele artikel »


Toezicht op rechtspersonen
10 juli 2017

Zonder dat u er wellicht iets van merkt, voert de overheid sinds 2011 doorlopend toezicht uit op alle binnenlandse rechtspersonen en op buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Dit is niet altijd het geval geweest. De ...

Lees het hele artikel »


Het civielrechtelijk bestuursverbod: doel bereikt?
7 maart 2017

Al meerdere malen hebben wij u op onze Kennispagina geïnformeerd over het civielrechtelijk bestuursverbod. Het wetsvoorstel en de implicaties, de indiening en de behandeling daarvan in de Tweede en Eerste Kamer alsmede de inwerkingtreding zijn daarmee ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Bart Jacobs