Cas Jacobs

Cas Jacobs
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Particulieren

Expertises
Arbeidsrecht, Arbeidsongeschiktheid

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 03

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
jacobs@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Sinds 2012 is Cas advocaat en sinds 2015 is hij werkzaam op de sectie arbeidsrecht op ons kantoor in Arnhem.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2010)
Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen (2011)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Roadmap reorganisatie (7): categorieën uitwisselbare functies
29 maart 2018

We zijn inmiddels halverwege deze “roadmap reorganisatie”. Vandaag komt het vaststellen van categorieën uitwisselbare functies aan de orde. Afspiegeling vindt plaats per onderneming of per bedrijfsvestiging (als de onderneming uit meerdere bedrijfsvestigingen ...

Lees het hele artikel »


Bezwaar tegen toekenningsbeslissingen vangnetters
14 maart 2018

Door invoering van de gedifferentieerde WGA- en ZW-premie hebben werkgevers een financiële prikkel gekregen om te streven naar preventie en re-integratie van de zgn. “vangnetters”. Die financiële prikkel – de gedifferentieerde premie – is ...

Lees het hele artikel »


Opzegverboden bij reorganisaties en het voordragen voor ontslag van andere werknemers
5 januari 2018

Als sprake is van een zogenoemd ‘tijdens’-opzegverbod zal geen toestemming worden verleend voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst van werknemers om bedrijfseconomische redenen. Eén van die opzegverboden betreft de situatie van ziekte. Is daarvan ...

Lees het hele artikel »


De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 6)
20 oktober 2017

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog is ingezoomd op de verplichtingen van de eigenrisicodrager als bestuursorgaan. In deze laatste blog over het eigenrisicodragerschap besteden ...

Lees het hele artikel »


De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 5)
13 oktober 2017

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog is aandacht besteed aan de verplichtingen die (ex-)werknemers in het kader van de WIA jegens u als eigenrisicodrager hebben. Maar wist ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijk voor valpartijen voetgangers
30 december 2014

Losliggende stoeptegels, putdeksels  en andere oneffenheden binnen de bebouwde kom leiden tot grote ergernissen bij en vervelende valpartijen van voetgangers. Dergelijke obstakels leiden echter niet steeds tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Dat ...

Lees het hele artikel »


Verzwijging cannabisgebruik: wel schending mededelingsplicht, toch uitkering
27 oktober 2014

In verband met een als gevolg van een operatie ingetreden arbeidsongeschiktheid deed verzekerde een beroep op de door haar afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu uit het patiëntendossier (onder meer) was gebleken dat verzekerde in verband ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid jeugdigen onder veertien jaar
30 juli 2014

Met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht door kinderen is in (artikel 6:164) het huidige BW bepaald dat gedragingen van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, niet aan dat kind als een onrechtmatige ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid terreinbeheerder
5 december 2013

Op 10 augustus 2012 vond een ongeval plaats op landgoed Zoomland, dat wordt beheerd door stichting Het Noord-Brabants Landschap. Een recreatieve bezoekster heeft tijdens een wandeling het wandelpad verlaten om bramen te plukken, waarbij zij in een diepe ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Cas Jacobs