Mark Jansen

Mark Jansen
Intellectuele eigendom en IT-recht

Sectoren
Food & Agri, Energie, Handel & Transport, Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Verzekeringen, Zorg, Internationaal, , Onderwijs, Particulieren

Expertises
Contractenrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, IT recht, Privacyrecht, Reclamerecht

Aandachtsgebied(en)
ict, it, privacy, ie, epd, ecd, cloud, saas, escrow, bewerkersovereenkomst, pia, privacyverordening


Telefoon
+31 (0)26 353 83 67

Mobiel:
+31 (0)6 22 14 29 65

Fax
+31 (0)26 353 83 83

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Mark Jansen is sinds 2007 advocaat en gespecialiseerd op het gebied van IT- en privacyrecht. Mark begeleidt onder meer de contractering van grote en kleine IT-projecten, adviseert en procedeert bij mislukte automatiseringen en staat cliënten bij in allerhande kwesties rondom het privacyrecht. Hij staat zowel afnemers als leveranciers bij, doch veelal de afnemer van een IT-systeem. Mark geeft regelmatig lezingen over IT- en privacyrecht en schrijft hierover regelmatig op websites en in vakbladen.

Persoonlijk

De blaasmuziek is een belangrijke hobby van Mark. Zo bespeelt hij de trombone in twee orkesten en (bij gelegenheid) in andere orkesten en bands. Daarnaast is Mark voorzitter van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Verder is hij initiatiefnemer en programmeur van de software 'Muziekadministratie' (www.muziekadministratie.nl), die kosteloos aan muziekverenigingen ter beschikking wordt gesteld. Door zijn eigen programmeerervaring begrijpt Mark de technische aspecten van een IT-geschil vaak ook goed.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (2006, cum laude).
Bedrijfswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen (2007).
Grotius Informaticarecht (2016, cum laude).

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Lid van Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA);
Redactie www.itenrecht.nl;
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht;
Lid van de Vereniging Privacy Recht;
Lid van de Vereniging voor Auteursrecht;
Voorzitter muziekvereniging Jubal Varsseveld.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

AVG en beveiliging: passende maatregelen voortaan proactiever nemen en monitoren
21 augustus 2017

In de aankomende algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt het onderwerp beveiliging ruimschoots aandacht. Diverse overwegingen zijn aan het onderwerp gewijd en diverse artikelen bevatten verplichtingen omtrent beveiliging. Er lijkt meer van

Lees meer over deze publicatie »


In 2018 moet u voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels. Bent u er klaar voor?
20 juni 2017

Vanaf 25 mei 2018 zijn nieuwe strenge Europese privacyregels van kracht in Nederland. Als uw onderneming deze regels overtreedt kan dat leiden tot boetes die kunnen oplopen tot € 20 miljoen. Het kost enige tijd om aan de nieuwe regels te voldoen, dus

Lees meer over deze publicatie »


De grenzen van de nieuwe boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens
20 september 2016

Per 1 januari 2016 treedt de wet in werking op grond waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens (tot 2016 College bescherming persoonsgegevens)1 forse boetes kan opleggen wegens overtreding van een groot scala aan artikelen in de Wet bescherming persoonsgegevens

Lees meer over deze publicatie »


De grenzen van de nieuwe boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens
05 december 2015

Per 1 januari 2016 treedt de wet in werking op grond waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens (tot 2016 College bescherming persoonsgegevens)1 forse boetes kan opleggen wegens overtreding van een groot scala aan artikelen in de Wet bescherming persoonsgegevens

Lees meer over deze publicatie »


Arrest HvJ EU inzake begrip persoonsgegevens en karakter inzagerecht
05 oktober 2014

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 17 juli 2014 arrest gewezen naar aanleiding van prejudiciële vragen van twee Nederlandse rechterlijke instanties over het begrip persoonsgegevens en de reikwijdte van het inzagerecht. Ik zal in dit artikel

Lees meer over deze publicatie »


Canvas Fingerprinting: De Volgende Worsteling Met De Cookiewet? Of Gewoon Een Privacy-Inbreuk?
24 juli 2014

Lees het artikel met als titel 'Canvas Fingerprinting: De Volgende Worsteling Met De Cookiewet? Of Gewoon Een Privacy-Inbreuk?' van advocaat Mark Jansen, advocaat Intellectuele Eigendom en IT-recht. Korte inleiding 'Canvas Fingerprinting': Op diverse

Lees meer over deze publicatie »


Het Svensson-arrest; iedere link met het auteursrecht doorbroken?
01 april 2014

Lees het artikel met als titel 'Het Svensson-arrest; iedere link met het auteursrecht doorbroken?' van advocaten Mark Jansen en Joost Becker, advocaten Intellectuele Eigendom en IT-recht. Inleiding Svensson-arrest Is er sprake van auteursrechtinbreuk

Lees meer over deze publicatie »


Over het inzagerecht en het bestandsbegrip
05 april 2013

De Raad van State heeft in een uitspraak van 30 januari 2013 geoordeeld dat een voormalig ambtenaar niet met het beroep op het inzagerecht de beschikking kan krijgen over diverse besluiten en adviezen, aangezien het inzagerecht niet strekt tot afgifte

Lees meer over deze publicatie »


Over de vrijwillige verstrekking van camerabeelden aan de politie en het toepassingsbereik van artikel 43 Wbp
05 februari 2013

De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 november 2012 geoordeeld dat bij vrijwillige verstrekking van camerabeelden aan de politie artikel 126nd Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) niet van toepassing is en dat onder omstandigheden ook in het uitzonderingsartikel

Lees meer over deze publicatie »


Verwerking van persoonsgegevens een inbreuk op artikel 8 EVRM
05 december 2011

In dit artikel wordt ingegaan op de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011, waarin de HR een aantal principiële uitspraken doet over de wijze waarop de rechtvaardigingsgronden van artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens uitgelegd dienen

Lees meer over deze publicatie »


De grenzen van het privacyrechtelijke inzagerecht
05 april 2011

De Rechtbank Utrecht heeft op 29 november 2010 drie interessante uitspraken gewezen waarin zij de grenzen aangeeft van het inzagerecht dat op grond van artikel 35 Wbp bestaat. In de eerste twee uitspraken wijst de rechtbank de verzoeken af op de uitzondering

Lees meer over deze publicatie »


Is het databankenrecht wel geschikt ter bescherming van online databanken tegen specialistische zoekmachines
02 maart 2011

Lees het artikel met als titel 'Is het databankenrecht wel geschikt ter bescherming van online databanken tegen specialistische zoekmachines' van advocaat Mark Jansen, advocaat Intellectuele Eigendom en IT-recht. Inleiding artikel Databankenrecht Uitgebreid

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Minister Dekker: een werknemer kan wel degelijk toestemming geven aan zijn werkgever
19 maart 2018

De Uitvoeringswet bij de AVG (UAVG) is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Tijdens het parlementaire debat zijn er enkele interessante kwesties aan de orde gekomen. In deze blog licht ik er een uit, namelijk toestemming geven door werknemers en anderen ...

Lees het hele artikel »


De verschillende soorten afspraken bij de uitwisseling van persoonsgegevens
16 maart 2018

Veel mensen denken dat bij iedere uitwisseling van persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst moet worden gesloten. In een eerdere blog legde ik al uit dat dit niet juist is. Wat moet er dan wel worden geregeld? In deze blog sta ik daar nader bij stil. Verschillende ...

Lees het hele artikel »


Eerste wijziging UAVG op komst: geen toestemming vertegenwoordiger minderjarige vereist bij kosteloze dienstverlening
21 februari 2018

Op dit moment is de Uitvoeringswet bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij de Tweede Kamer in behandeling. Recent heeft de minister een nota van wijziging voorgesteld. In deze blog licht ik een van die wijzigingen er uit, namelijk die voor ...

Lees het hele artikel »


Minister: uitbetaling uitkeringen komt in gevaar als UAVG niet tijdig wordt aangenomen
14 februari 2018

Op 14 februari heeft de Tweede Kamer de reactie van de Minister voor Rechtsbescherming ontvangen op eerdere vragen over de Uitvoeringswet AVG (UAVG). In de reactie staan enkele opmerkelijke passages. Minister: maak a.u.b. haast, anders kunnen we ...

Lees het hele artikel »


22 maart 2018 ~ Gratis Seminar Privacy
13 februari 2018

Donderdag 22 maart 2018 SEMINAR PRIVACY 14.00 – 17.15 uur, met aansluitende borrel Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent Op donderdagmiddag 22 maart a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen een gratis en multidisciplinair seminar over ...

Lees het hele artikel »


Bestaande meldingen kunnen een goede start vormen voor het AVG-register, maar let wel op....
2 februari 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht veel - maar zeker niet alle (!) - organisaties om een interne administratie aan te leggen van alle verwerkingen van persoonsgegevens (artikel 30). Deze documentatieplicht of registerplicht is de opvolger ...

Lees het hele artikel »


Recht op vergetelheid de grootste vernieuwing die de AVG biedt?
29 januari 2018

In een interview met de NOS van vandaag wordt het recht op vergetelheid uit de AVG door de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens aangemerkt als "een belangrijke verandering ten opzichte van de oude privacywet". De vraag is of dat zo is. Nieuw ...

Lees het hele artikel »


Wie is eigenaar van de data in een Smart City? Over de slimme stad die Smart, open en privacyvriendelijk is
3 januari 2018

In de uitzending van Buitenhof van 31 december 2017 ging het over 'Smart Cities'. Tijdens de uitzending kwam regelmatig de vraag op: wie is "eigenaar" van de data die wordt verzameld door alle smart devices? In deze blog het antwoord en andere aandachtspunten ...

Lees het hele artikel »


Meer duidelijkheid gewenst over F-G's, wetgever grijp uw kans in de UAVG
27 december 2017

Op grond van de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten veel organisaties een 'functionaris gegevensbescherming' (F-G) aanstellen. De tekst van de AVG over die verplichting is echter bepaald niet scherp te noemen. En de toezichthouders ...

Lees het hele artikel »


Uitvoeringswet AVG (UAVG) gepubliceerd - een eerste analyse
13 december 2017

Het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet AVG (UAVG) is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Veel van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens komt terug, maar er zijn verschillen. Nationale wet naast Europese verordening De Algemene Verordening Gegevensbescherming ...

Lees het hele artikel »


Autoriteit Persoonsgegevens maakt assessments in de praktijk onmogelijk; grote gevolgen voor alle werkgevers en assessment bureaus
22 november 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 november 2017 onderzoek gepubliceerd naar het bedrijf BrainCompass. Het concludeert dat het bedrijf onrechtmatig assessments verricht in opdracht van werkgevers. Alle bedrijven die assessments (laten) verrichten ...

Lees het hele artikel »


Een privacystatement alleen maakt de verwerking van persoonsgegevens nog niet rechtmatig
19 oktober 2017

Met de komst van de AVG zijn opeens veel meer organisaties bezig met privacyrecht. En daarbij doen veel misverstanden de ronde. Zo hoor ik regelmatig dat gedacht wordt dat onder de huidige wet een privacystatement voldoende is, terwijl de AVG allemaal ...

Lees het hele artikel »


Raad van State heeft advies over uitvoeringswet AVG af; advies UAVG nog niet openbaar
11 oktober 2017

Gisteren stond het advies over de uitvoeringswet bij de AVG (AUVG) nog op de pagina van de aanhangige adviezen. Sinds vandaag staat het op de pagina van vastgestelde adviezen. Vooralsnog is het advies noch in de eigen adviezendatabank van de Raad van ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad: camerabeelden bevatten normaliter geen rasgegevens
9 oktober 2017

De Hoge Raad heeft, middels een 81 RO beslissing, op 27 juni 2017 (impliciet) geoordeeld dat de verwerking van camerabeelden geen verwerking van "rasgegevens" impliceert. Afgifte beelden pintransactie In het kader van onderzoek naar gekwalificeerde ...

Lees het hele artikel »


Toestemming vragen is niet de oplossing voor privacy-compliance
4 oktober 2017

Sinds de introductie van de boetebevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens in 2016 en met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in aantocht, zijn steeds meer bedrijven en instellingen bezig met privacy-compliance programma's. Bij veel ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Mark Jansen