Annelinde Janssen

Annelinde Janssen
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Particulieren

Expertises
Arbeidsrecht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 44

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Annelinde heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier heeft zij de afstudeerrichtingen Burgerlijk recht en Ondernemingsrecht afgerond. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan het Honoursprogramma ‘Law Extra’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Annelinde heeft naast haar studie een bestuursfunctie bekleed bij een grote studievereniging en is actief geweest bij een rechtswinkel. Sinds november 2015 is Annelinde werkzaam als advocaat op de sectie Arbeidsrecht in Arnhem.

Binnen het arbeidsrecht werkt Annelinde in de non-profit sector en het bedrijfsleven. Daar richt zij zich op het arbeidsrecht in de breedste zin des woords: zowel het ontslagrecht, het cao- en arbeidsovereenkomstenrecht, het medezeggenschapsrecht als de specifieke vraagstukken uit de WNT zijn voorbeelden van haar dagelijkse werkzaamheden. Annelinde hanteert een nuchtere en realistische aanpak, waarbij naast de juridische vraagstukken ook wordt gekeken naar praktische oplossingen die werkzaam zijn voor haar cliënten.

Opleiding(en)

Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2015)rnHonoursprogramma ‘Law Extra’, Radboud Universiteit Nijmegen (2013)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Roadmap reorganisatie (4): Het opstellen van een sociaal plan
9 maart 2018

In dit vierde artikel van de “roadmap reorganisatie” wordt het opstellen van een sociaal plan en de daarin op te nemen emolumenten behandeld. Grondslag sociaal plan? Een juridische grondslag voor het opstellen van een (tweezijdig) sociaal plan ...

Lees het hele artikel »


WNT: Inkomenspolitiek als onderdeel van subsidievoorwaarden en aanbestedingseisen; het mag niet!
27 februari 2018

Eerder schreven mijn collega Henk Hoving en ik al dat het normeren van topinkomens in subsidievoorwaarden en aanbestedingseisen niet mogelijk was. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State was hier in 2014 al helder over. Tijdens de begrotingsbesprekingen ...

Lees het hele artikel »


Beleidsregels WNT 2018: de wijzigingen per 1 januari a.s.
15 december 2017

In dit artikel beschreef ik de Evaluatiewet WNT en de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2017. Inmiddels worden er per 1 januari 2018 wederom wijzigingen van de Wet normering Topinkomens (WNT) doorgevoerd, welke ik in dit artikel zal toelichten. Hierbij ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: WNT-3 afgeschaft
13 oktober 2017

Nu het Regeerakkoord is gepresenteerd en de eerste debatten hierover plaatsvinden, krijgen de plannen van het nieuwe kabinet steeds meer invulling. Ook is inmiddels duidelijk welke voorgenomen plannen het niet hebben gehaald. Zo zal de WNT-3 niet gaan ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: Nieuwe regels voor ZZP’ers
11 oktober 2017

Zoals in mijn eerdere artikel aangegeven, komen er nieuwe regels voor ZZP’ers. De aangekondigde, maar veelal uitgestelde Wet DBA komt te vervallen. Een nieuwe ‘opdrachtsgeversverklaring’ afgegeven door de Belastingdienst komt hiervoor in de plaats. ...

Lees het hele artikel »


Het ‘uitgelekte’ regeerakkoord: gevolgen voor het arbeidsrecht
9 oktober 2017

De afgelopen dagen staat het nieuws bol van berichten over de formatie en het regeerakkoord. Ondanks dat het definitieve regeerakkoord nog niet bekend is en het concept nu bij de fracties ter beoordeling ligt, zijn enkele plannen wel al uitgelekt. In ...

Lees het hele artikel »


Individuele omstandigheden bij het bepalen van de billijke vergoeding: een update
4 september 2017

In juli schreef ik in dit artikel dat individuele omstandigheden meewegen bij het bepalen van de billijke vergoeding. In dat artikel gaf ik een overzicht van de eerste toepassingen van het door de Hoge Raad ontwikkelde criterium. In dit artikel zal ik ...

Lees het hele artikel »


De medisch specialist onder de WNT: case closed(?)
31 augustus 2017

Sinds de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) staan de salarissen van medisch specialisten in de zorg onder druk. Met de Evaluatiewet van de WNT, welke sinds 1 juli 2017 in werking is getreden, is geprobeerd uitsluitsel te geven ...

Lees het hele artikel »


Individuele omstandigheden bij het bepalen van de billijke vergoeding: de eerste toepassingen
31 juli 2017

Mijn collega Maaike de Jonge berichtte u hier eerder al over het arrest van de Hoge Raad, waarin is besloten dat individuele omstandigheden meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding. In juli zijn meerdere uitspraken gewezen, waarin dit arrest ...

Lees het hele artikel »


Wijzigingen Arbowet: Grote(re) rol voor de bedrijfsarts
26 juli 2017

Per 1 juli is het Arbeidsomstandighedenbesluit (ook wel: Arbowet genoemd) gewijzigd. Met deze wijzigingen zijn vooral de mogelijkheden van (toegang tot) de bedrijfsarts uitgebreid. In dit artikel zal ik ingaan op de belangrijkste wijzigingen. ...

Lees het hele artikel »


Evaluatiewet WNT: de wijzigingen per 1 juli 2017
2 juni 2017

De Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT) is sinds 2013 van kracht. Sinds deze inwerkingtreding is er veel kritiek geweest op de WNT en bestond er onduidelijkheid over de toepassing. Per 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer de Evaluatiewet WNT aangenomen. ...

Lees het hele artikel »


Geen transitievergoeding voor AOW-gerechtigden; mogelijk (toch) leeftijdsdiscriminatie?
6 februari 2017

Bij beëindiging van een dienstverband dat langer heeft geduurd dan 24 maanden heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Indien de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heeft deze ...

Lees het hele artikel »


Non-actiefstelling onder de WNT ; een update!
6 februari 2017

In mijn eerdere blog berichtte ik u al over een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, waarin werd geoordeeld dat vrijstelling van werk tegen betaling mogelijk was. De maximale vergoeding wegens beëindiging van het dienstverband (op grond van artikel ...

Lees het hele artikel »


Non-actiefstelling onder de WNT; het kan tegen betaling?!
9 januari 2017

Op grond van artikel 2.10 WNT is de maximale beëindigingsvergoeding voor een topfunctionaris 75.000 euro. In deze vergoeding wordt de tijd dat een topfunctionaris geen werkzaamheden meer verricht voorafgaand aan het moment van beëindiging meegeteld. ...

Lees het hele artikel »


Compensatiefonds transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in aantocht!
18 november 2016

Bij beëindiging van een dienstverband door de werkgever heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Dit is ook het geval indien de werkgever overgaat tot beëindiging van het dienstverband in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Annelinde Janssen