José Jochemsen-Vernooij

José Jochemsen-Vernooij
Advocatuur - Overheid & vastgoed

Sectoren
Food & Agri, Overheden, Vastgoed

Expertises
Bestuursrecht, Bouwrecht, Contractenrecht, Huurrecht en Pacht, Natuur/Milieubescherming, Projectontwikkeling

Aandachtsgebied(en)
agrarisch recht, onroerend goed, pacht, algemene voorwaarden, bodemverontreiniging, beter leven keurmerk, projectontwikkeling, onroerend goed transacties


Telefoon
+31 (0)26 353 83 09

Mobiel:
+31 (0)6 22 04 70 42

Fax
+31 (0)26 353 84 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media
josejochemsen
  Bekijk LinkedIn

Biografie

José Jochemsen-Vernooij is gespecialiseerd op het gebied van onroerend goed, in het bijzonder (grootschalige) projectontwikkeling, onroerend goed transacties en bouwrecht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in agrarisch recht in de brede zin van het woord. Dit betekent alle juridische zaken waar een agrarische onderneming en een agrariër mee te maken kunnen hebben. Onder meer pachtrecht, dierziekten, welzijnsregelgeving, vergunningen, mestbeleid en productaansprakelijkheid.

Persoonlijk

Opgegroeid op een vleesvarkensbedrijf, getrouwd met een zoon van een kippenboer, broer met een zeugenhouderij, actieve ouders in de agrarische sector en in de weekenden graag met dochters op de boerderij. Oftewel de ideale combinatie voor een specialisme agrarisch recht.

Opleiding(en)

Nederlands recht (privaatrecht) met als privaatrechtelijke master de "TogaMaster", Rijksuniversiteit Groningen.
Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed (2012 - 2013).
Basiscursus Agrarisch recht.

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

José is lid van de Vereniging Vastgoed Juristen, de Vereniging voor Agrarisch recht, Vice Versa Gelderland, de tuchtcommissie van de KNVB en ze is bestuurslid van de Stichting Eusebius Arnhem.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Food & Agri
20 september 2016

Inleiding De food- en agribranche is de grootste economische sector van ons land en daarmee een van de belangrijkste motoren achter de Nederlandse economie.De sector omvat vaak lange ketens: van grondstof, bewerking en verwerking tot en met verpakking,

Lees meer over deze publicatie »


Dierenwelzijn in Nederland; civielrechtelijke regeling voor de ‘Kip van Morgen’
10 oktober 2015

In Nederland worden bepaalde dieren voor hun product, zoals vlees, melk of vacht gehouden. Koeien, varkens en kippen zijn voorbeelden van deze productiedieren. Voor het houden, maar ook het verzorgen, voeden en vervoeren van deze productiedieren zijn

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Exoneratie in ouderdomsclausule is niet onbegrensd
6 maart 2018

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 december 2017 is geoordeeld dat een verkoper redelijkerwijs niet had mogen verwachten dat hij zich zou mogen beroepen op de ouderdomsclausule. Immers, de verkochte woning was ongeschikt voor bewoning wegens ...

Lees het hele artikel »


Grenswaarde PAS en bestemmingsplan
16 januari 2018

Op 13 december 2017 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een bestemmingsplan waarin een koppeling is gemaakt met de grenswaarde van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS). In het kader van uitbreidingsmogelijkheden van een scharrelvleesvarkenshouderij ...

Lees het hele artikel »


Battle of forms; naar de rechter of de arbiter?
8 november 2017

In de uitspraak van de Raad van Arbitrage van 7 september 2017, nummer 36.157, is ingegaan op de situatie waarbij een hoofdaannemer en een onderaannemer twee verschillende sets algemene voorwaarden naast elkaar van toepassing hebben verklaard. De sets ...

Lees het hele artikel »


Melkveehouders in het ongelijk gesteld door gerechtshof
31 oktober 2017

Op 31 oktober 2017 heeft het gerechtshof Den Haag in kort geding arrest gewezen. De Nederlandse Staat is in hoger beroep gegaan tegen de zes uitspraken in kort geding van 4 mei 2017, waarbij de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (Regeling) buiten werking ...

Lees het hele artikel »


Gevolgen van bevolkingskrimp voor nieuwbouwprojecten komen voor rekening van gemeente
31 oktober 2017

In het arrest van 13 oktober 2017 overweegt de Hoge Raad dat het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hof) dat de gemeente Bronckhorst (Gemeente) zich niet op onvoorziene omstandigheden, althans overmacht kan beroepen wegens de bevolkingskrimp ...

Lees het hele artikel »


Makelaar als bode of toch niet?
30 oktober 2017

De rechtbank Limburg heeft op 12 april 2017 geoordeeld dat een beroep op het schriftelijkheidsvereiste niet opgaat nu verkoper onvoldoende heeft onderbouwd dat koper handelde als een “natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep ...

Lees het hele artikel »


Zorgplicht van bomen, wanneer ben je aansprakelijk voor veroorzaakte schade
24 augustus 2017

Op 19 juli 2017 lag een geschil omtrent de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een omgewaaide boom voor bij de Rechtbank Gelderland. De vraag was of er sprake was van schending van een zorgplicht. De rechtbank oordeelt dat voor beantwoording ...

Lees het hele artikel »


Koper varkenshouderij mocht erop vertrouwen dat makelaar toereikende volmacht had van verkoper
3 augustus 2017

In de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 18 juli 2017 is ingegaan op het gerechtvaardigd vertrouwen op een toereikende volmacht. De aan een makelaar gegeven opdracht tot bemiddeling houdt geen volmacht in tot het verrichten van rechtshandelingen ...

Lees het hele artikel »


Expertiserapport ziet op ander gebrek dan het gevorderde, gevolg wel sprake van non-conformiteit
18 mei 2017

In het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 21 maart 2017, is een rapport van de aankoopkeuring van de Vereniging Eigen Huis (VEH) aan de orde dat ziet op een gebrekkige fundering van het hoofdgebouw. De procedure is gestart met betrekking ...

Lees het hele artikel »


Nieuw besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de NVWA
9 mei 2017

Op 1 april 2017 is het besluit van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 maart 2017 (nummer BOACAT 2017/007; het Besluit) in werking getreden en vervalt met ingang van 1 april 2022. Het Besluit strekt tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren ...

Lees het hele artikel »


Ouderdomsclausule in de koopovereenkomst en een beerput
28 april 2017

In de uitspraak van de rechtbank Zeeland - West-Brabant van 19 april 2017 heeft de koper van een woning een vordering ingesteld tegen de verkopers (erfgenamen) wegens het niet nakomen van de koopovereenkomst. In de koopovereenkomst was een zogenaamde ...

Lees het hele artikel »


Bestuurlijke boete voor het te warm vervoeren van vlees
7 april 2017

Op 20 maart 2017 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan over een boetebesluit in verband met een te hoge temperatuur van vlees. De overtreder (het Bedrijf) exploiteert een levensmiddelenbedrijf waar kalfsvlees, vleesproducten ...

Lees het hele artikel »


Het huren van een manege is geen pacht
4 april 2017

Op 28 februari 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een uitspraak gedaan over vraagstukken omtrent de huur van een manege en woonruimte. Er is hier geen sprake van een pachtovereenkomst, nu een manege geen veehouderij betreft (artikel ...

Lees het hele artikel »


Veel waarde wordt gehecht aan Inspectierapport controleurs, maar tegenbewijs is mogelijk!
27 maart 2017

In de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Cbb) op 28 februari 2017 is ingegaan op de bewijskracht van een inspectierapport. In het algemeen wordt uitgegaan van de juistheid van een inspectierapport opgesteld door een toezichthouder ...

Lees het hele artikel »


Een verboden stof in veevoeder kan reden zijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete
20 februari 2017

Indien controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit (NVWA) een verboden stof in diervoeder constateren, kan de staatssecretaris van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op grond van de Wet dieren een bestuurlijke ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel José Jochemsen-Vernooij