Karen Verkerk

Karen Verkerk
Notariaat - Ondernemingsrecht

Sectoren
Handel & Transport, Ondernemingen, Internationaal, Energie

Expertises
Compliance & Governance, Fusies & Overnames, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Aandachtsgebied(en)
Energie (EMT), Industrie & Grondstoffen, Private Equity, Geschilbeslechting mediation, Ondernemingsrecht algemeen, Telfa, USLAW


Telefoon
+31 (0)26 365 55 28

Mobiel:
+31 (0)6 53723800

Fax
+31 (0)26 445 09 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
verkerk@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@notaris_arnhem
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Karen is als notaris gespecialiseerd in het rechtspersonen- en ondernemingsrecht, fusies en overnames, reorganisaties, alsmede het adviseren van met name grote en middelgrote ondernemingen en non-profit instellingen op het gebied van hun ondernemingsstructuur en governance.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Universiteit Nijmegen (1987), Notarieel recht Universiteit Nijmegen (1989), Grotius Academie ondernemingsrecht (1995), Opleiding mediator, The Lime Tree (2004) IMD business school: Strategic Leadership for Women (2008), Nyenrode Commissarissen Cyclus (2016)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Zij is bestuurslid van het internationale samenwerkingsverband TELFA, voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat, voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Arnhem en co-redacteur van het Handboek 'De B.V. in de praktijk' (Kluwer). Karen is jarenlang bestuursvoorzitter van Dirkzwager geweest. Dirkzwager is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Hof van Justitie uitspraak: per-elementbenadering toegestaan buiten fiscale eenheid in grensoverschrijdende situaties binnen de EU
5 maart 2018

Het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ") heeft op 22 februari 2018 een uitspraak gedaan omtrent het Nederlandse fiscale begrip "fiscale eenheid" . Het betrof de toepassing van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ("Vpb") in relatie ...

Lees het hele artikel »


Van zwartepieten en commandieten
5 december 2017

Een commanditaire vennootschap legde aan een advocatenkantoor, Een juridische kwestie rond een herroepen bouwvergunning voor. De CV belegde in vastgoed en had daarvoor investeerders gevonden, Die zonder deze bouwvergunning niet verder konden. Als ...

Lees het hele artikel »


Talpa staakt voorlopig overnamepoging TMG
11 augustus 2017

Aandeelhouder Talpa liet op 9 augustus 2017 weten zijn (hogere) bod op TMG (Telegraaf Media Groep) voorlopig niet meer gestand te doen. In maart van dit jaar stonden TMG, haar aandeelhouders, commissarissen, (geschorste) bestuurders en de ondernemingsraad ...

Lees het hele artikel »


Concept wetsvoorstel registratie UBO’s in handelsregister ingediend
18 april 2017

Op 31 maart 2017 is een concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ter consultatie ingediend. De consultatie loopt tot 28 april 2017. Dit concept wetsvoorstel[i] voorziet in de implementatie ...

Lees het hele artikel »


Rechtbank Rotterdam bevestigt toerekeningsleerstuk ACM bij investeringsfondsen[i]
9 februari 2017

In zijn bijdrage aan onze kennispagina’s informeerde collega Sjaak van der Heul al dat de ACM[ii] investeringsfondsen (investeringmaatschappijen of private equity) had beboet voor het overtreden van het kartelverbod door vennootschappen (meelproducenten) ...

Lees het hele artikel »


Rechtbank Rotterdam bevestigt toerekeningsleerstuk ACM bij investeringsfondsen[i]
9 februari 2017

In zijn bijdrage aan onze kennispagina’s informeerde collega Sjaak van der Heul al dat de ACM[ii] investeringsfondsen (investeringmaatschappijen of private equity) had beboet voor het overtreden van het kartelverbod door vennootschappen (meelproducenten) ...

Lees het hele artikel »


De Ondernemingsraad en de invoering van het structuurregime
15 augustus 2016

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft op 1 juli 2016 uitspraak gedaan in een zaak tussen Thomas Cook Nederland B.V. (TC) en de Ondernemingsraad (OR) van deze onderneming. TC moest op 8 maart 2016 het wettelijke structuurregime ...

Lees het hele artikel »


Raden van commissarissen bij organisaties van professionals
1 juli 2016

In het kader van de commissarissencyclus op Universiteit Nyenrode heeft notaris Karen Verkerk een paper geschreven over toezicht op organisaties van professionals. De tekst van deze paper treft u hier aan.   ...

Lees het hele artikel »


Goedkeuring bestuursbesluit door vennootschapsorgaan dat niet bestaat
11 januari 2016

In een eerdere kennispagina beschreef ik al een gedeelte van het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (het “Hof”) van 24 november 2015 . Daarin komt – bijna terloops - een kwestie aan de orde die in de notariële praktijk vaker voorkomt, ...

Lees het hele artikel »


Tegenstrijdig belang
11 januari 2016

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (het “Hof”) heeft op 24 november 2015 een interessant arrest gewezen over de beoordeling van een tegenstrijdig belang kwestie. Het Hof geeft een duidelijke opzet van de wijze waarop een dergelijk tegenstrijdig ...

Lees het hele artikel »


Diversiteitsbepaling in Wet bestuur en toezicht vooralsnog mislukt
18 november 2015

Op 1 januari 2013 werd ter bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen een wettelijk streefcijfer voor grote vennootschappen opgenomen in de wet[i]. Dit streefcijfer houdt in dat tenminste ...

Lees het hele artikel »


Juridische fusie en splitsing: denk aan de termijnen!
5 oktober 2015

Het einde van het kalenderjaar is in de praktijk het moment om een juridische fusie of splitsing tot stand te brengen. Het merendeel van de Nederlandse vennootschappen heeft een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Wil men in dat geval de fusie ...

Lees het hele artikel »


Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid/tenaamstelling factuur
26 mei 2015

Het overkomt een groot aantal ondernemers. Je hebt diensten verricht voor verschillende bedrijven uit een groep van vennootschappen en jouw contactpersoon, die niet vertegenwoordigingsbevoegd blijkt te zijn, vraagt op een specifieke wijze de facturen ...

Lees het hele artikel »


Wederom terzijdestelling blokkeringsregeling
31 maart 2015

Collega Peter-Jan Hopmans publiceerde al tweemaal op deze kennispagina’s over het sinds 1 oktober 2012 nieuw ingevoerde wetsartikellid 2: 195 lid 7 BW. Gingen de daar besproken uitspraken over een verzoek van de curator aan de rechtbank om op grond ...

Lees het hele artikel »


Uitwinning pandrecht op aandelen: uitstel van executie
17 maart 2015

Bij het vestigen van een pandrecht op aandelen gaat de pandhouder er nogal eens van uit dat hij de aandelen bij uitwinning zelf kan verkrijgen, wellicht tegen een gunstige prijs. Hoewel dat in principe mogelijk is, is dat niet de kernbevoegdheid van de ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Karen Verkerk