Karin Braam-Maters

Karin Braam-Maters
Vastgoed - Notariaat

Sectoren
Vastgoed

Expertises
Notarieel vastgoed, Projectontwikkeling

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 365 55 20

Fax
+31 (0)26 365 55 00

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
braam@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@KarinBraam
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Karin werkt sinds 2004 bij Dirkzwager. Na enkele jaren gewerkt te hebben in de ondernemingsrecht praktijk heeft Karin de focus gelegd op het vastgoed en dan met name het commerciële vastgoed. Karin versterkt de notariële sectie Onroerend Goed op het gebied van overdrachten van bedrijfsobjecten, de begeleiding van woningcorporaties bij de aan- en verkoop van onroerend goed, de opzet van nieuwbouwprojecten en het vestigen van hypotheken en andere zakelijke rechten.

Opleiding(en)

Opleiding tot notarisklerk,
Specialisatieopleiding Projectontwikkeling KNB
HBO-rechten (Hogeschool Avans-Fontys te Den Bosch)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Karin is lid van het vrouwennetwerk Vice Versa en aspirant lid van het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen. Ze is tevens raadslid in de Gemeente Renkum.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Energielabelplicht bij recreatiewoningen
13 maart 2017

Sinds 1 januari 2015 moet er bij verkoop of verhuur van een woning een energielabel zijn geregistreerd. Voor recreatiewoningen geldt deze regeling in principe ook. Echter er zijn enkele uitzonderingen: er is géén label nodig voor alleenstaande ...

Lees het hele artikel »


Splitsingstekening bij splitsingsakte
26 maart 2014

In navolging op de uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 28 januari 2011 heeft de HR op 1 november 2013 (nr. 12/04137 (HR: 2013:1078) wederom een uitspraak gedaan over de betekenis die aan een splitsingsakte en een splitsingstekening moet worden toegekend. ...

Lees het hele artikel »


Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?
24 maart 2014

Casus Een eigenaar van een appartementsrecht heeft waterschade als gevolg van een lekkage vanuit een bovengelegen appartement. Deze schade wordt slechts voor een klein deel vergoed door de opstalverzekering die door de Vereniging van Eigenaars (VvE) ...

Lees het hele artikel »


5%-regeling gebruikt omdat te weinig water is geleverd
21 maart 2014

Op 30 januari 2014 (71.835) heeft de Raad van Arbitrage (RvA) uitspraak in hoger beroep gedaan in de volgende: Casus Tussen een verkoper en een koper is een geschil ontstaan naar aanleiding van de door hen gesloten koop-/aannemingsovereenkomst betreffende ...

Lees het hele artikel »


Wijziging algemene voorwaarden bij koop-/aannemingsovereenkomst eengezinshuizen en appartementsrechten
27 januari 2014

In 2010 is het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) opgeheven. Vervolgens is er een overleggroep gevormd (Overleggroep Garantiewoningen) waaraan deelnemen Bouwend Nederland, Neprom, NVB, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Vooruitlopend op de ...

Lees het hele artikel »


Wanneer is er sprake van een woning in aanbouw als bedoeld in de Wet IB 2001?
24 januari 2014

Op 1 december 2000 heeft een particuliere koper een afgebrand woonhuis met aan- en toebehoren geleverd gekregen. Ten tijde van deze levering was de ene helft van het woonhuis nog in tact, maar was de andere helft van het woonhuis door brand zeer ernstig ...

Lees het hele artikel »


Vervangende toestemming voorzieningenrechter bij levering woning
18 november 2013

De uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 25 juli 2013 handelt over een kwestie waarbij de hypotheekverstrekker van een koper van de notaris een 100% garantie vraagt dat de te leveren woning vrij is van hypotheek. De houder van de hypotheek op de ...

Lees het hele artikel »


Onrechtmatige hinder zonnepanelen op plat dak
4 november 2013

Op 17 juli 2013 heeft de Rechtbank Gelderland zich uitgesproken in een zaak waarin de vraag centraal stond of het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak van een onder architectuur gebouwde woning onrechtmatige hinder oplevert ten opzichte van de buren. Twee ...

Lees het hele artikel »


Nationaal energiebespaarfonds: goedkope leningen voor energiebesparing
24 oktober 2013

Zoals al besproken in het Energieakkoord is minister Blok (Wonen en Rijksdienst) voornemens de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds op te richten. De Rabobank en de ASN Bank zullen dit fonds tezamen met het Rijk gaan vullen. Het totale bedrag dat in ...

Lees het hele artikel »


Nationaal energiebespaarfonds: goedkope leningen voor energiebesparing
24 oktober 2013

Zoals al besproken in het Energieakkoord is minister Blok (Wonen en Rijksdienst) voornemens de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds op te richten. De Rabobank en de ASN Bank zullen dit fonds tezamen met het Rijk gaan vullen. Het totale bedrag dat in ...

Lees het hele artikel »


Uit de nieuwsbrief van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) d.d. 10 oktober 2013
21 oktober 2013

Nieuwe Garantie- en waarborgregeling en nieuwe modelovereenkomst. Per 1 januari 2014 wordt door SWK een nieuwe Garantie- en waarborgregeling inclusief nieuwe modelovereenkomst geïntroduceerd. De SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 is van toepassing ...

Lees het hele artikel »


Uit de nieuwsbrief van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) d.d. 10 oktober 2013
21 oktober 2013

Nieuwe Garantie- en waarborgregeling en nieuwe modelovereenkomst. Per 1 januari 2014 wordt door SWK een nieuwe Garantie- en waarborgregeling inclusief nieuwe modelovereenkomst geïntroduceerd. De SWK Garantie- en waarborgregeling 2014 is van toepassing ...

Lees het hele artikel »


Termijn in projectontwikkelaarsresolutie verruimd naar 24 maanden
7 november 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 31 oktober jongstleden besloten om de termijn in de zogenaamde projectontwikkelaarsresolutie te verlengen van zes maanden naar twee jaar. Concreet betekent dit het volgende: De levering door een ondernemer ...

Lees het hele artikel »


Actualisering overdrachtsbelasting ondernemingsfaciliteiten
6 november 2012

De overdrachtsbelasting kent voor ondernemingen een aantal vrijstellingen voor de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting. Deze zijn opgenomen in artikel 15 lid 1 sub b, sub e, sub f en sub h van de Wet belastingen van rechtsverkeer. Over de wijze van ...

Lees het hele artikel »


Misbruik van meerderheidsmacht binnen de VvE
10 september 2012

De rechtbank Haarlem, sector kanton heeft zich op 27 juli 2012 uitgesproken over een verzoek van een vereniging van eigenaars tot het vernietigen van een aantal besluiten dat is genomen in een VvE-vergadering gehouden op 23 april 2012. Op 28 mei 1998 ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Karin Braam-Maters