Klaas-Albert Veerbeek

Klaas-Albert Veerbeek
Notariaat

Sectoren
Ondernemingen, Particulieren

Expertises
Erfrecht, Estate planning, Notarieel vastgoed, Personen & Familierecht

Aandachtsgebied(en)
gecertificeerd estate planner lid EPN


Telefoon
+31 (0)24 381 27 31

Fax
+31 (0)24 324 07 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media
@ka_veerbeek
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Klaas-Albert is sinds 1988 werkzaam in het notariaat en in 2003 benoemd als notaris en werkt als notaris-partner op de algemene notariaatsprakijk op ons kantoor in Nijmegen.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Katholieke Universiteit Nijmegen, Notarieel Recht Katholieke Universiteit Nijmegen, opleiding tot Estate Planner,

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Jaarrekening 2016 nog niet gedeponeerd? Let op bij de vaststelling van die jaarrekening 2016 om mogelijke aansprakelijkheid te voorkomen
15 december 2017

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:210 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna “BW”) dient het bestuur van een besloten vennootschap (hierna “BV”) jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken, behoudens ...

Lees het hele artikel »


Praktijkhandleiding bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten
27 december 2016

De Belastingdienst heeft vlak voor de kerstdagen de door haar samengestelde Praktijkhandleiding bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten gepubliceerd. Het is de vraag of deze Praktijkhandleiding bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten voor meer duidelijkheid ...

Lees het hele artikel »


Verpanding van aandelen
15 december 2016

Als DGA-notaris ben ik vaak betrokken bij aandelenoverdrachten, waarvoor een notariële akte is vereist. De afgelopen week werd ik geconfronteerd met een aandeelhoudersregister waarin een aantekening stond van de vestiging van een recht van pand op aandelen ...

Lees het hele artikel »


Waardering (verhuurde) woningen voor de erfbelasting
25 oktober 2016

De Hoge Raad heeft in zijn arrest (HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135) bekrachtigd een uitspraak van het Hof dat bij de vaststelling van de verschuldigde de erfbelasting over een nalatenschap voor de waarde van (verhuurde) woningen ...

Lees het hele artikel »


Waardering (verhuurde) woningen voor de erfbelasting
25 oktober 2016

De Hoge Raad heeft in zijn arrest (HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135) bekrachtigd een uitspraak van het Hof dat bij de vaststelling van de verschuldigde de erfbelasting over een nalatenschap voor de waarde van (verhuurde) woningen ...

Lees het hele artikel »


Meer bescherming voor erfgenamen tegen onverwachte schulden uit nalatenschap
1 juli 2016

Op 1 september 2016 zal de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking treden. Deze wet beoogt personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van een erflater. Door de wet worden de gedragingen die leiden tot ...

Lees het hele artikel »


De boekhoudplicht voor de bestuurder
13 juni 2016

Het is voor een bestuurder van belang om te voldoen aan de boekhoudverplichting van art. 2:10 BW, omdat schending van die verplichting ertoe kan leiden dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in het geval van een faillissement. In een uitspraak ...

Lees het hele artikel »


De boekhoudplicht voor de bestuurder
13 juni 2016

Het is voor een bestuurder van belang om te voldoen aan de boekhoudverplichting van art. 2:10 BW, omdat schending van die verplichting ertoe kan leiden dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in het geval van een faillissement. In een uitspraak ...

Lees het hele artikel »


Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij schenking van aandelen vastgoedvennootschap
18 april 2016

De laatste jaren is er veel jurisprudentie verschenen over de uiterst actuele vraag of vastgoedbeleggers een materiële onderneming (HR 9 juli 2010, nr. 08/05311, ECLI:NL:HR:2010:BL0193) uitoefenen. Deze vraag is van belang voor de toepassing van de ...

Lees het hele artikel »


Bijstand en legitieme portie (ook bij overdracht ondernemingsvermogen van belang)
12 februari 2016

De Financiële Telegraaf bericht: Mijn dochter zit in de bijstand. Wat doe ik met mijn erfenis? Als notaris krijg ik die vraag vaker voorgelegd. Voor ouders is het vaak lastig om te moeten constateren dat na hun (beider) overlijden de erfenis van een ...

Lees het hele artikel »


Bijstand en legitieme portie (ook bij overdracht ondernemingsvermogen van belang)
12 februari 2016

De Financiële Telegraaf bericht: Mijn dochter zit in de bijstand. Wat doe ik met mijn erfenis? Als notaris krijg ik die vraag vaker voorgelegd. Voor ouders is het vaak lastig om te moeten constateren dat na hun (beider) overlijden de erfenis van een ...

Lees het hele artikel »


Juridische levering grond en bouw van nieuwe onroerende zaak kunnen als afzonderlijke prestatie worden beschouwd
3 februari 2014

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën bij wijze van overgangsregeling tot 1 januari 2016 goedgekeurd dat de juridische levering van de grond en de bouw van een nieuwe onroerende zaak ...

Lees het hele artikel »


Waarde voor overdrachtsbelasting toch verminderd met bouw- én grondkosten
3 april 2013

De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 een belangrijk arrest gewezen inzake de vermindering van overdrachtsbelasting bij opeenvolgende verkrijgingen. Waar de rechtbank en het hof zoals in de praktijk tot dat moment gebruikelijk oordeelden dat de kosten voor ...

Lees het hele artikel »


Waarde voor overdrachtsbelasting toch verminderd met bouw- én grondkosten
3 april 2013

De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 een belangrijk arrest gewezen inzake de vermindering van overdrachtsbelasting bij opeenvolgende verkrijgingen. Waar de rechtbank en het hof zoals in de praktijk tot dat moment gebruikelijk oordeelden dat de kosten voor ...

Lees het hele artikel »


Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW
9 januari 2013

Een verkoper heeft een woning verkocht aan een collega gelegen naast een bedrijf waarin zij beiden werkzaam zijn. Nadat de koper niet meer werkzaam is in het achtergelegen bedrijfspand, ontvangt de koper een brief van de gemeente waarin staat dat de woning ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Klaas-Albert Veerbeek