Jaap Kronenberg

Jaap Kronenberg
Intellectuele eigendom en IT-recht

Sectoren
Food & Agri, Energie, Handel & Transport, Internationaal, , Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed, Verzekeringen, Zorg

Expertises
Intellectueel Eigendomsrecht, IT recht, Privacyrecht, Reclamerecht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 67

Fax
+31 (0)26 353 83 83

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Jaap Kronenberg is in 1986 advocaat geworden na zijn studie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is de grondlegger van de sectie intellectuele eigendom (IE) en IT-recht van Dirkzwager. Zijn specialisatie ligt op het vlak van adviseren en procederen over auteursrechten, merken, octrooien (patenten), modellen, handelsnamen, databanken en know how. Dat omvat ook de advisering over samenwerking in Research & Development trajecten en de exploitatie (van IE-rechten) via licentiecontracten. Hij is tevens thuis in reclamerecht en onrechtmatige publicaties. Voorts is Jaap een ervaren adviseur voor IT geschillen, het opstellen en uitonderhandelen van IT contracten, de ontwikkeling en exploitatie van e-commerce concepten en voor privacy vraagstukken. Hij heeft onder meer (internationale) bedrijven in industrie en handel, onderzoeksinstellingen, universiteiten, hoge scholen en instellingen in de zorg en in de culturele sector als cliënten. Jaap is lid van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom, de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht en de Vereniging voor Auteursrecht. Hij is groot liefhebber van design meubels, klassieke muziek en de bergen. Jaap is maatschappelijk actief in verschillende bestuurlijke functies in de culturele sector en de zorg.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

'The Bulldog' maakt toch geen inbreuk op het merk van Red Bull
27 maart 2017

Al bijna 12 jaar procedeert Red Bull tegen The Bulldog. Volgens Red Bull maakt The Bulldog met haar merk voor energydrankjes inbreuk op het merk Red Bull. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2010 dat het merk 'The Bulldog' inderdaad inbreuk maakt op het merk ...

Lees het hele artikel »


Met portretrecht verzetten tegen publicatie foto
15 september 2016

Wanneer je herkenbaar op een foto bent afgebeeld kun je dan de publicatie van die foto tegenhouden met een beroep op je portretrecht? Dat hangt van de omstandigheden van het geval af, soms is verzet mogelijk soms niet. Portretrecht gaat om foto's waarop ...

Lees het hele artikel »


Sloop van gevel oude KPMG hoofdkantoor Amstelveen
29 maart 2016

Kan de architect van het ouden KPMG hoofdkantoor in Amstelveen, "De Bovenlanden", de sloop van de gevel van dat gebouw tegenhouden? De rechter in Amsterdam heeft in een kort geding vonnis van 21 maart 2016 daarover een oordeel gegeven.De architect heeft ...

Lees het hele artikel »


Boijmans mag films van kunstenaar blijven vertonen ondanks einde bewaargeving
24 januari 2016

De performance kunstenaar Bas Jan Ader (1942) is met name bekend om zijn korte films. daarin tart hij letterlijk en figuurlijk de zwaartekracht. Zijn drang om de grenzen van het bestaan op te zoeken leidde in 1975 tot zijn vermissing toen hij in een klein ...

Lees het hele artikel »


17 februari 2016 Seminar Joint Development Agreements - Het gezamenlijk ontwikkelen van producten, software of kennis
6 januari 2016

Afspraken over het gezamenlijk ontwikkelen van producten, software of kennis worden veelal vastgelegd in een Joint Development Agreement (JDA), een Consortium Agreement (CA)of simpelweg een Samenwerkingsovereenkomst. Op 17  februari 2016 geeft Dirkzwager ...

Lees het hele artikel »


Wat geldt er als het lokale publiek het bekende EU merk niet kent?
9 november 2015

Een bekend Europees merk zal niet altijd in alle EU-lidstaten even bekend zijn. In sommige lidstaten zal het merk mogelijk zelfs helemaal niet bekend zijn. Volgens de EU Merkenrichtlijn (artikel 4 lid 3) geniet een EU-merk extra ruime bescherming ook ...

Lees het hele artikel »


EU rechter blokkeert doorgifte persoonsgegevens naar VS via ‘Safe Harbor’ regeling
10 oktober 2015

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) heeft in zijn arrest van 6 oktober 2015 (C-362/14) een baanbrekende uitspraak gedaan. Met zijn uitspraak blokkeert het vooralsnog de doorgifte van persoonsgegevens naar VS ondernemingen die de zgn ‘Safe Harbor principes’ ...

Lees het hele artikel »


Meer vrijheid wetenschappers om artikelen online te publiceren
23 september 2015

Sedert 1 juli 2015 hebben wetenschappers het recht om 'korte wetenschappelijke werken' vanaf een redelijke termijn na eerste publicatie gratis online beschikbaar te stellen. Het moet dan wel gaan om werken die zijn gefinancierd met Nederlandse publieke ...

Lees het hele artikel »


1 december 2015 Seminar: Unitair Octrooi (UP) en Unified Patent Court (UPC)
25 augustus 2015

Een gemeenschappelijk octrooi en octrooigerecht in de EU: wat brengen ze ons en welke vragen roepen ze op? Na decennia van onderhandelingen lijkt het er toch van te komen: een nieuw octrooisysteem dat voorziet in octrooien (UP) met een (zo goed als) ...

Lees het hele artikel »


Doorgifte live uitzendingen omroep niet geharmoniseerd in EU
1 juni 2015

Een Zweed, Linus Sandberg, biedt op zijn website hyperlinks aan waarmee internetters, door op die links te klikken, gratis de live sportwedstrijden van een betaalsite kunnen bekijken. De betaalsite is van de omroeporganisatie C-More Entertainment. De ...

Lees het hele artikel »


Kan de architect verdere sloop tegenhouden?
18 mei 2015

Architect Hans Ruijssenaars heeft begin negentiger jaren het gebouw van het toenmalige ministerie van EZ gerenoveerd. Aan het gebouw uit 1911 zijn door hem een atrium en nieuwe zijvleugels toegevoegd. De Staat wil nu in dat gebouw 3 planbureau's gaan ...

Lees het hele artikel »


Overzetten poster op canvas is inbreuk op auteursrecht
24 januari 2015

Mag een poster van een foto of schilderij, zonder toestemming van de fotograaf of schilder, worden overgezet op canvas (canvas transfer)? Het antwoord op die vraag was omstreden, zie de eerdere blog in 2012. De rechthebbende op de afbeelding van de ...

Lees het hele artikel »


Contractuele beperking gebruik online databases toegestaan
18 januari 2015

Het contractueel mogen beperken van het gebruik van online beschikbaar gestelde content lijkt vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Ryanair en PR Aviation hebben hierover al meer dan 5 jaar geprocedeerd. Op 15 januari 2015 heeft het Hof van Justitie ...

Lees het hele artikel »


Berekening winstafdracht bij inbreuk en verloren gegevens
21 november 2014

Kan een inbreukmaker (op auteursrecht) aan veroordeling van winstafdracht ontkomen als zijn administratie verloren is gegaan? Het antwoord is nee! Maar de rechthebbende die schade claimt moet wel voldoende stellen om de rechter een realistische schatting ...

Lees het hele artikel »


Met geldige reden profiteren van bekendheid Red Bull
21 maart 2014

The Bulldog is een horecagelegenheid in Amsterdam, gestart in 1975. Zij verkoopt inmiddels ook energiedranken onder de naam "The Bulldog". Red Bull verzet zich daartegen. Zij vindt dat The Bulldog inbreuk maakt op haar bekende merk "Red Bull Krating-Daeng" ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Jaap Kronenberg