Lindy Westrik

Lindy Westrik
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 11

Fax
+31 (0)26 353 84 26

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
westrik@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Lindy is sinds 2010 advocaat en is werkzaam op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (2010).

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Ouders Tristan van der Vlis niet zelf aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad
28 juni 2017

Inleiding Op 9 april 2011 heeft de destijds 24-jarige Tristan van der Vlis in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn zes personen doodgeschoten en vervolgens zichzelf van het leven beroofd. De rechtbank Den Haag heeft in haar uitspraak van ...

Lees het hele artikel »


Facebookmoord: gerechtshof Arnhem-Leeuwarden acht ouders van 14-jarige dader ten onrechte niet-ontvankelijk
26 april 2017

Inleiding Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de ouders van de destijds minderjarige dader van de Facebookmoord ten onrechte niet-ontvankelijk zijn geacht in hun hoger beroep tegen het veroordelend vonnis van de rechtbank Arnhem. Feiten ...

Lees het hele artikel »


Directeur/grootaandeelhouder kan ‘eigen’ B.V. niet aanspreken voor schade door blootstelling aan asbest
4 augustus 2016

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 juli 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:3838) houdt de directeur/grootaandeelhouder (hierna: DGA) van een B.V. de B.V. ex artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor de door hem opgelopen maligne mesothelioom ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid ouder voor gedraging minderjarige (14-15 jaar)
4 mei 2016

In de uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 19 april 2016 (ECLI:NL:GHSHE:2016:1504) gaat het om een vechtpartij tussen enkele jongens in de leeftijd van 14 en 15 jaar, ten gevolge waarvan de zoon van appellanten letsel heeft opgelopen. De ...

Lees het hele artikel »


Schending mededelingsplicht verzekeringnemer bij aangaan woonlastenverzekering
23 oktober 2015

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 19 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:10836 is aan de orde een door A bij Aegon aangegane woonlastenverzekering. Bij aanvraag van de verzekering is door Aegon middels een gezondheidsverklaring onder andere ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid kentekenhouder jegens WAM-verzekeraar bij narisico
23 oktober 2015

In het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3757 komt de vraag aan de orde of de kentekenhouder van een voertuig kan worden aangesproken voor de schade die de voormalig WAM-verzekeraar van het voertuig ...

Lees het hele artikel »


Schending medewerkingsplicht verzekerde door verlaten plaats ongeval (artikel 7:941 lid 2 BW)
7 mei 2015

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 25 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1828 heeft verzekerde van ASR, nadat hij met zijn Audi A8 tegen een boom is gereden met een aanzienlijke schade aan de auto en de boom ten gevolge, de plaats van het ...

Lees het hele artikel »


Werkgever niet verantwoordelijk voor burn-out (ex-)werknemer, geen kennelijk onredelijk ontslag
23 december 2014

In het arrest van het hof Den Haag van 18 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3610, houdt een ex-werknemer zijn voormalig werkgever verantwoordelijk voor de door hem gestelde burn-outklachten, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de ex-werknemer ...

Lees het hele artikel »


Gedaagde te voortvarend in rechte betrokken, proceskosten voor rekening eiseres
17 oktober 2014

In de uitspraak van rechtbank Gelderland van 19 september 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6048 is aan de orde dat gedaagde een factuur van haar zorgverzekeraar voor een bedrag van € 101,96 niet tijdig heeft voldaan. De zorgverzekeraar heeft gedaagde vervolgens ...

Lees het hele artikel »


Beroep op klachtplicht ex artikel 6:89 BW slaagt; geen zorgplichtschending notaris
17 oktober 2014

Vier jaar na de eigendomsoverdracht van een woning met bijbehorend perceel wordt de huidige eigenaar daarvan geconfronteerd met een op het perceel rustend recht van erfdienstbaarheid, waarvan hij ten tijde van de aankoop van de woning niet op de hoogte ...

Lees het hele artikel »


Onrechtmatige daad vs. schadevergoedingsvordering ex artikel 51f Wetboek van Strafvordering
18 september 2014

Dat een strafrechtelijke veroordeling voor een bepaald, schadeveroorzakend feit – behoudens tegenbewijs – ex artikel 161 Rv. dwingend bewijs oplevert van dat feit in de civiele procedure, brengt niet met zich mee dat er aan deze feiten in de civiele ...

Lees het hele artikel »


Bewijskracht van het strafvonnis in de civiele procedure
25 augustus 2014

Artikel 161 Rv. bepaalt dat een strafrechtelijke veroordeling voor een bepaald feit dwingend bewijs oplevert van dat feit in de civiele procedure. Dit houdt in dat de civiele rechter dient uit te gaan van de juistheid van dit feit, behoudens te leveren ...

Lees het hele artikel »


Burn-out en schending zorgplicht door werkgever (artikel 7:658 lid 2 BW)
1 maart 2012

In het kader van de zorgplicht van de werkgever bij een burn-out is veelal doorslaggevend of het ‘gevaar’ van psychisch letsel voorzienbaar was voor de werkgever en of door de werkgever een concrete norm is geschonden. Ook de vraag of, en zo ja, op ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Lindy Westrik