Luuk Arends

Luuk Arends
Advocaat - Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg

Expertises
Gezondheidszorg, Privacyrecht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 28

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
arends@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Luuk is advocaat op de sectie Gezondheidsrecht op ons kantoor in Nijmegen.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Universiteit Maastricht (1991)
Propedeuse Geneeskunde, Universiteit Maastricht (1991)
PAO Gezondheidsrecht (1995)
Promotieonderzoek vrijheidsbeperkende interventies bij psychogeriatrische patiënten (2005)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Naast zijn werkzaamheden is Luuk redactielid GGZ en recht en voorzitter werkgroep alternatieve regelgeving voor Wet bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

22 maart 2018 ~ Gratis Seminar Privacy
26 januari 2018

Donderdag 22 maart 2018 SEMINAR PRIVACY 14.00 – 17.15 uur, met aansluitende borrel Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent Op donderdagmiddag 22 maart a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen een gratis en multidisciplinair seminar over ...

Lees het hele artikel »


Lezingenreeks Zorg & Recht 2018
2 januari 2018

Ook in 2018 organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy weer de Lezingenreeks Zorg & Recht. We hebben tot nu toe acht bijeenkomsten gepland waarvoor we u graag uitnodigen. Hieronder vindt u de data en een korte beschrijving van de inhoud ...

Lees het hele artikel »


Leergang Compliance Officer in de Zorg, start 1 februari a.s.
18 december 2017

Een optimaal functionerende compliancefunctie verkleint de kans op overtredingen op regelgeving, en daarmee de kans op boetes en reputatieschade. Daarnaast draagt een efficiënte en effectieve compliancefunctie bij aan de versterking van de integriteit ...

Lees het hele artikel »


15 & 16 november 2017 ~ Opleiding Functionaris Gegevensbescherming Zorg (i.s.m. Nederlands Compliance Instituut)
3 oktober 2017

Privacy: een van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen periode. En dat geldt zeker voor privacy binnen de zorgsector, waar het verzamelen, het verwerken en het delen van persoonsgegevens onlosmakelijk zijn verbonden aan de diensten die in de ...

Lees het hele artikel »


9 oktober 2017 ~ Expertmeeting Datalekken & privacywetgeving (i.s.m. Isatis Cyber Security)
27 september 2017

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywetgeving, aangenomen. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens met ingang van 25 mei 2018 en regelt de omgang met persoonsgegevens. Deze verordening ...

Lees het hele artikel »


27 september 2017 ~ Themamiddag Privacy in de zorg (i.s.m. Nederlands Compliance Instituut)
8 augustus 2017

Er gebeurt een hoop op privacygebied in de zorg. Op 1 juli jl. is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) in werking getreden. Hier komt binnenkort nog een Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders ...

Lees het hele artikel »


31 oktober 2017 ~ Masterclass Crisiscommunicatie: toezichthouder en media voor de deur (i.s.m. Van Dantzig Communicatiepartners)
2 augustus 2017

Iedere zorgstelling kan te maken krijgen met toezichthouders. De bekendste voorbeelden zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vaak is het even schrikken als een toezichthouder ...

Lees het hele artikel »


Leergang Compliance Officer in de zorg, start 11 mei a.s.
13 april 2017

Compliance in de zorgsector: voorkomen is beter dan genezen De zorgsector ligt onder een vergrootglas. De reputatie van een zorginstelling kan grote schade oplopen door negatieve publiciteit. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met ...

Lees het hele artikel »


Leergang Compliance Officer in de zorg, start 11 mei a.s.
13 april 2017

Compliance in de zorgsector: voorkomen is beter dan genezen De zorgsector ligt onder een vergrootglas. De reputatie van een zorginstelling kan grote schade oplopen door negatieve publiciteit. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met ...

Lees het hele artikel »


14 februari a.s. Lezing Zorg & Recht: Privacy en nieuwe Europese regelgeving
7 februari 2017

Op 1 juli 2017 treedt de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking. Deze wet stelt onder meer regels over de elektronische uitwisseling van patiënteninformatie en het recht van patiënten op elektronische inzage in ...

Lees het hele artikel »


Consultatie Uitvoeringswet EU-verordening gegevensbescherming. Wat verandert er voor de zorg?
22 januari 2017

  Op 16 december jl. heeft de minister van VenJ een consultatieversie van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avgb) op internet geplaatst. Deze verordening treedt op 25 mei 2018 in werking en moet de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ...

Lees het hele artikel »


Huisartsenpost mag waarnemer weren
3 november 2016

Op 28 oktober 2016 heeft de Hoge Raad zich voor het eerst gebogen over de positie van huisartsenposten en huisartsen op de post. Wat was er gebeurd? Een huisarts had zich als waarnemer op een post gemeld, nadat hij door het Centraal Tuchtcollege ...

Lees het hele artikel »


Uitnodiging cursus "Zorginkoop" op donderdag 14 april 2016
29 maart 2016

Ieder jaar organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele onderwerpen in de zorgsector. Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 14 april 2016 over het onderwerp “Zorginkoop”. Tijdens ...

Lees het hele artikel »


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat LSP is toegestaan
9 maart 2016

Op 8 maart 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de procedure die de Vereniging voor Praktijkhoudende huisartsen (VPH) samen met enkele patiënten had aangespannen tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie ...

Lees het hele artikel »


17 maart 2016 - Lezing "WNT: minder verdienen, meer verantwoorden"
8 maart 2016

Ieder jaar organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele onderwerpen in de zorgsector. Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 17 maart 2016 over het onderwerp “WNT: ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Luuk Arends