Maarten Baneke

Maarten Baneke
Overheid & vastgoed

Sectoren
Energie, Overheden, Vastgoed, , Ondernemingen

Expertises
Bestuursrecht, Energierecht, Natuur/Milieubescherming, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Aandachtsgebied(en)
Bestuursrecht, Ruimtelijke Ordening, Natuurbescherming, Bestemmingsplan, Bouwvergunning, WOB


Telefoon
+31 (0)26 353 84 11

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
baneke@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Maarten is sinds 1982 advocaat en sinds 1987 werkzaam bij Dirkzwager.
Maarten heeft ruime ervaring als advocaat voor overheden en bedrijven op het gebied van privaatrecht (gebiedsontwikkeling met alle bijkomende contractuele relaties, grondexploitatie, WVG, onrechtmatige overheidsdaad) en publiekrecht (ruimtelijke ordening, natuurbeschermingsrecht, energie, vergunningverlening, handhaving), zowel in advisering als in gerechtelijke procedures. Hij heeft ruime ervaring met projecten in delfstoffenwinning. Zijn opdrachtgevers zijn (nuts-)bedrijven, overheden (gemeenten, waterschappen), ontgronders en projectontwikkelaren.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1982).

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Annotatie Abstracte of concrete schadeberekening, onzekere toekomstige ontwikkelingen bij schadebegroting
20 september 2016

  Na de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 2 september 2015 stonden de kranten er vol van: NAM moet waardevermindering van huizen in Groningen vergoeden, ook als er nog geen sprake is van fysieke schade of als de woning nog niet is verkocht.2

Lees meer over deze publicatie »


Maarten Baneke in Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
07 juli 2016

In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE) van juli is een lang artikel van mij geplaatst over de schade door gaswinning in Groningen.

Lees meer over deze publicatie »


Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar?
02 augustus 2011

De Gemeentestem

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Vergunningvrije activiteiten in beheerplan
26 maart 2018

In een beheerplan kunnen handelingen en ontwikkelingen worden beschreven die de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet in gevaar brengen. Daaraan kunnen voorwaarden worden gesteld. De omschrijving moet voldoende rechtszekerheid bieden voor ...

Lees het hele artikel »


VNG-brochure en gemengd gebied
24 januari 2018

De VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” blijft voor de Raad van State een belangrijke leidraad bij de beoordeling van bestemmingsplannen. Wat is een gemengd gebied volgens de brochure? De gebiedskwalificaties zijn nogal feitelijk. De gevolgen ...

Lees het hele artikel »


Eigenaar aansprakelijk voor verontreinigde bodem
7 november 2017

De eigenaar van ophoging met verontreinigd bodemmateriaal kan worden gedwongen om dit te verwijderen. Ook als niet vast staat dat hij wist dat het om verontreinigd materiaal ging. De Raad van State was daar in zijn uitspraak van 1 november 2017 heel kort ...

Lees het hele artikel »


12 oktober 2017 ~ Kennismiddag Omgevingswet (i.s.m. SAB) 2/3: Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning in de praktijk
4 oktober 2017

De Omgevingswet komt er nu echt aan! 2018 zal niet gehaald worden, maar om hierop in 2020 of 2021 goed voorbereid te zijn, organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen en SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling een drieluik van kennismiddagen over ...

Lees het hele artikel »


Save the date(s): Drieluik Kennismiddagen Omgevingswet najaar '17
3 augustus 2017

De Omgevingswet komt er nu echt aan! 2018 zal niet gehaald worden, maar om hierop in 2019 goed voorbereid te zijn, organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen en SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling een drieluik van kennismiddagen over de Omgevingswet. ...

Lees het hele artikel »


Maatwerkvoorschriften bij windturbineparken: beperkte speelruimte!
4 juli 2017

De ruimte voor gemeenten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot de milieuhinder van windturbineparken is beperkt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1689). Het ...

Lees het hele artikel »


Evenementen in bestemmingsplan: APV is niet genoeg!
19 juni 2017

Evenementen staat men toe in een bestemmingsplan. Vaak als dubbelbestemming, een paar keer per jaar. Evenementen, vooral met muziek, kunnen voor omwonenden veel overlast meebrengen. De Raad van State stelt daarom strenge eisen aan de begrenzing van evenementen ...

Lees het hele artikel »


Het PAS in de ijskast
29 mei 2017

Op 17 mei heeft de Raad van State twee tussenuitspraken (ECLI:NL:RVS:2017:1260 en ECLI:NL:RVS:2017:1259) gedaan in tezamen negen zaken die daar in behandeling zijn en waarin de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) principieel aan de orde ...

Lees het hele artikel »


De lange arm van Bibob
16 mei 2017

De wet-Bibob is er om criminele activiteiten in het bedrijfsleven te bestrijden. Vergunningen kunnen worden geweigerd als de aanvrager in het verleden strafbare feiten heeft begaan of er om andere redenen vrees bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt ...

Lees het hele artikel »


Alweer: parkeren en bestemmingsplan
1 mei 2017

Bestemmingsplannen moeten ondubbelzinnig en objectief duidelijk zijn. Hoofdregel is, dat een burger rechtstreeks uit het bestemmingsplan moet kunnen lezen, wat er wel of niet mag op een bepaalde locatie. Een plan waarin bepaalde bestemmingen of afwijkingen ...

Lees het hele artikel »


Bedrijfswoning niet altijd vanzelfsprekend
19 april 2017

Een woning bij een eigen bedrijf is vaak aantrekkelijk. Ondernemers vinden het prettig om dicht in de buurt van hun bedrijf te wonen. Bouwgrond op een bedrijventerrein is goedkoper dan in een woonwijk. Een bedrijfswoning kan op een bedrijventerrein worden ...

Lees het hele artikel »


Tussenuitspraak Raad van State bijna onaantastbaar
10 april 2017

Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak doet en de bestuurlijke lus toepast volgt er daarna nog een behandeling van het beroep over het inmiddels gerepareerde besluit. Bij die behandeling moet de tussenuitspraak als ...

Lees het hele artikel »


Draagkracht Natura 2000 gebied niet doorslaggevend
5 april 2017

Een vermindering in draagkracht van een Natura 2000 gebied hoeft niet te betekenen dat een natuurvergunning altijd moet worden geweigerd. Zelfs als de instandhoudingsdoelstelling nog niet is behaald. Dat is de kern van een uitspraak van de Raad van ...

Lees het hele artikel »


Geen hekwerk binnen bestemming “Natuur”
18 januari 2017

Een particulier vroeg een omgevingsvergunning aan voor een hek, binnen de bestemming “Natuur”. Die werd, na bezwaar door derden, door B&W van  Breda geweigerd. Zij oordeelden dat uit de aanvraag niet bleek dat er een natuurdoel met dat hek zou ...

Lees het hele artikel »


13 oktober a.s. Kennismiddag nieuwe Wet natuurbescherming (i.s.m. SAB)
27 september 2016

Op 13 oktober 2016 organiseren Dirkzwager en SAB een kennismiddag over de nieuwe Wet natuurbescherming, waarvoor wij u graag uitnodigen. Zoals het er nu naar uitziet, treedt op 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Maarten Baneke