Tom van Malssen

Tom van Malssen
Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg, Energie, Food & Agri, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed, Verzekeringen

Expertises
Contractenrecht, Gezondheidszorg, Civiele cassatie

Aandachtsgebied(en)
Gezondheidsrecht, Algemeen Verbintenissenrecht, Contractenrecht, Arbitrage, Medezeggenschapsrecht, Appelprocesrecht, Cassatie


Telefoon
+31 (0)24 381 31 35

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Tom van Malssen is gespecialiseerd in het procederen in hoger beroep en cassatie in civiele zaken. Hij geeft leiding aan de civiele cassatiepraktijk van Dirkzwager.

Verder is Tom (sinds 2013) als advocaat verbonden aan de sectie Gezondheidszorg van de Nijmeegse vestiging van ons kantoor. In die hoedanigheid houdt Tom zich voornamelijk bezig met het algemene civiele gezondheidsrecht, medezeggenschap in de zorg, en conflicten tussen zorgaanbieders / MSB's en medisch specialisten.

Vóór zijn overstap naar de advocatuur was Tom een aantal jaren werkzaam in de (internationale) wetenschappelijke wereld, onder andere als docent en onderzoeker. In 2011 is Tom gepromoveerd in de filosofie, en hij heeft diverse (politiek-)filosofische publicaties op zijn naam staan.

Persoonlijk

Bij zijn overstap van de wetenschap naar de advocatuur heeft Tom zich laten inspireren door de kritiek van Cicero op Cato de Oude: Dicit tamquam in Platonis politeiai, non tamquam in Romuli faece sententiam. Oftewel: hij geeft zijn mening alsof hij zich in de republiek van Plato zou bevinden, en niet in de drek van Romulus.

Opleiding(en)

Nederlands Recht (Rijks Universiteit Groningen, 2004)
Promotie Filosofie (Ludwig-Maximilians Universität München, 2011), 'Summa cum Laude'
Leergang Specialisatie & Permanente educatie Civiele Cassatieadvocatuur (Universiteit Leiden, 2017)

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Nevenactiviteit(en)

Lidmaatschappen:
- Vereniging Civiele Cassatieadvocaten (VCCA)
- Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
- Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Afbreken overleg en negatieve uitlatingen voldoende voor toelatingsontzegging ziekenhuis?
27 maart 2018

We hebben op deze kennispagina’s al eerder geschreven over het ziekenhuizen ten dienste staande middel van de onmiddellijke toegangsontzegging aan een medisch specialist. Is het afbreken van een (belangrijk) overleg met en het doen van negatieve uitlatingen ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Wmcz (6, slot): ontbinding cliëntenraden
4 januari 2018

In uitzonderlijke gevallen heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid om een cliëntenraad te ontbinden als die cliëntenraad disfunctioneert (vgl. HR 6 april 2001, NJ 2001 / 325; Rb. Overijssel 14 juni 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1176). Het wetsvoorstel codificeert ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Wmcz (5): conflictregeling en enquêterecht
3 januari 2018

In de vorige bijdrage heb ik onder andere de instemmingsrechten besproken die het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz introduceert. In dat kader kwam de taak van de LCvV al even aan de orde om vervangende toestemming te geven aan de instelling als ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Wmcz (4): medezeggenschapsregeling en advies- en instemmingsrechten
2 januari 2018

In de vorige bijdrage heb ik stilgestaan bij de vraag wie in de nieuwe wet wanneer een formele cliëntenraad in moet richten. Medezeggenschapsregeling Als deze vraag is beantwoord, dient de instelling in kwestie in overleg met de betreffende cliëntenra(a)d(en) ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Wmcz (3): reikwijdte verplichtingen zorgaanbieders
30 december 2017

In de vorige bijdragen aan deze serie korte artikelen heb ik het Advies van de Raad van State en het Nader Rapport in reactie op dat Advies besproken. Hoogste tijd om in te zoomen op het wetsvoorstel zelf. Op wie van toepassing? De reikwijdte van ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Wmcz (2): Reactie Advies Raad van State
29 december 2017

In mijn eerste bijdrage in deze reeks heb ik het Advies besproken dat de Raad van State heeft opgesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit keer het Nader Rapport van 15 ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel Wmcz (1): Advies Raad van State
28 december 2017

  Het is zo ver: het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vlak voor de jaarwisseling bij de Tweede Kamer ingediend. In een serie korte artikelen zal ik dit wetsvoorstel bespreken. Vandaag de ...

Lees het hele artikel »


Hof Den Haag: geen ongerechtvaardigde verrijking overname praktijk radiologen Ruwaard van Putten
27 december 2017

De geschiedenis van het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is genoegzaam bekend. De juridische afwikkeling na de doorstart door Spijkenisse Medisch Centrum B.V. (verder: SMC) wellicht minder. Een nieuw bedrijf in dit zich nog steeds voortslepende ...

Lees het hele artikel »


De Wmo, onderpresterende zorgaanbieders en cliëntenraden
27 december 2017

Soms gaat een rechterlijk college wel heel erg ver in het tarten van de juridische logica en het oprekken van de juridische kaders om tot het gewenste oordeel te kunnen komen. Zo ook de kamer bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland in een uitspraak ...

Lees het hele artikel »


Appelperikelen: over tussentijds hoger beroep, eiswijzigingen en de goede procesorde
4 december 2017

Hoe ver strekt de vrijheid van een feitenrechter om bedenkelijk procesgedrag te bestraffen met een beroep op de goede procesorde? Over deze vraag heeft de Hoge Raad onlangs een interessante uitspraak gedaan. De casus De rechtbank wijst een tussenvonnis ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad: betalingsvordering zorgaanbieder ontstaat bij voltooiing deelprestatie
23 november 2017

Op vrijdag 17 november jl. heeft de Hoge Raad de (prangende) vraag beantwoord op welk moment een vorderingsrecht tot loonbetaling ontstaat van een zorgaanbieder die met een patiënt een geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft gesloten. Is dit het ...

Lees het hele artikel »


De klippen van het appelprocesrecht: één keer schieten
13 november 2017

Appelleren is navigeren zonder uitwijkmogelijkheden, zo wordt af en toe op pijnlijke wijze geïllustreerd. Bijvoorbeeld door een recent arrest van het Hof Den Haag. Twee vragen stonden centraal: de vraag of een arbeidsovereenkomst wel of niet stilzwijgend ...

Lees het hele artikel »


Toegangsontzegging medisch specialist wegens schending concurrentiebeding
18 september 2017

Een onmiddellijke ontzegging van de toegang tot het ziekenhuis aan een medisch specialist is een paardenmiddel dat uitsluitend mag worden ingezet als sprake is van omstandigheden of vermoedens van zo ernstige aard dat aanwezigheid van de medisch specialist ...

Lees het hele artikel »


Goodwillbetaling in kort geding?
18 september 2017

Het lijkt soms niet meer dan een formaliteit te zijn: het nemen van de horde van het ‘spoedeisend belang’ die is opgeworpen voor het verkrijgen van een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ in kort geding. De initiator van een kort geding wijdt ...

Lees het hele artikel »


Moet bedenkelijk procesgedrag worden beloond of bestraft?
5 augustus 2017

Het is een blijvend punt van discussie: hoe om te gaan met ondoordacht, amateuristisch of zelfs actief trainerend procesgedrag dat een wederpartij onnodig op kosten jaagt en een al even onnodige (extra) druk legt op het gerechtelijk apparaat? Soms wordt ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Tom van Malssen