Marieke Hulstijn-Botter

Marieke Hulstijn-Botter
Arbeidsrecht

Sectoren
Internationaal, Ondernemingen, Particulieren

Expertises
Arbeidsrecht, Contractenrecht, Europees recht, Fusies & Overnames

Aandachtsgebied(en)
Reorganisaties, medezeggenschap, (collectief) ontslag, flexibele arbeidsrelaties, internationaal


Telefoon
+31 (0)26 353 83 36

Mobiel:
+31 (0)6 469 362 57

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media
@mariekehulstijn
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Marieke houdt zich bezig met algemeen arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend. Binnen de arbeidsrechtsectie heeft Marieke zich gespecialiseerd in de specifieke problematiek die speelt binnen concerns. Marieke is vast aanspreekpunt voor diverse concerns binnen en buiten de regio. Marieke adviseert specialistisch op alle voor concerns relevante arbeidsrechtelijke vlakken, zowel in procedures als proactief.

Marieke heeft onder andere ervaring met de begeleiding van reorganisaties, medezeggenschapsvraagstukken, het adviseren over out- en insourcingstrajecten en overgang van onderneming. Ook behandelt Marieke uiteraard individuele kwesties, bijvoorbeeld ontslagkwesties.

De nadruk van de praktijk van Marieke ligt, al dan niet in teamverband, op het bedienen van grote (multinationale) ondernemingen. Daarnaast treedt zij ook op voor particulieren en MKB.

Marieke maakt deel uit van een multidisciplinair team dat reorganisaties, fusies en overnames begeleidt.
Daarnaast ontwikkelt Marieke een focus op het grensoverschrijdende arbeidsrecht.

Persoonlijk

Marieke heeft in 2009 haar studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen cum laude afgerond en is sinds september 2009 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager op de sectie Arbeidsrecht in Arnhem. In juni 2015 heeft Marieke de Postacademische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam cum laude afgerond.

Opleiding(en)

Bachelor Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen (2007)
Togamaster privaatrecht en bedrijfsrecht Rijksuniversiteit Groningen (2009)
Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) Erasmus Universiteit Rotterdam (2015)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Marieke is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA).


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Roadmap reorganisatie (3): Het beroepsrecht van de ondernemingsraad
2 maart 2018

Hierbij ons derde artikel van de “roadmap reorganisatie” waarbij wij u mee willen nemen langs de verschillende aspecten van een reorganisatie. In dit derde deel behandelen wij het beroepsrecht van de ondernemingsraad. Het beroepsrecht van artikel ...

Lees het hele artikel »


13 februari 2018 ~ Seminar bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhouding in arbeidsrelaties
11 januari 2018

Deelt u waardevolle knowhow met derden? Kunnen uw werknemers bij klant-, markt- en productgegevens? Werkt u met scherp geformuleerde geheimhoudingsverklaringen? Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie, maar hoe voorkomt ...

Lees het hele artikel »


Wet DBA in 2020 op de schop?
20 december 2017

Op 15 december jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met als titel ‘Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt’. Deze brief gaat over meerdere onderwerpen, waaronder het zzp-kwalificatievraagstuk. ...

Lees het hele artikel »


Recent voorbeeld van #metoo in het arbeidsrecht
8 december 2017

De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 september 2017 een uitspraak gedaan in een kwestie waarin een werknemer, werkzaam in een managementfunctie bij een groot accountantskantoor, ongepaste WhatsApp berichten had verzonden naar ...

Lees het hele artikel »


Ontslag op staande voet wegens internetten tijdens werktijd
17 oktober 2017

Internetten tijdens werktijd kan een grond opleveren voor ontslag op staande voet, zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 15 september 2017.De werkneemster in kwestie was werkzaam bij een kledingwinkel (De Lairesse Retail B.V., hierna ...

Lees het hele artikel »


Het Regeerakkoord: Substantiële verlenging van het kraamverlof bij geboorte
11 oktober 2017

  In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat gisteren door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is gepresenteerd, wordt het kraamverlof bij geboorte (substantieel) verlengd.Huidige regeling Op dit moment krijgen partners, kort gezegd, ...

Lees het hele artikel »


Opzegverbod tijdens zwangerschap bij een reorganisatie
25 oktober 2016

De werkgever wil reorganiseren en er dienen arbeidsplaatsen te vervallen. Onder de boventallige werknemers bevindt zich een zwangere werkneemster. Wat geldt nu? De ‘tijdens’ opzegverboden De wet kent in artikel 7:670 BW een aantal ‘tijdens’ ...

Lees het hele artikel »


Hoe lang heb ik recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof?
30 september 2016

Een werkende aanstaande moeder heeft recht op zes weken zwangerschapsverlof en vervolgens op minstens tien weken bevallingsverlof zodra de baby er is. In totaal heeft een zwangere werkneemster dan ook recht op minimaal 16 weken verlof. Dit is geregeld ...

Lees het hele artikel »


Langer zwangerschapsverlof bij een meerling
30 september 2016

Een vrouwelijke werkneemster heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof duurt zes weken, het bevallingsverlof minimaal tien weken. Langer verlof bij zwangerschap meerling Inmiddels (sinds ...

Lees het hele artikel »


Het voedingsrecht van de jonge werkende moeder
8 augustus 2016

Vorige week was in het nieuws dat sommige werkgevers vrouwelijke werknemers die tijdens werktijd kolven of borstvoeding geven niet altijd over deze tijd ook doorbetalen. Daarnaast blijkt een groot deel van de kolfruimtes niet te voldoen aan de daaraan ...

Lees het hele artikel »


Geen toestemming voor ontslag zonder positief advies van de OR
24 juni 2016

Adviesrecht OR en de Wet op de ondernemingsraden Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) geeft de OR het recht advies uit te brengen over bepaalde voor de onderneming belangrijke voorgenomen besluiten. Hierbij valt te denken aan ...

Lees het hele artikel »


De stoelendans onder de WWZ
16 juni 2016

In Nederland wordt (nog steeds) veel gereorganiseerd. Soms wordt bij reorganisaties een zogenaamde stoelendans toegepast. Bij een stoelendans komen (bepaalde) bestaande functies te vervallen (waardoor alle werknemers in die functies boventallig worden) ...

Lees het hele artikel »


De pilotenstaking bij EasyJet en het onderkruipersverbod
14 juni 2016

Vandaag is er een pilotenstaking bij EasyJet. De piloten staken omdat de arbeidsvoorwaarden onder de maat zouden zijn. Vanaf 06.00 uur vanochtend legden de piloten voor acht uur het werk neer. Vanochtend kopte de nieuwswebsite nu.nl dat de vluchten van ...

Lees het hele artikel »


Modelovereenkomsten voor het bemiddelen van zzp'ers gepubliceerd
31 maart 2016

De NBBU en de ABU hebben aan de Belastingdienst een overeenkomst voorgelegd gericht op het bemiddelen van zelfstandigen. De Belastingdienst heeft de voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd en deze modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst ...

Lees het hele artikel »


Handhaving door de Belastingdienst; gaat de Belastingdienst straks op de werkvloer controleren?
16 maart 2016

Per 1 mei 2017 zal de overgangsfase aflopen en zal de Belastingdienst scherper handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst straks ook op de werkvloer zal gaan controleren (‘waarneming ter plaatse’). De Belastingdienst zal daarbij met ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Marieke Hulstijn-Botter