Marieke Dongen

Marieke van Dongen
Gezondheidszorg

Sectoren
Onderwijs, Vastgoed, Zorg

Expertises
Compliance & Governance, Contractenrecht, Fusies & Overnames, Gezondheidszorg, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 53

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Marieke is in 1999 als advocaat in dienst getreden bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen. Zij is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd in het rechtspersonenrecht binnen de gezondheidszorg. Marieke houdt zich onder meer bezig met governancevraagstukken bij zorginstellingen, fusies en andere amenwerkingsverbanden tussen (zorg)instellingen, overnames, herstructureringen van zorgconcerns en adviseert zorginstellingen over andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is Marieke gespecialiseerd in governancevraagstukken bij woningcorporaties.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)
Grotius Specialisatieopleiding Corporate Structures (cum laude)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

In haar vrije tijd is Marieke vrijwilligster bij de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (regio Oost-Nederland).


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

De Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen; de balans hersteld?
15 oktober 2016

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen Op 1 januari 2017 treedt de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (hierna: de Wet) in werking. Doel van de Wet is om de verhoudingen en de rolverdeling tussen het bestuur, de interne

Lees meer over deze publicatie »


Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; een gemiste kans?
08 juli 2015

Op 1 juli van dit jaar is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. De Herzieningswet bevat een pakket aan maatregelen om de governancestructuur van woningcorporaties te verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen

Lees meer over deze publicatie »


De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling nader beschouwd
15 april 2013

De op 1 januari 2013 in werking getreden Wet bestuur en toezicht voorziet onder meer in een wijziging van de tegenstrijdigbelangregeling. De in artikel 2:146/2:256 BW (oud) neergelegde vertegenwoordigingsregel is vervangen door een besluitvormingsregel.

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

MR funderend onderwijs toch instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting
3 november 2017

Als het aan het kabinet Rutte-III ligt dan krijgen ook de medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs (tezamen ook wel aangeduid als het funderend onderwijs) straks instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Dat staat in het ...

Lees het hele artikel »


Zorginstellingen in financiële moeilijkheden
19 mei 2017

De laatste tijd verschijnen in de media regelmatig berichten over zorginstellingen die in financiële problemen verkeren. Blijkens de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2016  verkeerde in 2016 één op de vijf zorginstellingen in financiële problemen. ...

Lees het hele artikel »


Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
5 december 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in werking. Doel van deze wet is de bestuurskracht van onderwijsinstellingen te versterken teneinde de kwaliteit van het onderwijs te borgen en incidenten als gevolg van ...

Lees het hele artikel »


Veegwet
10 juni 2016

Na de inwerkingtreding van de Herzieningswet en het BTIV op 1 juli 2015 is gebleken dat een aantal technische wijzigingen noodzakelijk is met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen zijn door het ministerie van BKZ neergelegd ...

Lees het hele artikel »


Veegwet
10 juni 2016

Na de inwerkingtreding van de Herzieningswet en het BTIV op 1 juli 2015 is gebleken dat een aantal technische wijzigingen noodzakelijk is met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen zijn door het ministerie van BKZ neergelegd ...

Lees het hele artikel »


Aanpassing statuten en reglementen woningcorporaties
10 juni 2016

Als gevolg van de invoering van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting per 1 juli 2015 voldoen de statuten van de meeste woningcorporaties niet meer aan de thans geldende wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de reglementen van ...

Lees het hele artikel »


Aanpassing statuten en reglementen woningcorporaties
10 juni 2016

Als gevolg van de invoering van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting per 1 juli 2015 voldoen de statuten van de meeste woningcorporaties niet meer aan de thans geldende wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de reglementen van ...

Lees het hele artikel »


Reparatievoorstellen nieuwe Woningwet
15 december 2015

Op 1 juli 2015 zijn de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de “Herzieningswet”) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (“BTIV”) in werking getreden. Gebleken is dat een aantal technische wijzigingen noodzakelijk ...

Lees het hele artikel »


Reparatievoorstellen nieuwe Woningwet
14 december 2015

 Op 1 juli 2015 zijn de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de “Herzieningswet”) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (“BTIV”) in werking getreden. Gebleken is dat een aantal technische wijzigingen ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe Woningwet en nieuwe Governancecode Woningcorporaties noodzaken tot aanpassing statuten en reglementen
14 december 2015

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 1 juli jl. is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) in werking getreden. De Herzieningswet bevat onder meer een pakket aan maatregelen om de governancestructuur ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe Woningwet en nieuwe Governancecode Woningcorporaties noodzaken tot aanpassing statuten en reglementen
14 december 2015

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 1 juli jl. is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) in werking getreden. De Herzieningswet bevat onder meer een pakket aan maatregelen om de governancestructuur ...

Lees het hele artikel »


Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; een gemiste kans?
30 oktober 2015

Op 1 juli jl. is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. De Herzieningswet bevat onder meer een pakket aan maatregelen om de governancestructuur van woningcorporaties te verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen ...

Lees het hele artikel »


Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; een gemiste kans?
30 oktober 2015

Op 1 juli jl. is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. De Herzieningswet bevat onder meer een pakket aan maatregelen om de governancestructuur van woningcorporaties te verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen ...

Lees het hele artikel »


Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
8 april 2015

Eerste Kamer neemt Herzieningswet aan De Eerste Kamer heeft op 17 maart 2015 het wetsvoorstel houdende “Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting” (Herzieningswet ...

Lees het hele artikel »


Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
8 april 2015

Eerste Kamer neemt Herzieningswet aan De Eerste Kamer heeft op 17 maart 2015 het wetsvoorstel houdende “Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting” (Herzieningswet ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Marieke van Dongen