Mariëlla Wensink

Mariëlla Wensink
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Particulieren, Vastgoed

Expertises
Bouwrecht, Netwerkregistraties

Aandachtsgebied(en)
Bouwrecht, Maatschappelijk Vastgoed, Particulier Onroerend Goed, Appartementsrecht


Telefoon
+31 (0)26 353 84 08

Fax
+31 (0)26 353 84 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
wensink@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Mariëlla is sinds 2010 werkzaam op de sectie Vastgoed op ons kantoor in Arnhem. Zij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht, van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) en de Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ).

Opleiding(en)

Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen (2009)
Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen (2010)
Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed (2015)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Herstel door de aannemer: wat kan en mag je verwachten als opdrachtgever?
24 januari 2017

Wanneer na oplevering blijkt dat het bouwwerk een gebrek vertoont geldt als uitgangspunt dat de aannemer de gelegenheid moet krijgen om zijn eigen fouten te herstellen. In de praktijk komt het met regelmaat voor dat de opdrachtgever de herstelmethode ...

Lees het hele artikel »


Mag een woningcorporatie in het bestuur van een VvE?
4 januari 2017

Het antwoord op deze vraag is: ja dat mag, mits de corporatie ten minste een deel van de appartementsrechten in eigendom heeft. Graag neem ik u mee in de achtergrond van deze vraag. Wanneer een corporatie eigenaar is van appartementsrecht, dan is zij ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid bouwkundig onderzoeker bij aankoop woning
3 juli 2015

Bij het kopen van een (vooral oudere) woning laat de koper vaak een bouwkundig onderzoek uitvoeren naar eventuele gebreken. De uitkomsten kunnen reden zijn om de koopovereenkomst op grond van een daartoe opgenomen ontbindende voorwaarde te ontbinden. ...

Lees het hele artikel »


Huurbeding inroepen of niet?
23 juni 2015

Sinds een half jaar gelden andere regels voor het inroepen van het huurbeding door een hypotheekhouder. Het uitgangspunt is nu dat het huurbeding altijd moet worden ingeroepen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Eén van de drie redenen ...

Lees het hele artikel »


Geen huurders, toch verlof inroepen huurbeding
23 juni 2015

Enkel de verklaring van de eigenaar van de woning dat zich geen huurders in het pand bevinden is niet voldoende voor afwijzing van het verzoek tot inroepen van het huurbeding.  Casus In maart van dit jaar heeft de hypotheekhouder van een woning ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad vult ‘bijzondere publiekrechtelijke last of beperking’ nader in
9 februari 2015

Op 30 januari 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin gedeeltelijk wordt teruggekomen van het arrest Bos/Smeenk uit 2004. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad lasten en beperkingen die voortvloeien uit publiekrechtelijke regelgeving kunnen worden ...

Lees het hele artikel »


Wel een privédakterras op gemeenschappelijk dak
23 september 2014

Op 6 mei 2014 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) bevoegd was een lid van de VvE toestemming te geven om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras. Het ...

Lees het hele artikel »


Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid
25 juni 2014

Op 4 april 2014 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in een kort geding procedure geoordeeld dat de economische crisis kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid die een wijziging van een overeenkomst rechtvaardigt. ...

Lees het hele artikel »


Dwaling bij een executieveiling
5 februari 2014

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning die wordt aangeboden als ‘afbouwwoning’. De eigenaren zouden ‘hamer en zaag hebben laten vallen en zijn vertrokken’. Achteraf blijkt deze kwalificatie niet juist. De verbouwingen zijn ...

Lees het hele artikel »


Dwaling bij een executieveiling
5 februari 2014

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning die wordt aangeboden als ‘afbouwwoning’. De eigenaren zouden ‘hamer en zaag hebben laten vallen en zijn vertrokken’. Achteraf blijkt deze kwalificatie niet juist. De verbouwingen zijn ...

Lees het hele artikel »


Geen privédakterras op gemeenschappelijk dak
3 januari 2014

Een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) verleent toestemming aan een eigenaar van een appartementsrecht om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras. De kantonrechter oordeelt dat dit besluit nietig ...

Lees het hele artikel »


Besluit tot wijziging splitsingsakte vernietigd
22 november 2013

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) besluit de akte van splitsing te wijzigen. Op grond van de wijziging worden de kosten die voorheen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars kwamen, nu uitgesplitst in een aantal categorieën, namelijk: algemene kosten, ...

Lees het hele artikel »


Eigenaar appartementsrecht gebonden aan door VvE vastgestelde stookkosten
23 oktober 2013

Een eigenaar van een appartementsrecht is gebonden aan besluiten van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’), zoals besluiten aangaande de stookkosten. Het is dan ook van belang deze besluiten goed te bekijken en, indien nodig, op de wettelijk voorgeschreven ...

Lees het hele artikel »


Erfdienstbaarheid door verjaring
15 oktober 2013

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recentelijk geoordeeld dat er onder ‘oud BW-recht’ een recht van erfdienstbaarheid is ontstaan door verjaring. Het gebruik van het pad is niet zichtbaar en voortdurend, maar de garagedeuren die uitkomen op het ...

Lees het hele artikel »


Professionele verkoper niet gebonden aan mondelinge koop
10 april 2013

Het Hof Arnhem heeft een nuancering aangebracht op een arrest van de Hoge Raad over het schriftelijkheidsvereiste bij een koopovereenkomst (artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek). Onder omstandigheden is ook de professionele verkoper van een onroerende ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Mariëlla Wensink