Roos Molendijk

Roos Molendijk
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Overheden, Particulieren, Vastgoed

Expertises
Bestuursrecht, Natuur/Milieubescherming, Onteigening & Wvg

Aandachtsgebied(en)
Bestuursrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Onteigening & Wvg, Natuur/Milieubescherming


Telefoon
+31 (0)24 381 31 86

Mobiel:
+31 (0)6 - 469 36 254

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Roos is sinds januari 2017 werkzaam bij Dirkzwager, waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroep Overheid & Vastgoed. Roos richt zich op het onteigeningsrecht en het planschade- en nadeelcompensatierecht, alsmede op het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het bestuursrecht.

Roos is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij de master Staats- en Bestuursrecht cum laude heeft afgerond. Daarvoor volgde zij het driejarige honoursprogramma ‘Utrecht Law College’ en studeerde zij in het kader van een academische uitwisseling een halfjaar in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is Roos tijdens haar studie actief geweest bij de Kinder- en jongerenrechtswinkel in Utrecht, heeft zij stage in de advocatuur en bij de rechtbank gelopen en heeft zij gewerkt als student-assistent.

Opleiding(en)

Utrecht Law College, honoursprogramma Bachelor Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht (2014)
Master Staats- en Bestuursrecht (cum laude), Universiteit Utrecht (2016)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Actieve openbaarmaking besluitenlijsten college: hoe zit het met persoonsgegevens?
8 maart 2018

Op 28 februari heeft de Afdeling uitspraak gedaan over de actieve openbaarmaking van besluitenlijsten van het college en daarop vermelde persoonsgegevens. Wat speelde er? Appellant heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van ...

Lees het hele artikel »


Afdeling zet deur op een kier voor uitzondering beginselplicht tot handhaving
28 februari 2018

Op 10 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangwekkende uitspraak gedaan over de voor bestuursorganen geldende beginselplicht tot handhaving en de uitzonderingen hierop. In het kort: beginselplicht tot handhaving Bij overtreding ...

Lees het hele artikel »


Wet openbaarheid van bestuur: Afdeling verduidelijkt “misbruik-jurisprudentie”
24 januari 2018

In twee recente uitspraken verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak de rechtspraak met betrekking tot misbruik van de Wob. In mijn eerdere blogs heb ik al stil gestaan bij de inmiddels welbekende Afdelingsuitspraken van 19 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4129 en ECLI:NL:RVS:2014:413). ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel wijziging Awb; nieuw nadeelcompensatierecht in aantocht
24 januari 2018

Op 17 januari 2018 is de consultatieversie van het wetsvoorstel “Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten” gepubliceerd. Dit wetvoorstel is van belang voor het nadeelcompensatierecht. Het wetsvoorstel omvat twee belangrijke ...

Lees het hele artikel »


Na tien jaar (nog) niet klaar: Schadevergoedingsprocedure over onrechtmatige besluitvorming na 10 jaar nog niet ten einde
8 januari 2018

Op 20 december jongstleden heeft de Afdeling een interessante (tussen)uitspraak gedaan over een verzoek om schadevergoeding als gevolg van onrechtmatige besluitvorming. Deze (tussen)uitspraak laat zien dat voor (toewijzing van) een schadevergoedingsverzoek ...

Lees het hele artikel »


Het intrekken van een ontheffing op grond van de Wegenverordening: welke belangen kunnen daaraan ten grondslag worden gelegd?
5 januari 2018

Voor deze vraag zag de Afdeling zich gesteld in een uitspraak van 20 december jongstleden. Wat was er aan de hand? Aan (de rechtsvoorganger van) Gasunie is in 1959 een vergunning verleend voor het leggen van een gasleiding. Bij besluit van 20 mei ...

Lees het hele artikel »


Bestuursorganen opgelet: ook WhatsApp- en sms-berichten vallen onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur!
15 december 2017

Op 28 november jongstleden heeft de Rechtbank Midden-Nederland een belangwekkende uitspraak gedaan over de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Kort gezegd was de rechtbank van oordeel dat WhatsApp- en sms-berichten onder de reikwijdte ...

Lees het hele artikel »


Compensatie in natura: wanneer is de schade “voldoende anderszins verzekerd”?
12 december 2017

Op 6 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangwekkende uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2017:3305) over (indirecte) planschade en (de mogelijkheden tot) compensatie in natura. In de uitspraak passeren verschillende aspecten van het planschaderecht ...

Lees het hele artikel »


Provincie Noord-Brabant handelt niet onrechtmatig jegens varkenshouder door beperking vestigingsmogelijkheden in Verordening Ruimte
2 oktober 2017

Op 19 september jongstleden heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat de provincie niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens een varkenshouder door het uitvaardigen van een nieuwe verordening met beperkingen van de vestigingsmogelijkheid ...

Lees het hele artikel »


De bestuursrechter vs. de civiele rechter: hoe moet de knip van artikel 8:89 lid 2 Awb worden uitgelegd?
8 september 2017

Op 2 augustus 2017 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan over de afbakening van de bevoegdheid tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter bij een verzoek om schadevergoeding. ...

Lees het hele artikel »


Verrekening van planologische voor- en nadelen in het planschaderecht
8 september 2017

Op 19 juli 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een interessante (tussen)uitspraak gewezen over voordeelsverrekening in het planschaderecht. Kort gezegd is de Afdeling van oordeel dat verrekening van een uit een schadeoorzaak voortvloeiend voordeel ...

Lees het hele artikel »


Afdeling maakt wederom korte metten met oneigenlijke Wob-verzoeken
10 juli 2017

Op 19 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4129 en ECLI:NL:RVS:2014:413) bepaalde de Afdeling dat het gebruik van de Wob, met als uitsluitend doel het incasseren van dwangsommen en/of een proceskostenveroordeling, onder omstandigheden ‘misbruik van bevoegdheid’ ...

Lees het hele artikel »


Gemeente op grond van art. 6:258 BW bevoegd tot wijziging van overeenkomst ter voorkoming van onteigening
16 mei 2017

 Op 22 maart 2017 besliste de Rechtbank Oost-Brabant dat de door de gemeente Boxmeer ingestelde vordering tot wijziging van de overeenkomst (ex. art. 6:258 BW) kon worden toegewezen. Reden voor (het vorderen van) deze wijziging waren de onvoorziene omstandigheden ...

Lees het hele artikel »


Afdeling: Belastingdienst nam bij Wob-verzoeken te snel misbruik van recht aan
15 mei 2017

Leuker kunnen we het niet maken, inzichtelijker ook niet. Althans, dat is wat de Belastingdienst moet hebben gedacht toen zij het zoveelste door appellant ingediende Wob-verzoek van de hand wees. Wat speelde er in deze zaak? In de periode februari ...

Lees het hele artikel »


Reële dreiging dierenrechtactivisme rechtvaardigt beroep op Wob-uitzonderingsgrond “onevenredige benadeling”
11 april 2017

Gegevens die vergunninghouders op grond van het Dierproevenbesluit aan de staatssecretaris hebben verstrekt, hoeven niet openbaar te worden gemaakt, zo oordeelde de Afdeling onlangs. Reden? Openbaarmaking van de gevraagde gegevens zou mogelijkerwijs leiden ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Roos Molendijk