Jeroen Naus

Jeroen Naus
Ondernemingsrecht

Sectoren
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Particulieren, Overheden

Expertises
Contractenrecht, Distributie, Fusies & Overnames, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Aandachtsgebied(en)
Procesrecht


Telefoon
+31 (0)24 381 31 38

Fax
+31 (0)24 360 28 55

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
naus@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@JeroenNaus
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Jeroen Naus studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en behaalde zijn bul in 2000. In datzelfde jaar werd hij beëdigd als advocaat en startte hij in een ondernemingsrechtelijke praktijk op een groot advocatenkantoor. In 2007 rondde Jeroen de postacademische opleiding ‘Grotius Corporate Structures’ met goed gevolg af. Op 1 oktober 2013 trad hij als senior advocaat-medewerker in dienst bij Dirkzwager.

In zijn praktijk staat Jeroen veelal ondernemers bij uit de MKB/MKB+ sector en adviseert hen onder meer over het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. In geval van geschillen zoekt hij in overleg met de cliënt naar een snelle, efficiënte en passende oplossing. Indien nodig, behartigt hij hun belangen in een juridische procedure.

Jeroen heeft inmiddels veel proceservaring opgedaan op het gebied van geschillen tussen aandeelhouders, fusies en overnames, aansprakelijkheid, incasso’s, beslag en executie, alsook andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen in brede zin.

Zijn pragmatische aanpak is erop gericht om cliënten maximaal te ontzorgen, door hun juridische probleem of uitdaging geheel uit handen te nemen. Samengevat in een paar woorden: helder, oplossingsgericht, betrokken en toegankelijk.

Opleiding(en)

Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2000)
Beroepsopleiding advocatuur (2003)
Grotius Corporate Structures (2007)

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Jeroen maakt deel uit van de raad van toezicht van Stichting Swon het seniorennetwerk en is lid van diverse business clubs, waaronder OSRN. In zijn vrije tijd speelt hij graag squash en is hij fervent skiër.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Executierechter mag oordelen over het verbeuren van dwangsommen
20 november 2017

Het leggen van derdenbeslag kan een effectief middel zijn bij de incasso van een vordering. De derde is verplicht om hetgeen hij verschuldigd is aan zijn wederpartij onder zich te houden ten behoeve van de beslaglegger. Maar wat nu als hij daardoor geen ...

Lees het hele artikel »


Kan de rechter een vrijwaringszaak afwikkelen, voordat de uitkomst in de hoofdzaak bekend is?
21 september 2017

De wet biedt aan de gedaagde in een rechtszaak de mogelijkheid om een andere partij (een derde) in vrijwaring op te roepen, als gedaagde bijvoorbeeld van mening is dat niet hij maar juist die andere partij aansprakelijk is voor de schade van de eiser. ...

Lees het hele artikel »


Het risicobeginsel bij onbevoegde vertegenwoordiging
3 augustus 2017

In een eerdere bijdrage besteedde ik aandacht aan het leerstuk van onbevoegde vertegenwoordiging. Daarvan is sprake wanneer iemand een rechtshandeling verricht namens een ander op basis van een volmacht, die achteraf niet blijkt te bestaan. In beginsel ...

Lees het hele artikel »


Uitleg van een brief: heeft de koper het financieringsvoorbehoud ingeroepen?
12 juni 2017

Geschillen over de uitleg van overeenkomsten komen vaak voor. Zie mijn eerdere bijdragen (1, 2) over dit onderwerp. In een recent arrest van de Hoge Raad stond ook weer een uitlegvraagstuk centraal. Kort gezegd diende de rechter hier te beoordelen hoe ...

Lees het hele artikel »


Berusting
6 april 2017

Op 10 maart 2017 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over berusting. In die zaak procedeerden partijen over de vraag of Fugro als beursvennootschap ertoe gehouden is om gevolg te geven aan het verzoek van Boskalis om het door laatstgenoemde ...

Lees het hele artikel »


Onbevoegde vertegenwoordiging
6 februari 2017

Een volmacht is de bevoegdheid die iemand (de volmachtgever) verleent aan een ander (de gevolmachtigde) om in zijn naam een rechtshandeling te verrichten, bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst. Wanneer achteraf blijkt dat de overeenkomst is gesloten ...

Lees het hele artikel »


Rechtsverwerking in het enquêterecht
5 december 2016

In een eerdere bijdrage schreef ik over de enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer (OK) te Amsterdam, een rechtsgang waarmee onder meer beoogd wordt om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren en het voortbestaan ...

Lees het hele artikel »


De totstandkoming van een overeenkomst bij te late aanvaarding van een aanbod
3 oktober 2016

Een winkelier ondertekent een aanvraagformulier voor het leasen van een lcd-scherm voor reclamedoeleinden. In de aanvraag is onder meer vermeld: ‘Aanvraagverklaring van de lessee. (…) Ik vraag/wij vragen bij B de afsluiting van het leasecontract aan. ...

Lees het hele artikel »


De verbintenis tot teruggave na ontbinding van een koopovereenkomst
30 mei 2016

In een recent arrest gaat de Hoge Raad in op een vrij logisch gevolg dat intreedt wanneer een koopovereenkomst met succes wordt ontbonden: de teleurgestelde koper krijgt zijn geld terug, maar heeft ook de verplichting om de gekochte zaak terug te geven ...

Lees het hele artikel »


De fax en de ontvangsttheorie
24 maart 2016

Geloof het of niet, maar in juridisch Nederland wordt anno 2016 nog volop gefaxt. Onder andere in contacten met rechtbanken en hoven is het voor advocaten nog zeer gebruikelijk om brieven en processtukken per fax te versturen. Maar ook in onderlinge relaties ...

Lees het hele artikel »


Voor welke vorm van geschillenbeslechting kiest u: arbitrage of de gewone rechter?
22 januari 2016

Bij het sluiten van een overeenkomst zal uw aandacht veelal gericht zijn op de commerciële en financiële kanten van de deal. Toch is het verstandig om vooraf ook stil te staan bij de situatie die ontstaat wanneer u met uw wederpartij in conflict raakt. ...

Lees het hele artikel »


Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen (2): mag de rechter een eigen uitspraak herstellen?
11 december 2015

In een vorige bijdrage behandelde ik de rechtsmiddelen die door partijen en de procureur-generaal bij de Hoge Raad kunnen worden aangewend om tegen een rechterlijke uitspraak op te komen. In dit deel zal worden stil gestaan bij de vraag of de rechterlijke ...

Lees het hele artikel »


Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen (1): verzet, hoger beroep, cassatie, herroeping en cassatie in het belang der wet
11 december 2015

Inleiding Het Nederlandse burgerlijk procesrecht kent een gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Volgens vaste jurisprudentie houdt dit in dat een rechterlijke uitspraak niet anders dan door het aanwenden van een specifiek rechtsmiddel kan worden aangetast, ...

Lees het hele artikel »


Het recht op getuigenbewijs
29 oktober 2015

Inleiding Het Nederlandse civiele procesrecht kent ‘het recht op getuigenbewijs’ als algemeen en fundamenteel beginsel. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat een rechter een aanbod tot het leveren van zulk bewijs alleen op relevante en voldoende gronden ...

Lees het hele artikel »


Wanneer kan een beroep worden gedaan op overmacht?
18 september 2015

Overmacht, ook wel force majeure genoemd, is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen. Van de debiteur die in overmacht verkeert kan in beginsel geen nakoming of schadevergoeding worden verlangd, ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Jeroen Naus