Peter-Jan Hopmans

Peter-Jan Hopmans
Ondernemingsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Onderwijs, Zorg

Expertises
Compliance & Governance, Fusies & Overnames, Gezondheidszorg, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Aandachtsgebied(en)
Ondernemingsrecht, Notarieel Recht, Governance, Onderwijs, Woningcorporaties, Samenwerkingsvormen, Joint-ventures, Fusies en overnames


Telefoon
+31 (0)24 381 27 35

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
hopmans@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Peter-Jan Hopmans is sinds 1995 werkzaam in het notariaat. In 2009 is hij tot notaris benoemd. Peter-Jan is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij adviseert cliënten zowel in de profit als in de not-for-profit sector. De advisering ziet in het bijzonder op het oprichten van rechtspersonen, het opzetten en herstructureren van samenwerkingsverbanden, fusies, splitsingen en overnames.

Opleiding(en)

Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen (1995)
Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (1995)
Beroepsopleiding notariaat Stichting Beroepsopleiding notariaat (1999)
Beroepsopleiding tot Estate Planner (2006)
Grotius specialisatieopleiding Bedrijfsopvolging in het MKB (2008)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg
20 september 2016

Op 1 juli 2016 is in werking getreden de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 , het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister

Lees meer over deze publicatie »


Bedrijfsjuridische berichten, Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden
20 september 2016

Op 1 november 2015 is in werking getreden de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. De wet implementeert de Europese Richtlijn (2013/34/EU). In deze bijdrage bespreekt de auteur de belangrijkste wijzigingen die de wet met zich meebrengt.

Lees meer over deze publicatie »


Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting; een gemiste kans?
08 juli 2015

Op 1 juli van dit jaar is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. De Herzieningswet bevat een pakket aan maatregelen om de governancestructuur van woningcorporaties te verbeteren. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Fusietoets in het onderwijs versoepeld
11 september 2017

Vanaf 1 augustus jl. zijn de regels inzake de fusietoets in het onderwijs versoepeld. De belangrijkste wijziging bestaat eruit dat in het funderend onderwijs (dat wil zeggen: basis- en voortgezet onderwijs) bij fusies, die gezien hun omvang of marktpositie ...

Lees het hele artikel »


Code Goed Bestuur in het primair onderwijs aangepast
11 september 2017

Op 1 augustus jl. is de gewijzigde Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van kracht geworden. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangverstrengeling en het bevorderen van transparantie. In deze bijdrage zet ik de belangrijkste ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs tot wet verheven
11 september 2017

Op 1 januari 2018 treedt de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs in werking. Eerder besprak het wetsvoorstel. Hieronder bespreek ik kort de belangrijkste wijzigingen die in het wetsvoorstel tijdens ...

Lees het hele artikel »


Veegwet wonen aangenomen
13 april 2017

In het Staatsblad van 9 februari 2017 (nummer 25) is de Veegwet wonen gepubliceerd. Deze wet brengt een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan in onder andere de Woningwet, zoals deze na de inwerkingtreding ...

Lees het hele artikel »


Veegwet wonen aangenomen
13 april 2017

In het Staatsblad van 9 februari 2017 (nummer 25) is de Veegwet wonen gepubliceerd. Deze wet brengt een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan in onder andere de Woningwet, zoals deze na de inwerkingtreding ...

Lees het hele artikel »


Twee onderdelen van het voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool in strijd met de Grondwet
27 maart 2017

Eerder berichtte ik u dat de Tweede Kamer het voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (hierna: het “Wetsvoorstel”) heeft aangenomen. Samenwerkingsscholen zijn scholen waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs
6 februari 2017

  Op 17 januari 2017 is bij de Tweede Kamer het Wetsvoorstel in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs (hierna: het “Wetsvoorstel”) ingediend. Hieronder bespreek ik het Wetsvoorstel in het kort. Aanleiding Aanleiding ...

Lees het hele artikel »


Voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool aangenomen door de Tweede Kamer
6 februari 2017

  Op 22 december 2016 heeft de Tweede Kamer het voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (hierna: het “Wetsvoorstel”) aangenomen. Ik besprak dit wetsvoorstel eerder. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan de ...

Lees het hele artikel »25 januari 2017

Wetsvoorstel onderwijs op andere locaties Op 5 december 2016 is ter consultatie een voorstel van de Wet onderwijs op andere locaties (hierna: het “Voorstel”) openbaar gemaakt. Inleiding Het Voorstel strekt ertoe het recht op funderend onderwijs ...

Lees het hele artikel »


Wetsvoorstel bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen aangenomen door de Tweede Kamer
18 januari 2017

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer het voorstel van de wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie
5 augustus 2016

Op 12 juli 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken over de vraag of in het licht van een turboliquidatie, de (indirect) bestuurder en de enig aandeelhouder op de voet van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (persoonlijk) aansprakelijk kunnen ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie
5 augustus 2016

Op 12 juli 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken over de vraag of in het licht van een turboliquidatie, de (indirect) bestuurder en de enig aandeelhouder op de voet van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (persoonlijk) aansprakelijk kunnen ...

Lees het hele artikel »


Turboliquidatie mogelijk indien er geen baten maar wel schulden zijn
5 augustus 2016

Op 27 juni 2016 heeft de Rechtbank Gelderland  een interessante uitspraak gedaan. De vraag was aan de orde of een turboliquidatie van een rechtspersoon (een liquidatie op grond van artikel 2:19 lid 4 Burgerlijk Wetboek) mogelijk is indien de rechtspersoon ...

Lees het hele artikel »


Turboliquidatie mogelijk indien er geen baten maar wel schulden zijn
5 augustus 2016

Op 27 juni 2016 heeft de Rechtbank Gelderland  een interessante uitspraak gedaan. De vraag was aan de orde of een turboliquidatie van een rechtspersoon (een liquidatie op grond van artikel 2:19 lid 4 Burgerlijk Wetboek) mogelijk is indien de rechtspersoon ...

Lees het hele artikel »


Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool
2 augustus 2016

Begin juli is bij de Tweede Kamer het voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (hierna: het “Wetsvoorstel”) ingediend. Inleiding Samenwerkingsscholen zijn scholen waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Peter-Jan Hopmans