Peter van Huizen

Peter van Huizen
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, letselschade


Telefoon
+31 (0)26 353 84 01

Mobiel:
0031 6 20318961

Fax
+31 (0)26 353 83 96

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Peter is vanaf 2011 werkzaam als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering. Peter heeft daarvoor naast zijn studie één jaar gewerkt in de rechtbank Amsterdam als juridisch medewerker.

Peter adviseert en procedeert voor aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden in geschillen met betrekking tot verkeersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, letselschade, fraude en aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in het algemeen.

Daarnaast schrijft Peter regelmatig een bijdrage voor verschillende (juridische) tijdschriften en verzorgt Peter cursussen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht voor onderwijsinstellingen en voor cliënten.

Peter is aspirant-lid van de LSA en daarnaast actief in de verenigingen Young InSurance, de VNAB en de VJPP (Vereniging Jonge Professionals Personenschade).

Publicaties:

"Whiplash en de zin en de onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures", PIV-Bulletin 2017-2,

"Bezoek van Young Insurance aan de Letselschadekamers van de rechtbank en het gerechtshof Den Haag", PIV-Bulletin 2015-4,

“Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?”, PIV-Bulletin 2015,

“Kabel- en leidingschade, de hoofdlijnen uit 6 jaar jurisprudentie”, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, nr. 5/6 december 2014.

Netherlands Municipal Legislation Involving Questions of Public International Law, 2009”, Netherlands Yearbook of International Law Volume 41, 2010, T.M.C. Asser Press

Opleiding(en)

Nederlands Privaatrecht Universiteit van Amsterdam (2009), Internationaal Recht Universiteit van Amsterdam (2011),

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Organisatie Young InSurance buitenlandreis 2016, 2017,
Lid Marketing en Communicatiecommissie VNAB 2016, 2017.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures
02 mei 2017

Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene / De Greef-procedures. Het arrest ‘Zwolsche Algemeene/De Greef’ van de Hoge Raad van 8 juni 2001 wordt in de literatuur veelal beschouwd als het standaardarrest in het aansprakelijkheidsrecht

Lees meer over deze publicatie »


Kabel- en leidingschade
30 januari 2015

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

LETSELSCHADE: Pre-existente klachten en alternatieve oorzaken. Wie draagt de bewijslast? De Advocaat-Generaal schept duidelijkheid.
12 maart 2018

In de letselschadepraktijk kunnen partijen nog eens van mening verschillen over de vraag of klachten na een ongeval ook daadwerkelijk het gevolg zijn van dat ongeval. Zeker als die klachten geen medisch objectiveerbare verklaring hebben kan discussie ...

Lees het hele artikel »


LETSELSCHADE: Hoger beroep deelgeschil en rechtsmiddelenverbod
20 oktober 2017

In de letselschadepraktijk wordt al ruim 7 jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid een deelgeschilprocedure in te stellen. In letselschadezaken kunnen partijen in een deelgeschilprocedure de rechter te vragen zich uit te spreken over een onderdeel dat ...

Lees het hele artikel »


LETSELSCHADE: Werkt de voorgestelde wet affectieschade een claimcultuur in de hand?
20 september 2017

Op grond van de voorgestelde wet over affectieschade kan een nabestaande/naaste die een nauwe persoonlijke relatie heeft met een slachtoffer die door toedoen van een ander ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt, in de toekomst recht hebben op een ...

Lees het hele artikel »


Young Insurance bezoekt SCOR, AXA, Gras Savoye (Willis) in Parijs
11 september 2017

Op 7, 8 en 9 september 2017 is Young InSurance met een groep van 32 jonge verzekeraars, schade-experts, verzekeringsmakelaars en advocaten naar Parijs gegaan om daar kennis te maken met elkaar en met de Franse verzekeringsmarkt. Young InSurance is een ...

Lees het hele artikel »


Zeer geslaagde Young Insurance reis München 2016
12 oktober 2016

Van 6 tot 8 oktober 2016 vond de jaarlijkse Young Insurance reis plaats. Young Insurance is een netwerkgroep voor ‘jongeren’ in de verzekeringsbranche en telt in Nederland bijna 2.000 leden. De groep van 34 deelnemers bestond uit verzekeraars, verzekeringsmakelaars, ...

Lees het hele artikel »


LETSELSCHADE: Internetonderzoek bij vermoedens van fraude in een letselschadezaak, feitenonderzoek of persoonlijk onderzoek?
27 mei 2016

Indien aanwijzingen bestaan dat een benadeelde (de partij die aanspraak maakt op vergoeding van letselschade) fraude pleegt, kan de verzekeraar onderzoek (laten) doen. Dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het observeren van de benadeelde. ...

Lees het hele artikel »


Letselschade: De neurologische expertise en de NVN-richtlijnen bij whiplash
17 mei 2016

In de letselschadepraktijk zijn partijen (veelal een benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar) nog al eens in geschil over het bestaan van whiplashachtige klachten en over het causaal verband. In dergelijke gevallen kan een neuroloog worden gevraagd ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade – dekking onder de CAR-verzekering
19 april 2016

Op 15 maart 2016 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over de dekking van een leidingschade onder de polis van een CAR-verzekering en over het beroep van de CAR-verzekeraar op dekkingsuitsluiting.Het gerechtshof Amsterdam heeft daarbij ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade – dekking onder de CAR-verzekering
19 april 2016

Op 15 maart 2016 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over de dekking van een leidingschade onder de polis van een CAR-verzekering en over het beroep van de CAR-verzekeraar op dekkingsuitsluiting.Het gerechtshof Amsterdam heeft daarbij ...

Lees het hele artikel »


Eigen schuld en de begroting van kosten in de deelgeschilprocedure
6 april 2016

Op 24 maart 2016 heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan in een deelgeschilprocedure tussen het slachtoffer van een ongeval (verzoeker in het deelgeschil) en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de bij het ongeval betrokken bestelbus, de ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade: de kabels in de betonnen ondergrondse parkeergarage
24 augustus 2015

Dat de feitelijke ligging van kabels of leidingen niet altijd overeenkomt met hetgeen iemand die graafwerkzaamheden verricht op basis van de KLIC-tekening zou verwachten, is een inmiddels bekend uitgangspunt. De ligging van kabels en leidingen kunnen ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade: de kabels in de betonnen ondergrondse parkeergarage
24 augustus 2015

Dat de feitelijke ligging van kabels of leidingen niet altijd overeenkomt met hetgeen iemand die graafwerkzaamheden verricht op basis van de KLIC-tekening zou verwachten, is een inmiddels bekend uitgangspunt. De ligging van kabels en leidingen kunnen ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade: Van WION naar WIBON
28 juli 2015

Op 1 juli 2015 is een voorstel van wet gepresenteerd waarmee de WION wordt vervangen door een nieuwe wet genaamd: ‘WIBON’ (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) en waarmee onder andere enkele wijzigingen van de Telecommunicatiewet ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade: Van WION naar WIBON
28 juli 2015

Op 1 juli 2015 is een voorstel van wet gepresenteerd waarmee de WION wordt vervangen door een nieuwe wet genaamd: ‘WIBON’ (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) en waarmee onder andere enkele wijzigingen van de Telecommunicatiewet ...

Lees het hele artikel »


Kabel- en leidingschade: de op drift geraakte observatieballon in de hoogspanningsmast
6 juli 2015

Op 24 februari 2012 trad er een storing op in een hoogspanningskabel in Stad aan het Haringvliet. Die storing was (mogelijk) het gevolg van een 10 meter lange observatieballon die in Engeland op drift was geraakt en was overgewaaid naar Nederland. De ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Peter van Huizen