Robert Rijpstra MRICS

Robert Rijpstra
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Food & Agri, Energie, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Vastgoed, Verzekeringen, Zorg

Expertises
Bouwrecht, Huurrecht en Pacht, Netwerkregistraties, Projectontwikkeling

Aandachtsgebied(en)
Zorgvastgoed, Projectontwikkelingen, Commercieel vastgoed


Telefoon
+31 (0)26 353 83 54

Mobiel:
+31 (0)6 10901813

Fax

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media
@RijpstraRobert
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Robert is als partner werkzaam op de afdeling Overheid & Vastgoed op de vestiging Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het aan- en verkopen van (zorg)vastgoed, projectontwikkelingen, bouw- en huurrecht alsmede de specifieke regelgeving voor woningcorporaties. Tot zijn cliënten behoren ziekenhuizen, zorginstellingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en makelaars.

Persoonlijk

De interesse van Robert in het vastgoed gaat veel verder dan het wetboek. Zo heeft hij niet alleen verstand van bouwrecht, maar ook van bouwkunde en weet hij wat er speelt in de markt. Hij is een van de weinige advocaten in Nederland die ook lid is van de RICS. Robert kan waar nodig een straatvechter zijn en deinst er niet voor terug om met zijn laarzen in de klei te staan. In zijn vrije tijd rijdt Robert graag met zijn cabrio over de Posbank of brengt hij menig uurtje door op het clubhuis van AHC waar hij secretaris is.

Opleiding(en)

HEAO - MER - richting onroerend goed en makelaardij
Radboud Universiteit Nijmegen - Nederlands recht
VHA (Vereniging van Huurrecht Advocaten)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Naast zijn werkzaamheden bij Dirkzwager is Robert gastdocent op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en is hij secretaris van zowel De Vastgoedsociëteit Arnhem Nijmegen als de hockeyclub AHC in Velp. Daarnaast schrijft hij de column ‘Huurrecht‘ in het Tijdschrift voor Vastgoedrecht. Robert is lid van diverse specialistenverenigingen, waaronder de RICS.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Nieuw ROZ-model voor woonruimte
07 juli 2017

Op 18 april 2017 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte met bijbehorende Algemene Bepalingen gepubliceerd. Het vorige model stamde uit 2003 en was dringend aan vervanging toe. Met dit nieuwe

Lees meer over deze publicatie »


Huurbeëindiging door verhuurder bij faillissement huurder en indeplaatsstelling
20 september 2016

Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat er de afgelopen tijd helaas (opnieuw) diverse detailhandelsbedrijven failliet zijn gegaan. Een dergelijk faillissement heeft niet alleen voor de betreffende bedrijven en hun medewerkers, maar ook voor verhuurders

Lees meer over deze publicatie »


Huurrecht. Aanpassingen woningwaarderingsstelsel
20 september 2016

Op 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel (hierna: WWS), ook wel het puntensysteem genoemd, aangepast. De belangrijkste wijziging is dat de WWS-onderdelen woonomgeving, hinderlijke situatie en woonvorm zijn vervangen door de WOZ-waarde. In dit

Lees meer over deze publicatie »


Energielabel verplicht bij verhuur en verkoop van woningen
16 maart 2015

Lees meer over deze publicatie »


Huur en Wmo: verhuurders zijn de klos
29 januari 2015

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

30 januari 2018 ~ Actualiteitenlezing ‘Vastgoed, fiscale en juridische aspecten’ (i.s.m. BDO)
15 december 2017

Op dinsdag 30 januari 2018 organiseren BDO Accountants & Belastingadviseurs en Dirkzwager advocaten & notarissen weer de halfjaarlijkse actualiteitenlezing in het kader van de cyclus ‘Vastgoed, fiscale en juridische aspecten’. Onze gastspreker ...

Lees het hele artikel »


Huurcommissie: zonnepanelen die roerend zijn doorbelasten in de servicekosten
9 november 2017

De Huurcommissie heeft in juni 2017 in het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten laten opnemen dat verhuurders een vergoeding voor zonnepanelen mogen opnemen in de servicekosten. Voorwaarde is wel dat de zonnepanelen zich als roerende zaken kwalificeren. ...

Lees het hele artikel »


Nieuw ROZ-model voor woonruimte
7 juli 2017

Op 18 april 2017 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte met bijbehorende Algemene Bepalingen gepubliceerd. Het vorige model stamde uit 2003 en was dringend aan vervanging toe. Met dit nieuwe ...

Lees het hele artikel »


Versoepeling verkoopregels corporatiewoningen per 1 april 2017
3 april 2017

Op 1 april 2017 heeft minister Plasterk het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Btiv’) gewijzigd. De verkoop van corporatiewoningen aan (buitenlandse) beleggers is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.  Veel drempels voor investeerders ...

Lees het hele artikel »


Analyse eerste bindende uitspraken geschilbeslechting prestatieafspraken
24 maart 2017

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet zijn corporaties verplicht om jaarlijks een ‘bod’ uit te brengen met voorgenomen werkzaamheden, inclusief het aantal te verkopen woningen. Hierover kunnen vervolgens concrete prestatieafspraken worden gemaakt ...

Lees het hele artikel »


Makelaar jegens koper aansprakelijk voor niet naleven NVM-meetinstructie woonoppervlakte
22 maart 2017

Op 24 januari 2017 heeft het Hof Amsterdam een belangrijk arrest gewezen voor NVM-makelaars. Het gerechtshof oordeelde dat de NVM-makelaar een beroepsfout heeft begaan door de woning die hij in de verkoop had niet op te meten volgens de voor de NVM-makelaars ...

Lees het hele artikel »


11 april a.s. Lezing “Samenwerkingsverbanden in het zorgvastgoed anno 2017”
17 maart 2017

Veel zorginstellingen denken na over de vraag hoe zij met hun vastgoed om moeten gaan. In het verleden ging het meestal over uitbreiding en nieuwbouw maar in 2017 is er in veel gevallen sprake van verkoop, herontwikkeling of transformatie naar bijvoorbeeld ...

Lees het hele artikel »


11 april a.s. Lezing “Samenwerkingsverbanden in het zorgvastgoed anno 2017”
17 maart 2017

Veel zorginstellingen denken na over de vraag hoe zij met hun vastgoed om moeten gaan. In het verleden ging het meestal over uitbreiding en nieuwbouw maar in 2017 is er in veel gevallen sprake van verkoop, herontwikkeling of transformatie naar bijvoorbeeld ...

Lees het hele artikel »


Belangrijk arrest Hoge Raad over bankgaranties en leegstandschade bij failliete huurder
21 februari 2017

Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een beding waarbij de huurder zich heeft verplicht tot vergoeding van de schade die de verhuurder lijdt door een voortijdig einde van de huurovereenkomst als gevolg van het faillissement van de huurder, ...

Lees het hele artikel »


Belangrijk arrest Hoge Raad over bankgaranties en leegstandschade bij failliete huurder
21 februari 2017

Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een beding waarbij de huurder zich heeft verplicht tot vergoeding van de schade die de verhuurder lijdt door een voortijdig einde van de huurovereenkomst als gevolg van het faillissement van de huurder, ...

Lees het hele artikel »


Boetebepalingen in huurovereenkomsten woonruimte
16 november 2016

Niet zelden worden verhuurders van woonruimte die een contractuele boete met hun huurders zijn overeengekomen in geval van illegale teelt van hennep geconfronteerd met een stevige matiging van het boetebedrag door de rechter. Op 6 september 2016 heeft ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad oordeelt dat verhuiskostenvergoeding bij renovatie van dwingend recht is
2 mei 2016

Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de verhuiskostenvergoeding in combinatie met het uitvoeren van renovaties. De praktijk ging er tot voor kort vanuit dat sociale en particuliere verhuurders bij het doen van een ...

Lees het hele artikel »


Schippers schrapt artikel 18 WTZi uit wetsvoorstel
14 april 2016

Op 1 juli 2014 is het Wetsvoorstel 'Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg' aangenomen door de Tweede Kamer. Doel van het voorstel is om winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Volgens ...

Lees het hele artikel »


Nieuwsbrief compliance voor woningcorporaties
26 februari 2016

Het actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager. Onlangs heeft Dirkzwager een nieuwe, unieke manier van kennis delen geïntroduceerd: de nieuwsbrief compliance voor woningcorporaties. Wat maakt de nieuwsbrief zo uniek? De nieuwsbrief ...

Lees het hele artikel »


Energieprestatievergoeding: de stand van zaken
18 februari 2016

Op 19 januari 2016 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding, afgekort EPV. Doel van het wetsvoorstel is het stimuleren van verhuurders tot energiebesparing door het realiseren van ‘nul-op-de-meter’ ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Robert Rijpstra