Denise Sauer

Denise Sauer
Vastgoed

Sectoren
Vastgoed

Expertises
Contractenrecht, Huurrecht en Pacht

Aandachtsgebied(en)
Huurrecht bedrijfsruimte, Huurecht woonruimte, Huurovereenkomsten, Procederen op het gebied van huurrecht


Telefoon
+31 (0)26 353 84 08

Fax
+31 (026) 353 84 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
sauer@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Denise is sinds 2010 advocaat en is werkzaam op de sectie Vastgoed op ons kantoor in Arnhem. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Huurrecht Advocaten en de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.

Opleiding(en)

Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam - Master Privaatrecht.

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Opzegging huurovereenkomst makkelijker gezegd dan gedaan
09 oktober 2017

Huurovereenkomsten die betrekking hebben op bedrijfsruimte, schrijven vaak een opzegtermijn van twaalf maanden voor. Daarnaast dient de opzeggingsbrief meestal aangetekend of per waardersexploot te worden verstuurd. Indien niet tijdig wordt opgezegd,

Lees meer over deze publicatie »


Wijzigingen aan het gehuurde en de opleververplichting: hoe zat het ook al weer?
10 april 2017

In het eerste nummer van Vastgoedrecht 2017 (2017/1) is een artikel gepubliceerd van Denise Sauer. Het artikel gaat over hoe om te gaan met het aanbrengen van wijzigingen aan gehuurd vastgoed en de opleveringsverplichting aan het einde van de huurov

Lees meer over deze publicatie »


Verhuiskostenvergoeding bij renovatie woonruimte: de Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen
14 oktober 2016

In zijn arrest van 22 april 2016, heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op een aantal prejudiciële vragen die op de voet van artikel 392 Rv door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werden voorgelegd (ECLI:NL:HR:2016:726). In de rechtspraak en literatuur

Lees meer over deze publicatie »


Huurrecht. Bemiddelingscourtage voor huurders van woonruimte toelaatbaar? De Hoge Raad geeft duidelijkheid.
20 september 2016

Al geruime tijd worden juridische procedures gevoerd over de vraag of huurbemiddelingsbureaus onder bepaalde omstandigheden courtage mogen vragen bij de huurders van woonruimte waarmee de bemiddelingsbureaus uiteindelijk een huurovereenkomst sluiten.

Lees meer over deze publicatie »


Verhuiskostenvergoeding
20 september 2016

Verhuurders combineren onderhoudswerkzaamheden aan woningen regelmatig met renovatiewerkzaamheden. Vaak heeft de huurder zelf verzocht om het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden of heeft hij daarvoor gekozen naar aanleiding van een voorstel van de

Lees meer over deze publicatie »


Bezwaren tegen indeplaatsstelling en de (on)mogelijkheden om het recht hiertoe te beperken
08 september 2014

Lees meer over deze publicatie »


Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder
24 september 2013

In Vastgoedrecht 2013/3 is een artikel gepubliceerd van mr. Denise Sauer, “Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder”. In het artikel wordt ingegaan op de gevolgen van het faillissement van een (onder)verhuurder. (meer…)

Lees meer over deze publicatie »


Denise Sauer in Vastgoedrecht
30 juli 2012

In het nummer van Vastgoedrecht (2012/3) is een artikel gepubliceerd van Denise Staring-Sauer. In het artikel gaat Denise in op het begrip hoofdverblijf bij verhuur van woonruimte.

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Artikel: "Wijzigingen aan het gehuurde en de opleveringsverplichting: hoe zat het ook alweer?"
10 april 2017

In het eerste nummer van Vastgoedrecht 2017 (2017/1) is een artikel gepubliceerd van Denise Sauer. Het artikel gaat over hoe om te gaan met het aanbrengen van wijzigingen aan gehuurd vastgoed en de opleveringsverplichting aan het einde van de huurovereenkomst. Heeft ...

Lees het hele artikel »


Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning
4 oktober 2016

In Vastgoedrecht nr. 4 is een artikel van Denise Sauer verschenen over de verhuiskostenvergoeding voor huurders bij renovatie. De Hoge Raad heeft hieromtrent onlangs prejudiciële vragen beantwoord. De vragen werden aan de Hoge Raad gesteld door het ...

Lees het hele artikel »


Artikel over bemiddelingscourtage in Vastgoedrecht
7 maart 2016

In de meest recente editie van het tijdschrift Vastgoedrecht is een artikel van onder meer Denise Sauer geplaatst over de bemiddelingscourtage bij de verhuur van woonruimte, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad d.d. 16 oktober 2015.[artikel ...

Lees het hele artikel »


Prejudiciële vragen over verhuiskostenvergoeding huurder bij renovatie
23 september 2015

In het onlangs verschenen vierde nummer van het Tijdschrift voor Vastgoedrecht is een artikel van onder meer Denise Sauer gepubliceerd. In het artikel wordt ingegaan op de vraag of een huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding van artikel ...

Lees het hele artikel »


Verhuurder start concurrente supermarkt naast eigen huurder. Wanprestatie?
20 oktober 2014

Op 15 juli 2014 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, sector kanton, locatie Alkmaar, een vonnis gewezen tussen een verhuurder en een huurder omtrent het navolgende. Jumbo huurt van eigenaar Deen Vastgoed Beleggingen een ...

Lees het hele artikel »


Beslaglegger dwingt hypotheekhouder om executie onroerend goed voort te zetten
4 juni 2014

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 april 2014 een hypotheekhouder (bank) gedwongen om de openbare executieveiling van een aantal onroerende zaken voort te zetten, ondanks het feit dat de hypotheeklast de executieopbrengst ...

Lees het hele artikel »


Vonnis tot beëindiging huurovereenkomst detailhandelbedrijfsruimte in beginsel niet uitvoerbaar bij voorraad
21 oktober 2013

Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard door een rechter dan betekent dit dat het instellen van een hoger beroep geen schorsende werking heeft. Met andere woorden: het gewezen vonnis kan ten uitvoer worden gelegd, ongeacht een eventueel ...

Lees het hele artikel »


Voorzieningenrechter verleent geen verlof voor inroepen huurbeding door bank
18 september 2013

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft geen verlof verleend aan de bank om het huurbeding jegens de huurders in te roepen. De huurovereenkomst van één van de huurders dateert van voor het vestigen van het recht van hypotheek. Nu ...

Lees het hele artikel »


Vastgoedrecht 2013/3: Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder
30 juli 2013

In Vastgoedrecht 2013/3 is een artikel gepubliceerd van mr. Denise Sauer, “Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder”. In het artikel wordt ingegaan op de gevolgen van het faillissement van een (onder)verhuurder. Artikel 39 Faillissementswet ...

Lees het hele artikel »


Kan contractueel worden afgeweken van de wettelijke procedure tot nadere huurprijsvaststelling bij winkelruimte?
8 maart 2013

De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft op 6 december 2012 een huurder niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek aan de rechtbank om een deskundige te benoemen voor advies over het opnieuw vaststellen van de huurprijs. Aan het verzoek aan ...

Lees het hele artikel »


Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte
12 oktober 2012

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op 2 oktober jongstleden het nieuwe model huurcontract met algemene bepalingen voor 290-bedrijfsruimte (winkelruimte en horeca) gepresenteerd. Dit model is een aanpassing van het model uit 2008. Volgens het ...

Lees het hele artikel »


Kamers uitsluitend voor studenten willen bestemmen levert dringend eigen gebruik op
31 juli 2012

Kan een verhuurster van woonruimten een beroep doen op de beëindigingsgrond dringend eigen gebruik omdat zij haar woningen enkel nog aan studenten wil verhuren? Rechtbank Amsterdam oordeelde van niet, maar het Hof Amsterdam heeft recentelijk het vonnis ...

Lees het hele artikel »


Bruikleen of huur? Huur voor bepaalde tijd?
4 juli 2012

Bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst is zorgvuldigheid vereist. Een bruikleenovereenkomst kan immers snel als huurovereenkomst – met alle huurbescherming van dien – worden gekwalificeerd. Een huurovereenkomst is niet altijd gemakkelijk ...

Lees het hele artikel »


Vastgoedrecht 2012/3: Wanneer heeft een huurder ‘hoofdverblijf’ in het gehuurde?
20 juni 2012

In het nieuwste nummer van Vastgoedrecht (2012/3) is een artikel gepubliceerd van mr. Denise Staring-Sauer, "Wanneer heeft een huurder ‘hoofdverblijf’ in het gehuurde?". In het artikel wordt ingegaan op het begrip hoofdverblijf bij verhuur ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad bevestigt uitspraak hof: afsluiting duinpaden levert gebrek en schadevergoeding op
22 mei 2012

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling bepalen mede het genot dat de huurder van een strandpaviljoen mocht verwachten. De Hoge Raad bevestigde wat het hof eerder al oordeelde inzake het afsluiten van duinpaden in de directe omgeving van ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Denise Sauer